Źródła - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Źródła

Żródła

Źródła do strony Historia Brochowa:

1. Jarbuch des Schlesischen museums fur kunstgewerbe und altertumer III. Band Karl  Masner, Hans Seger, Breslau 1904, str.12,
2. Schlesien Vorzeit in Bild und Schrift, Breslau 1916, str 7,
3.
Wiadomości Brochowskie nr 1(95) z 2012 r. str.4-5,
4. Antkowiak Zygmunt, Stare i nowe osiedla Wrocławia, 1973 rok, str. 33,
5. Marta Młynarska-Kaletynowa - Ważniejsze drogi środkowej części Śląska w XII -XIV wieku, Wrocław 1986, str. 177,

6. Moepert Adolf - Peter Wlast und die Stiftung des Augustinerklosters auf dem Zobten, Breslau 1939, str.3,
7. Moepert Adolf - op.cit, str. 9,
8. Archiwum Państwowe we Wrocławiu ( sygn. rep. 155 D 17, fol. 1-2), http://www.dokumentyslaska.pl,
9. Zofia Podwińska,  Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu,  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971,
10. Colmar Gr
ünhagen, Geschichte und alterthum Schlesiens, Breslau 1871 r., str. 169,

10a. J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau Archidiakonat Breslau 1902, str. 63,

10b. Mapa Śląska z 1650 r. Ducatus Breslanus,
10c.
J. Jungnitz, op. cit. str. 284 i 378,
11. Hefftner Paul - Pochodzenie i znaczenie nazw miejsc w miejskich i wiejskich dzielnic Wrocławia, 1910 str. 65,
12. Antkowiak Zygmunt, op. cit, str. 34,
13. Hoppe Stanisław, Słownik języka łowieckiego, Warszawa 1981, str. 25,
1
4. Hoppe Stanisław, op. cit, str. 29,
15. Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego,  Warszawa 1807, str 187 tom I,
16. Podręczna Encyklopedia powszechna wyd. 5 Meyera, Tom 1 Warszawa 1894 r. str. 578,
17. Mycielski Józef - Pierwotne słowiańskie nazwiska miejscowości na Szlązku pruskim, Poznań 1900 rok, str. 43,
1
8. Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. 7, 1884;  http://www.dokumentyslaska.pl,
1
9. http://dokumentyslaska.pl/Regesten/Reg%20num/0001-0729/sr%200095.html
20. Archiwum  Państwowe we Wrocławiu ( sygn. rep. 135 D 17, fol. 56 - 56v, nr 122), http://www.dokumentyslaska.pl/,
21. Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. 7, 1884; http://www.dokumentyslaska.pl,
22. Archiwum Państwowe  we Wrocławiu.( sygn. rep. 59 D 326),
23. http://www.dokumentyslaska.pl,
24. Böhmer, J. F., Regesta Imperii VIII. Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346-1378 (Wrocław AP, Rep 135E n, 63, str.50),

25. Fokt Krzysztof, Z dziejów Tyńca Małego w średniowieczu,
26. Fechner Hermann - Geschichte des Schlesischen Berg
und Hüttenwesens, Berlin 1903,  str. 127-128,
27. http://www.dokumentyslaska.pl/werner/litera_b/brochow.html, http://wroclaw.hydral.com.pl/365383,foto.html,
28
. Stanisław Jujeczka, ks. Henryk Gerlic, Waldemar Könighaus, Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego  na podstawie ksiąg święceń  biskupów wrocławskich              1650 1810/12, Wrocław 2014, Str. 645,
29. Antkowiak Zygmunt, op. cit, str. 33-36,  Zimmermann F.A. Beytrage zur Beschreibung von Schlesien tom 12 str. 169,
30
. Sobczyński Marek, Historia gospodarcza ziem polskich do XVII w., Łódź 1996, str. 49,
31. Buśko C., Suleja Wł., Kulak T. , Historia Wrocławia: Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, 2001 str. 112,
32. http://www.geni.com/people/Esther-Fischer-alias-Philipp/6000000020720858024,

33. Halina Szulc,  Osiedla podwrocławskie na początku XIX wieku,  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963, str. 78 i nast.
34. Karlheinz Gerlach,  Die Freimaurer im Alten Preußen 1738
1806, str. 540, 545, 587,
35. T. Lange, J. Krebs, Philopp Gotthard, Graf von Schaffgotsch, Breslau 1891, str.10-11,
36
. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=27988&from=FBC,
37. Rejestr zabytków miasta Wrocławia, stan na 17.01.2011,
38. http://www.wpk.katowice.pl/?itemid=100,
39. Zwierz Maria, Wrocławskie dworce kolejowe, Wrocław 2006, str. 206-208,
40. Breslauer Kreisblat 1896 nr 12 str 55,

41. Adressbuch Breslau 1915, Część V str. 4,
41a.
Standesamt Brockau, Archiwum Państwowe Wrocław nr akt. 82 2050
42. http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~bgwiehle/schlesien/gazetteer/,
43. Alphabetisches Verzeichnis der Stad und Landgemeiden im Gau Niederschlesien, Drezno 1940 str. 26
,
44. Rolf Jehke Herdecke, Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 - 1945,
45. Rolf Jehke Herdecke op. cit,
45a-e. Herbert Knote, Vom deutschen Osten, Breslau 1934, st. 298,

46. http://allekinos.pytalhost.com/kinowiki/index.php?,
46a. Rocznik statystyczny miasta Wrocławia, 1992, str. 84,
46b. Leksykon architektury Wrocławia, Wrocław 2011, s. 465

47. Maziarz Antoni, Hereditas Monasteriorum, vol. 2, 2013, Siostry Elżbietanki w Festung Breslau, str. 142 i 162,
48. Jugendfeuerwehr Helfer-01-2012, Magenton Media KG Berlin, str. 1-01-1, 1-01-6,
49.
Einweihung  des  Brockauer  Wasserwerks. Schlesische Zeitung  1903.  Nr.  787.
50. GWF; das Gas- und Wasserfach, 1908, Tom 51,  str. 602,
51. Mitteilungen aus der Landesanstalt für Wasser- Boden- und Lufthygiene zu Berlin , Tomy 6-9  - J. Springer, 1906,
51a. Brockauer Anzeiger, 1904 nr. 74, s. 1,
51b.
Die Post in Breslau, Breslau 1862, str. 13,
51c. Die Bautechnik, Berlin 19.08.1932 r. nr 36, str. 457,

52. http://breslau-wroclaw.de/wb/pages/topographie/breslau---land/brockau.php,
53. http://pl.wikipedia.org/wiki/Trolejbusy_we_Wrocławiu,
54. Sielicki Tomasz, Świat kolei, nr 9/2013, str.48,
55. Turżański B., 1982,Trolleybuses of  Wrocław. Trolleybus Magazine - Journal of ......,123 str. 27,
56. http://fotopolska.eu/431,artykul.htm,
57. Sielicki Tomasz,op. cit., str. 50,
58. Breslau und umgebung, Breslau 1920, str. 114 (w zbiorach Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu),
59. Biały Franciszek, Ruch narodowosocjalistyczy w prowincjach śląskich, Wroclaw 1987, str. 228,

60. http://allekinos.pytalhost.com/kinowiki/index.php? itle=1933_Schlesien#Brockau_.288619.29_Schlesien,
61. http://filmtheater.square7.ch/wiki/index.php?title=1941-Schlesien#Brockau_.28Ew:_8031.29_Wroc.C5.82aw-Krzyki

62. Zentralblatt der Bauverwaltung, nr 22 z 1922 r. str. 125,

63. Zbiorowa, Dolny Sląsk Monografia Historyczna, 2006, str. 516,
64a. Górnoślązak nr 252 z dnia 30 pażdziernika 1924, str. 4,
64b. Gazeta Robotnicza nr 250 z 30 pażdzierniak 1924, str.2,

65. Czasopismo Katolik nr 106 z dnia 24 sierpnia 1929, str. 8,
65a. Górnoślązak nr 195 z dnia 25 sierpnia 1929, str.10,
66. Piech Ryszard, Inforail, Historia Latającego Ślązaka, 2008,
67. http://www.territorial.de/ndschles/breslau/brockau.htm,
68. The Hitler Jugend (The Hitler youth organisation), 1945,
69. Alphabetisches Verzeichnis der Stad und Landgemeiden im Gau Niederschlesien, Drezno 1940 str. 26
,
70. Kononowicz Wanda, Wrocławskie dokonania urbanisty i architkta Ernsta Maya w latach 1919-1925,
71. http://breslau-wroclaw.de/wb/pages/topographie/breslau---land/brockau.php,
72. Kosmulska Anna, Niewolnicy w Breslau Wolni we Wrocławiu, 1995, str. 301
73. Pilichowski Czesław, 1979, Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945, str. 574,
74. Dańczak Małgorzata - Historia Starej Rudnej 1945 -2000,

75. Davis Norman, Moorhouse Roger, Mikrokosmos Portret miasta środkowoeuropejskiego ... Wrocław, 2002, str. 342-343,
76a-d.
Sonderausgabe zum Deutschen Kriminalpolizeiblatt z 2 sierpnia, 2 pażdziernika oraz 9 i 19 listopada 1943 r,
77. Moses Dirk A. , Genocide and settler society: frontier violence nd stolen indigenous ... , Isabel Heinemann  rozd. 10, str. 249,
78. Geraubte Identität: die gewaltsame "Eindeutschung" von polnischen Kindern in der NS-Zeait, 2010, str. 45,
79. Geuter Ulfried, Holmes Richard, The Professionalization of Psychology in Nazi Germany, str. 247,
80. http://odkryj.pl/at/1502/Palac_w_Bruczkowie.html,
81. Zapiski historyczne, Tom 65, Państwowe Wydawn. Naukowe, Oddział Łódź, 1989, str 113,
82. Antkowiak Zygmunt , op.cit, str. 36,
83
. Siebel-Achenbach Sebastian, Lower Silesia From Nazi Germany To Communist Poland 1942-49 str. 29,
84. Alfred Konieczny - Śląsk a wojna powietrzna lat 1940-1944. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1998,
85. op. cit.
86.
Paul Peikert, Kronika dni oblężenia, Wrocławia 22.01-6.05.1945, str. 30-31,
87. Davis Norman, Moorhouse Roger, op. cit, str. 26,
88. http://festungbreslau.wroclaw.pl/main.php?target=jednostki,
88a.
Jonca Karol, Konieczny Alfred, Upadek "Festung Breslau" 15.II - 6.V.1945 r., Wrocław 1963 str. 28  i dalsze,
89. Paul Peikert,  op.cit,, str. 55-56,
90. http://wcss.wroc.pl/wroclaw/religia/cmen/woj.htm,
91.
http://stanislawow.net/wspomnienia/jedryk_dzieje.htm?pgid=8#page,
92. Zbiorowa, Dolny Śląsk ....op. cit. str. 675,
92a. Gregor Thum, Obce miasto Wrocław 1945 i potem, Via Nova Wrocław 2005, s. 108
92b. Czesław Rajca, Z Burgtalu do Świętej Katarzyny, 2000,  wspomnienia opublikowane w książce Wypędzeni ze wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców - Hans Bomelburg, str. 120,
93
. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, PUR sygn. akt 2065,
94
. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, PUR sygn. akt 2066,
95
. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, PUR sygn. akt 1155,
96
. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, PUR sygn. akt 2063,
97. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, PUR sygn. akt 1075,
97a. PKP na Dolnym Śląsku, Wrocław 1946, str. 43
98. Halina Okólska, Władze miejskie Wrocława w Latch 1945 - 1948, 2005, str. 26

99 http://www.kole.one.pl/_fervojoj/BIBLIO/OGOLNE/DOLNY_SL/DOLNYSLA.HTM,
99a. Zbiorowa, PKP na Dolnym Śląsku, Wrocław 1946, str.19,
99b. op. cit str. 63 i 166,
99c. opcit. str. 59-61,
100. Gazeta Pionier 14.10.1945 (nr  43), s.  4,

100a. Tyszkiewicz Jakub, Od upadku Festung Breslau do stalinowskiego Wrocławia,Kalendarium 1945 -1950, Wrocław 2000, str. 24,
100b. op. cit., str. 24,
100c. Sobków Michał, Do innego kraju, Karta 1994, nr 14, str. 59

101. Zbiorowa, Dolny Śląsk ....op. cit. str. 775,
102. Ordytowski Marek, Życie codzienne we Wrocławiu 1945 - 1948, 1991, str. 117,
102a. Tyszkiewicz Jakub, op. cit., str. 79,

103. http://wroclaw.caritas.pl/390/Przemowienie-dyrektora-wroclawskiej-Caritas-15-lecia-sluzb,
104. Gość Niedzielny, Katowice 30.09.1945 str.5,
104a. Pismo Pełnomocnika Rządu na Dolny Śląsk z 15.10.1945 r., Archiwum Państwowe we Wrocławiu, sygn. UWW VI/187. poz. 63,

105. Ordytowski Marek, Życie .... 1991, op. cit. str 194,
105a. Janusz Albin, Antoni Knot 1904-1982, Roczniki Biblioteczne Wrocław 1982, s. 423

106. http://wolnadroga.pl/index.php?s=7&arch_nr=2011-01-07&arch_r=36&n=316057&stab=1,
107. Zbiorowa, Dolny Śląsk ....op. cit. str. 654,
108. Davis Norman, Moorhouse Roger, op. cit, str. 251,108.
108a. Naprzód Dolnośląski, 17.04.1947 r.
108b. EArchiwum Państwowe we Wrocławiu, Prezydium Rada Narodowa we Wrocławiu, sygn. akt 210, poz. 69.
108c. Archiwum Państwowe Wrocław, Prezydium RN m. Wrocławia, Protokół nr 1 posiedzenia Niestałej Komisji Nazewnictwa Ulic, 25.01.1951 r., str. 1,
108d. Kędziora Kamila, Nazewnictwo Ulic Wrocławia w latach 1945-1994, Warszawa 2012, str. 68,
109.
Bernard Juliusz, Rozwój biblioteki miejskiej we Wrocławiu w latach 1945 -1954, str. 45,85,87,
110. http://www.falkiewicza.internetdsl.pl/historia.htm,
110a. Rocznik Statystyczny miasta Wrocławia 1966, str. 64-65,

111. http://pl.wikipedia.org/wiki/Brochów_(Wrocław),
112. Kalendarz Wrocławski 2000, Rocznik XLI, str.14,

113. Świat kolei 4/2001 str. 4,
114. Rocznik statystyczny miasta Wrocławia 1992, str. 84


Źródła zdjęć i dokumentów :

 • prywatne zbiory autora strony

 • http://www.ebay.de,

 • http://www.ansichtskartenversand.com/,

 • http://www.dokumentyslaska.pl/#

 • http://fotopolska.eu/

 • http://dolny-slask.org.pl/

 • http://www.tpb.brochow.net/

 • http://picclick.de

 • album Ellinor Teske Heimatort z 1985

 • prywatne zbiory Tomasza Bronki

 • prywatne zbiory Marioli Góralewicz

 • www.allegro.pl

 • www.herder-institut.de

 • prywatne zbiory Anny MatysiakŹródła do pozostałych stron:

 • www.wratislavia.net/breslau_names.pdf - nazwy ulic

 • Zentralblatt der Bauverwaltung.  Nr. 93, str 643-644, 1914 - kościół ewangelicki,

 • Zentralblatt der Bauverwaltung.  Nr. 5, str 41-43, 1914 - kościół katolicki,

 • GWF; das Gas- und Wasserfach, 1908, Tom 51,  str. 602 - żródła wody

 • Mitteilungen aus der Landesanstalt für Wasser- Boden- und Lufthygiene zu Berlin , Tomy 6-9  - J. Springer, 1906 - oczyszczalnia,

 • Engelbert Kurt - Geschichte der Pfarrei st. Mauritius in Breslau, 1935 - kościół katolicki

 • The tragedy of Silesia, 1945-46: a documentary account with a  documentary account with a special survey of the Archdiocese of Breslau, Johannes Kaps - 1952 rok, str 367-368 - informacje o utworzeniu parafii,

 • http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/378326,komputery-odra-nie-dzialaja-u-nas-juz-od-roku-pozostaly,id,t.html - Odra 1305.

 • http://retroteka.home.pl/sw_kat/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=55,

 • http://bbf.dipf.de/kataloge/archivdatenbank/digiakt.pl?id=p90663,

 • www.dziennikarze-wedrowni.org/archiwum/archiwum/2004/listopad/brochow.htm,

 • http://www.vogel-soya.de,

 • Głos Śląski z 25 pażdziernika 1905 r. str. 2,

 • http://twierdzawroclaw.w.interia.pl/lokalizacje.htm

 • http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/DEU-SCHLESIEN/2002-11/1036618581,

 • http://strona-archiwalna.oborniki-slaskie.pl/historia_opracowanie/bote_czerwiec_1910.htm,

 • http://strona-archiwalna.oborniki-slaskie.pl/historia_opracowanie/bote_czerwiec_1916.htm,

 • http://spacerempowroclawiu.pl/index.php/wroclaw-wczoraj-i-dzis/116-mkna-po-szynach-miastowe-tramwaje,

 • Guziak Adam, Środowisko Wrocławia, Informator 2002 r. Biosfera,

 • http://archiver.rootsweb.ancestry.com/th/read/DEU-SCHLESIEN/2002-11/1036618581,

 • http://as.rumia.edu.pl/tt/patyki/e95.asp, http://www.posselt-landkarten.de/index_breslau_plan_1910.htm,

 • http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=58&D1=Poelzig&D2=Hans,

 • Kolouszek Stanisław - Fortyfikacje Festung Breslau, 2014

 • Wolgang Schwarz, Odłamki mego świata.

 • Höhenfestpunkte in Breslau 1932,

 • Kolouszek Stanisław, Łukasz Pardela - Wyposażenie obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Wrocław, 2014, str. 20-30

 • Kolouszek Stanisław, Łukasz Pardela - Twierdza Wrocław jako unikalny zabytek „Architectura Militaris”, 2013, str. 69-74

 • Małachowicz Maciej - Kompanijne schrony bierne Twierdzy Wrocław, str. 123-125

 • Gleiss Horst, Breslauer Apokalypse 1945. Wydawnictwo wielotomowe. Mieszkaniec Breslau wcielony do Volkssturmu.

 • Jonca Karol, Konieczny Alfred, Upadek "Festung Breslau" 15.II - 6.V.1945 r., Wrocław 1963 str. 28  i dalsze,

 • Kaps Johannes, Die Tragödie Schlesiens 1945–1946, München 1952 str.122,

 • http://web.hs-merseburg.de/~nosske/EpocheII/dd/e2d_3704.html#R03 - informacje o stacji Brockau z 1939 r.

 • http://parowozy.net/zestawienia/polskie-i-niemieckie-oznaczenia-serii-parowozow,

 • http://www.geni.com/people/Esther-Fischer-alias-Philipp/6000000020720858024

 • Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung, Tom 28 z 1913 r. s. 298,304 - ogrodnictwo Behnscha

 • Dierschke, Alfons: Hedemann, J. W.: Verträge zwischen Gemeinde und Grundstückseigentümer zwecks Erwirkung des Baukonsenses, 1906 r.

 • Koop Volker, Organizacja Lebensborn, Rozrodcze stajnie Himmlera, Warszawa 2015,

 • Gaglik Piotr, Kościół pw. św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu-Brochowie 1911-2011,

 • http://www.letterstopauline.com/other-letters.html,

 • The Central Database of Shoah Victims' Names, Names of Jews who perished in 1945,

 • http://panzernet.net/php/index.php/topic,1690.0.html,

 • Helfer in der Jugendfeuerwehr Teil I 01 - jf-dill.de,  

 • http://wroclaw.tvp.pl/2314050/wodociagi-do-wymiany,

 • http://wroclaw.tvp.pl/23826125/halasliwa-droga-hamowania,

 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu - materiały dot. PUR Brochów,

 • Leksykon architektury Wrocławia, 2011 r.

 • wt.rauhut.eu,

 • Theo Herrmann, Hildegar Hetzer in Polen, Mannheim,

 • Stefan  Banasiak,  Działalność  osadnicza  Państwowego  Urzędu  Repatriacyjnego na   Ziemiach   Odzyskanych  w latach   1945—1947.  Poznań 1963,

 • Guido Knopp, Dzieci Hitlera, Warszawa 2008,

 • Brenda Ralf Lewis, Hitlerjugend w czasach wojny i pokoju 1933-1945, Warszawa 2008,

 • Oliver Thomson, Historia propagandy, Warszawa 2001,

 • Ludger Kenning  Obusse in Deutschland cz. 1, Verlag: Kenning Verlag, 2009,

 • von Erhard, Breslau. Stadtumgebungsplan mit Masselwitz, Glockschütz und Brockau, 1880

 • Blätter für Architektur u. Kunsthandwerk 1907,

 • https://www.mysnip.de/forum-archiv/thema-35392,

 • Verwaltungsbericht der Amts- und Gemeindeverwaltung Brockau für die Haushaltsjahre ...Brockau : Buchdr. der Brockauer Zeitung 1923/24 -1924/25,

 • Mitteilungen des Beamten-Wohnungsvereins zu Breslau e.G.m.b.H. / Breslauer Beamten Spar- und Darlehnsvereine e.G.m.b.H.; Bau- und Sparverein in Brockau e.G.m.b.H.; Bau- und Sparverein Wohlfahrt in Breslau e.G.m.b.H, 1906,

 • Ein Gruss vom evangelischen Jungmännerverein, Brockau : E. V. Brockau : Evangel. Jungmännerverein Nachgewiesen 9.1933, 6 - 13.1937,

 • Katarzyna Cegieła, Kartki na szczęście. Reglamentowanie dóbr w Polsce Ludowej, „Mówią wieki” 2002, nr 4,

 • Janusz Kaliński, Bitwa o handel, Warszawa 1971, s. 16.

 • Zofia  Grodek, Zaopatrzenie kartkowe w okresie Rządu Tymczasowego (31 grudnia 1944 czerwiec 1945), „Przegląd Historyczny” 1969, z. 4, s. 684685,

 • Dekret z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszechnego użytku, Dz.U.RP nr 35, poz. 217,

 • Rozporządzenie Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 5 marca 1947 r. w sprawie ograniczenia spożycia pieczywa i tłuszczów zwierzęcych, Dz.U.RP nr 29, poz. 125,

 • Kochanowski Jerzy, Tylnymi drzwiami. "Czarny rynek" w Polsce 1944-1989, Warszawa 2010, s. 226,

 • http://www.dawnaoliwa.pl/wydawcy/kartki.html,

 • Zygmunt Antkowiak, Pomniki Wrocławia, Wrocław 1985, s. 70,

 • Zentralblatt der Bauverwatung nr 7 z  1906 r. s. 12 i 44, dane dotyczące parowozowni,

 • Zentralblatt der Bauverwatung nr 22 z 1922 r. s. 125, oczyszczalnia ścieków parowozowni,

 • Zentralblatt der Bauverwatung 1923 r. s. 88, oczyszczalnia ścieków parowozowni,

 • Zeitschrift für Bauwesen, 1898, H. 10-12 - dane dot. stacji rozrządowej,

 • Zeitschrift für Bauwesen, Jr. L, 1900, H. 10-12 - dane dot. stacji rozrządowej,

 • Zeitschrift für Bauwesen, Jr. L 1906 H. 10-12 - dane dot. stacji rozrządowej,

 • PKP na Dolnym Sląsku, Wrocław 1946,

 • Brockauer Anzaiger 1904 r.

 • Stenographische Berichte 1908 r. str. 803,

 • Schematyzm duchowieństwa i kościółów archidiecezji wrocławskie, Wrocław 1952,

 • Schematyzm archidiecezji wrocławskie, Wrocław 1959,

 • Schematyzm archidiecezji wrocławskie, Wrocław 1964,

 • Schematyzm archidiecezji wrocławskie, Wrocław 1971,

 • Schematyzm archidiecezji wrocławskie, Wrocław 1979,

 • Wiadomości kościelne, Wrocław 1948, nr 1-2, str. 18,

 • Wiadomości kościelne, Wrocław 1948, nr 10-12, str. 246,250,

 • Wiadomości kościelne, Wrocław 1949, nr 1-2, str. 17,

 • Wiadomości kościelne, Wrocław 1952, nr 1-2, str. 8,

 • Wiadomości kościelne, Wrocław 1957, nr 7, str. 300,

 • Wiadomości kościelne, Wrocław 1962, nr 8-9, str. 300,

 • Walter Lassmann, Moje przeżycia w Festung Breslau. Z zapisków kapłana, Wrocław 2013, str. 215-220,

 • Hans von Ahlfen, Hermann Niehof, Festung Breslau w ogniu, Wrocław 2008, str. 47, 57, 59, 64, 98, 175,

 • Rocznik Wrocławski 1559/1960, Wrocław 1960, str. 39-49,

 • Trzaskowska Grażyna - Cmentarze wojenne we Wrocławiu w latach 1939-2002, Wrocław 2008, str. 205, 242 i inne.

 • Majewski Ryszard, Sozańska Teresa, Bitwa o Wroćław styczeń - maj 1945, Wrocław 1975,

 • Kędziora Kamila, Nazewnictwo ulic Wrocławia w latach 1945-1994, Warszawa 2012,

 • AP Wrocław, KW PPR we Wrocławiu, 1198/3, 1198/660 - Andrzej Żak,

 • Suleja Włodzimierz, Wspomnienia wrocławskich pionierów, Wrocław 1995,

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego