ABC Brochowa - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

ABC Brochowa

Wieści Brochowskie > Artykuły > 2014

ABC Brochowa

Pod takim hasłem Towarzystwo Przyjaciół Brochowa wspólnie z Mariolą Michalską  - Kierowniczką  biblioteki znajdującej się w Szkole Podstawowej nr 80 organizują cykl spotkań z uczniami tej szkoły, których celem jest zapoznanie ich z historią Brochowa. Spotkania prowadził będzie Henryk Lochdański.Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane 16 stycznia 2013 roku dla dwóch klas V szkoły, które odbyły się w pomieszczeniu biblioteki. Ze względu na ograniczony czas (1 lekcja) przedstawione i omówione zostały wybiórczo zdarzenia związane z historią Brochowa, który w bieżącym roku obchodzi 820-lecie (pierwsza informacja o współczesnym Brochowie pochodzi z bulli papieskiej z 9 kwietnia 1193 roku).Początek każdego spotkania zaczynał się od przedstawienia 5 najważniejszych dat związanych z Brochowem tj. pierwszej pisanej informacji z 1193 roku, oddanie do użytku w 1896 roku stacji rozrządowej, otrzymanie praw miejskich 1 czerwca 1939 roku, wyzwolenie Brochowa 19 lutego 1945 roku oraz utratę praw miejskich 1 stycznia 1951 roku.
Przedstawione zostały stare szkice, obrazy a głównie pocztówki sprzed 1945 roku pokazujące najważniejsze ulice miasta oraz znajdujące się na nich obiekty. Spotkanie miało charakter otwarty, gdyż każdorazowo najpierw uczniowie starali się powiedzieć jaka ulica lub obiekt jest prezentowany a następnie prowadzący spotkanie opowiadał historię związaną z daną ulicą lub obiektem.W lutym 2013 roku zaplanowane jest kolejne spotkanie z uczniami klas VI, którym przedstawiona również zostanie historia Brochowa a dodatkowo współczesne zdjęcia cmentarzy Lwowa. Będzie to nawiązanie  do zwiedzanej przez nich wystawy w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Brochowa, która przedstawiała  pomordowanych profesorów lwowskich.

Brochów, marzec 2013 r.

Tekst; Henryk Lochdański


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego