Brochów - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Brochów

Ulice > Brockau - Brochów

Wykaz z nazwami  ulic w Brochowie oraz ich odpowiedniki w Brockau.

Do wykazu ulic dołączone zostały nazwy używane w powojennym Brochowie dla określonych obiektów lub miejsc.

www.wratislavia.net/breslau_names.pdf - wykaz opracowany na podstawie danych z podanej strony, uzupełniony przez autora.


Alfabetyczny wykaz ulic w Brochowie, które istniały w Brockau


A

Afgańska  - (1945 - 23 1 1956 T. Kościuszki, 23 1 1956 - II 1992 H. Rutkowskiego); Hatzfeldstraße,  Hermann ks. von Hatzfeld und Trachenberg, ur. 4 II 1848 w Żmigrodzie, zm. 14 I 1933 tamże, nadprezydent prowincji śląskiej (1 X 1894-1 VII 1903).  
Aleja Róż - Rotdornallee, Rotdorn, polskie tłumaczenie głóg czerwony; do aleii tej  należy też Scholz'sche Ansiedlung (Kolonia Scholzego), której nazwa wywodzi się od dawnego posiadacza tych terenów w Brockau - dziedzicznego sołtysa Scholzego.


B

Biegła - (1945-23 1 1956 Kościelna, 1952 - 1954 G. Dymitrowa), Kirchstraße (początkowo była to Walterstraße, wraz z budową kościołów otrzymała nazwę Kirchstraße).
Birmańska  - (do 30 XII 1959 Powstańców, 30 XII 1959 - 1992 Burmańska); Lieresstraße, Curt von Lieres und Wilkau, landrat, cywilny przew. tymczasowej komisji dla powiatu Wrocław-Wieś, w okresie powstawania ulicy (przełom XIX i XX w.).
Brochowska -  An der Gucke,  der Gucke, miejsce widokowe; por. uprzednio Brockau - Tschanscher Verbindungsweg.
Brochowska -  droga wraz z domkiem przy cmentarzu brochowskim, Am Floßgraben; Floßgraben, dziś Brochówka (strumień).
Brochowska - Brockau-Tschanscher Verbindungsweg,  od 1. częściowo An der Gucke (w części znajdującej się już przed 1951 w granicach miasta), dawna droga łącząca Brochów z Księżem.  


C

Centralna - (1945 - 22 XII 1952 Główna, 22 XII 1952 - 23 I 1956 część ul. M. Fornalskiej); Hauptstraße,haupt, po polsku -  główny.
Chińska - (1945 - 22 XII 1952 Lwowska, 22 XII 1952 - 23 1 1965 część ul. M. Fornałskiej,  23 1 1956 - 30 XII 1959 Wolności); Große-Kolonie-Straße, dosł. ,,Wielka Ulica Kolonijna"; por. Kleine-Kolonie-Straße.
Chmurna  - Ahoraweg lub Am Ahornweg,  dziś część ulicy, leżąca bliżej pl. Indyjskiego.  
Chmurna - (do 23 I 1956 Zielona); Grüner Weg lub Am Grüner Weg,  dosł. ;,Zielona droga".

I

Indyjski plac - (do 30 XII 1959 plac Parkowy), Parkplatz,  por. Parkstraße.  


J

Japońska - (do 30 XII 1959 J. Matejki, przez krótki okres była Al. Tehlmana); Walterstraße, Franz Walter, właściciel dóbr rycerskich w Brockau, rotmistrz rezerwy, mieszkający w pałacu przy obecnej ulicy Centralnej.


K

Koreańska - od 1912 Parkstr. - Flurstraße.
Koreańska - (do 22 XII 1952 Parkowa, potem do 30 XII 1959 ul. 1 Maja); Parkstraße, wyjaśnienie nazwy zob. pod Parkplatz.  
Kozielska  - Am Wasserwerk,  dziś początek tej ulicy, część przy dawnym zakładzie ujęcia wody w Brockau; por. Kläranlage , Kläranlage,  dziś należy do ostatniego odcinka Kozielskiej, zakład uzdatniania wody w Brockau.
Krótka - ulica łączy Chińską z 3 Maja; Kleine-Kolonie-Straße,dosł. ,,Mała Ulica Kolonijna".


L

Laotańska  - (na odcinku równoległym do Biegłej) , Hinterstraße,  nazwa polska od 26 III 1970.  
Leonarda da Vinci  - (1945 - 1948 Wileńska, 1948 - 22 XII 1952 A. Mickiewicza). Pulststraße, przy ulicy były  składy fabryki Arthur Pulst - Breslauer Isoliermittelfabrik und Putztuch - Silesia.


M

3 Maja - od 1907 Wehrmannstraße, dziś 3 Maja; Leo Wehrmann, prezydent dyrekcji kolei (1893 - 16 V 1899); porównaj uprzednio Hinterstraße,
Mandżurska - Parallelstraße; dosł. ,,Równoległa" (do al. Róż).  
Mongolski plac - (do 30 XII 1959 pl. Wolności) Adolf-Hitler-Platz.
Mościckiego  - (od Topolowej do Semaforowej, 1945 - 22 XII 1952 Wrocławska, z tym że ok. 1950/52 część ul. nazywała się ul. Przyjaciół Żołnierza, 22 XII 1952 - 1 I 1992 część ul. 22 Lipca) Breslauer Straße; por. Weg nach Brockau, Gartenstraße, Lindenruher Allee oraz Brockauer Straße (Brochów i Bienkowice); por. też Benkowitzer Allee Benkwitzer Allee,  od 1937 Lindenruher Allee(por.), dziś I. Mościckiego (do 1 I 1992 22 Lipca); dokładniejsze dane pod powyższym odesłaniem
Mościckiego  - (1945 - 22 XII 1952 Brochowska, 22 XII1952 - 11 1992 część ul. 22 Lipca, ostatni odcinek za Ziemniaczaną); Brockauer Str.,por. Weg nach Brockau, Breslauer Str., Gartenstraße, Lindenruher i Benkwitzer Alee.  
Mościckiego - (1945-22 XII 1952 Ogrodowa, ok. 22 XII 1952 Zwrotnicza, ok. 1952-1 I 1992 część ul. 22 Lipca, od Semaforowej do Koreańskiej); Gartenstraße,
Mościckiego  - dziś początkowy odcinek ulicy (1945 -1947 Droga do Brochowa, 1947-22 XII 1952 bez nazwy, 22 XII 1952 - 1 1 1992 22 Lipca); Weg nach Brockau,por. Breslauer Str., Gartenstraße, Lindenruher Allee (Benkwitzer Allee) i Brockauer Straße.
Mościckiego - (1945 - 1952 Ogrodowa, 1952 - ok. 1957 Zwrotnicza, ok. 1957 - 1 I 1992 22 Lipca - od Koreańskiej do Ziemniaczanej); Lindenruher Allee.


N

Nepalska -  Privatstraße  od 1914 Baumschulenweg; (por.), początkowo prywatna ulica do szkółki leśnej  Baumschulenweg,  (1945-23 I 1956 Piękna, 23 I 1956 - 1 I 1992 W. Kniewskiego).


P

Pakistańska - (1945-23 I 1956 M. Kopernika, 23 I 1956 - II 1992 W. Hibnera); Güntherstraße.
Pionierów -  Friesenweg,   nazwa nawiązuje do klubu sportowego ,,Friesen" w Brockau, którego teren sportowy zwany Friesenplatz leżał przy tej ulicy obecne boisko przy Centralnej.
Piwniczna - Paul-Keller-Straße, Paul Keller, ur. 6 VII 1873 w Miłkowie k. Jeleniej Góry, zm. 30 VIII 1932 we Wrocławiu, poeta i pisarz śląski.  
Polna -  Feldstraße,  
Popielskiego - (1945-22 XII 1952 Graniczna). Grenzstraße, ulica leży na granicy Brochowa i Księża Małego.


S

Semaforowa - (1945-22 XII 1952 Kolejowa), Bahnhofstraße.
Społeczna  - (1945 - 23 I 1956 R. Traugutta); Hermann-Löns-Straße, Hermann Löns, ur. 29 VIII 1866 w Chełmnie k. Bydgoszczy, poległ pod Reims 26 IX 1914, pisarz, autor mistrzowskich opisów natury (,,Lüneburger Heide").
Syjamska - (do 30 XII 1959 Młyńska) Am Mühlberg,  nazwa ta zazwyczaj oznacza wzgórze ze znajdującym się na nim wiatrakiem, w miejscu wieży ciśnień wcześniej znajdował się wiatrak- młyn.


T

Tatarska - Pechnik Weg - nazwę wywodziła od własciciela gospodarstwa rolnego jakie było przy tej ulicy.
Topolowa
- Pappelweg,  Pappel, pol. topola.  


W


Warszawska - Winklerallee,; Gustav Winkier miał tu parcele; wcześniej zwano tę ulicę zwyczajowo Promenade.
Węgierska - (do 22 XII 1952 Sz. Konarskiego),  Schulstraße.
Wiaduktowa -  Breslauer Chaussee,  od połowy lat  30. Vorwerkstraße, dawna droga do Wrocławia.  
Wiaduktowa - (pol. nazwa od 26 III 1970), Vorwerkstraße, droga do dawnych folwarków: dworskiego (Dominialvorwerk) i owczarni (zob. wyźej Vorwerk Schäferei); por. uprzednio Breslauer Chausse.
Wietnamska - (do 30 Xll 1959 T. Rejtana); Heydebrandstraße,Wilhelm von Heydebrand, prezydent rejencji wrocławskiej (1 VII 1894 - 31 XII 1902).  

Wileńska - (do 30 XII 1959 Wejcherowska)  była początkiem Am Mühlberg (obecny odcinek od Japońskiej do Syjamskiej).

Woskowa -  (1945 - 23 I 1956 Lipowa) Lindenweg.Alfabetyczny wykaz ulic w Brochowie, które nie istniały w Brockau


Bengalska,
Cedrowa,
Filipińska,

Iracka,
Laotańska,
Mandżurska,

Perska,
Tybetańska,
Nazwy związane z powojennym Brochowem


Ambasada Cygańska nieistniejący budynek zamieszkiwany głównie przez Romów przy ulicy Pakistańskiej, który był na wysokości obecnej Biedronki,
Chlywki - nazwa używana do określenia na ogródkach działkowych murowanych poniemieckich zabudowań, w których w trzymano zwierzęta hodowlane,
Danuta park między Mościckiego Pakistańską Wietnamską,
Ewa park znajdujący się przy Mościckiego między drogą prowadzącą na Mostki a stacją PKP,
Franek park przy Mościckiego (od kładki nad torami do biur PKP) w kierunku Bieńkowic,
Kasztanówka aleja kasztanowców  znajdująca się między ogródkami działkowymi, obecnie na ulicy Pionierów,
Lipton nieistniejący sklep spożywczy  przy ulicy Chińskiej,
Majątek dawny folwark wraz z istniejącą zabudową przy ulicy Centralnej zwany także kolejowym PGR (w okresie powojennym należał do PKP),
Masarnia sklep mięsny przy Mościckiego 33 (obecnie jest tam sklep mięsny a wcześniej był motocyklowy Motofaza),
Miasto Kóz powojenna nazwa używana przez mieszkańców Brochowa, kozy posiadało wiele rodzin które pasły się m.in. wzdłuż torów kolejowych przy Mościckiego, kozy zjadły m.in wiele krzewów głodu, których było dużo w Brockau,
Mostki kładki dla pieszych umożliwiające przejście nad torami z Mościckiego na Brochowską,

Pałac nazwa używana dla określenia willi przy ulicy Koreańskiej 49,

Pod mostkami ścieżka prowadząca wzdłuż Brochówki od Mościckiego w kierunku Księża Małego,
Smródka Brochówka płynąca w rejonie ulicy Topolowa - Mościckiego,

Szopki - zabudowania gospodarcze jakie były na ogródkach działkowych, które służyły do przechowywania narzędzi,
U
l - nazwa używana do określenia nieistniejącej pijalni piwa przy restauracji Bajka.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego