Brockau - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Brockau

Ulice > Brockau - Brochów

Wykaz zawierający nazwy ulic w Brockau oraz ich obecne nazwy w Brochowie, wraz z ich poprzednimi nazwamy jeżeli ulegały zmianom.
Do wykazu ulic dołączone zostały nazwy używane w powojennym Brochowie dla określonych obiektów lub miejsc.

Źródło:
www.wratislavia.net/breslau_names.pdf,


Alfabetyczny wykaz ulic w Brockau


A

Ahoraweg lub Am Ahornweg,  dziś część Chmurnej, leżąca bliżej pl. Indyjskiego.
Adolf-Hitler-Platz, dziś pl. Mongolski (do 30 XII 1959 pl. Wolności).
An der Gucke, dziś Brochowska; der Gucke, miejsce widokowe; por. uprzednio Brockau-Tschanscher Verbindungsweg
Am Floßgraben, droga wraz z domkiem przy cmentarzu brochowskim, dziś należy do Brochowskiej; Floßgraben, dziś Brochówka (strumień).
Am Mühlberg, dziś Syjamska (do 30 XII1959 Młyńska) nazwa ta zazwyczaj oznacza wzgórze ze znajdującym się na nim wiatrakiem. W XIX wieku w obecnym miejscu wieży ciśnień znajdował się wiatrak.
Am Wasserwerk,  dziś początek Kozielskiej, część przy dawnym zakładzie ujęcia wody w Brockau; por. Kläranlage.


B

Bahnhofstraße,  dziś Semaforowa (1945-22 XII 1952 Kolejowa).
Breslauer Chaussee,  od poł. 1. 30. Vorwerkstr. - Brochów, dziś Wiaduktowa, dawna droga do Wrocławia.  
Breslauer Straße., dziś I. Mościckiego (od Topolowej do Semaforowej, 1945 - 22 XII 1952 Wrocławska, z tym że ok. 1950/52 część ul. nazywała się ul. Przyjaciół Żołnierza, 22 XII 1952 - 1 I 1992 część ul. 22 Lipca); por. Weg nach Brockau, Gartenstr., Lindenruher Allee oraz Brockauer Str. (Brochów i Bienkowice); por. też Benkowitzer Allee Benkwitzer Allee,  od 1937 Lindenruher Allee(por.), dziś I. Mościckiego (do 1 I 1992 22 Lipca); dokładniejsze dane pod powyższym odesłaniem.
Brockauer Straße, dziś I. Mościckiego (1945 - 22 XII 1952 Brochowska, 22 XII1952 - 11 1992 część ul. 22 Lipca, ostatni odcinek za Ziemniaczaną); por. Weg nach Brockau, Breslauer Str., Gartenstr., Lindenruher i Benkwitzer Alee.  
Brockauer Weg,od 25 V 1932 Hultschiner Str. (zob.), dziś Karwińska.  
Brockau-Tschanscher Verbindungsweg,  od 1. częściowo An der Gucke (w części znajdującej się już przed 1951 w granicach miasta), dziś Brochowska, dawna droga łącząca Brochów z Księżem.

D

Dierschkeplatz,  pl. na Brochowie, który w poł. lat  30-tych biegłego wieku. powstał na skrzyżówaniu obecnych ulic Friesenweg (Pionierów) i Pulststrasse (Leonarda da Vinci),  nazwa upamiętniała Alfonsa Dierschkego, przewodniczącego gminy Brockau, zm. 1913 roku.
Dürrgoy-Brockauer Weg,  od 1907 Ostendstr. (por.), dziś Gazowa, dawna droga łącząca Tarnogaj z Brochowem.  
Dürrgoystr.,  dziś Tarnogajska (do 20 I 1972 Cierniogajska); Dürrgoy, dziś Tarnogaj (osiedle); nazwa oznacza ,,suchy, jałowy gaj", dla odróżnienia sąsiedniego Gaju (por. Herdainstr.); por. uprzednio Hauptstr.

F

Friesenweg,  dziś Pionierów, nazwa nawiązuje do klubu sportowego ,,Friesen" w Brockau, którego teren sportowy zwany Friesenplatz leżał przy tej ulicy obecne ogrody działkowe.
Feldstraße,  dziś Polna.  
Flurstraße.,  od 1912 Parkstr. - dziś Koreańska.

G

Gartenstraße, dziś I. Mościckiego (1945-22 XII 1952 Ogrodowa, ok. 22 XII 1952 Zwrotnicza, ok. 1952-1 I 1992 część ul. 22 Lipca, od Semaforowej do Koreańskiej);
Grenzstraße, dziś L. Popielskiego (1945-22 XII 1952 Graniczna). ul. leży na granicy Brochowa i Księża Małego.  
Große-Kolonie-Straße.,  dziś Chińska (1945 - 22 XII 1952 Lwowska, 22 XII 1952 - 23 11965 część ul. M. Fornałskiej, 23 11956 - 30 XII 1959 Wolności); dosł. ,,Wielka Ulica Kolonijna" na Brochowie; por. Kleine-Kolonie-Str.
Grüner Weg lub Am Grüner Weg,  Brochów, dziś Chmurna (do 23 I 1956 Zielona); dosł. ;,Zielona droga".
Güntherstr., dziś Pakistańska (1945-23 I 1956 M. Kopernika, 23 I 1956 - II 1992 W. Hibnera);

H

Hatzfeldstraße,  dziś Afgańska (1945 - 23 1 1956 T. Kościuszki, 23 1 1956 - -II 1992 H. Rutkowskiego); Hermann ks. von Hatzfeld und Trachenberg, ur. 4 II 1848 w Żmigrodzie, zm. 14 I 1933 tamże, nadprezydent prowincji śląskiej (1 X 1894-1 VII 1903).
Hauptsstraße, dziś Centralna (1945 - 22 XII 1952 Główna, 22 XII 1952 - 23 I 1956 część ul. M. Fornalskiej); haupt, po polsku -  główny.
Hermann-Löns-Straße,  dziś Społeczna (1945 - 23 I 1956 R. Traugutta); Hermann Löns, ur. 29 VIII 1866 w Chełmnie k. Bydgoszczy, poległ pod Reims 26 IX 1914, pisarz, autor mistrzowskich opisów natury (,,Lüneburger Heide").
Heydebrandstraße, dziś Wietnamska (do 30 Xll 1959 T. Rejtana); Wilhelm von Heydebrand, prezydent rejencji wrocławskiej (1 VII 1894 - 31 XII 1902).  
Hinterstr.,  dziś Laotańska (na odcinku równoległym do Biegłej) , nazwa pol. od 26 III 1970.  
Hinterstr.,  od 1907 Wehrmannstr. (por.). dziś 3 Maja.


K

Kirchstr.,  dziś Biegła (1945-23 1 1956 Kościelna, 1952 - 1954 G. Dymitrowa).  
Kläranlage,  dziś należy do ostatniego odcinka Kozielskiej, znajdował się tam zakład uzdatniania wody w Brockau.
Kleine-Kolonie-Str., dziś zwyczajowo Krótka, ul. łączy Chińską z 3 Maja; dosł. ,,Mała Ulica Kolonijna".

L

Lieressstraße,  dziś Birmańska (do 30 XII 1959 Powstańców, 30 XII 1959 - 1992 Burmańska); Curt von Lieres und Wilkau, landrat, cywilny przew. tymczasowej komisji dla powiatu Wrocław-Wieś, w okresie powstawania ul. (przełom XIX i XX w.).
Lindenruher Allee,  dziś I. Mościckiego (1945 - 1952 Ogrodowa, 1952 - ok. 1957 Zwrotnicza, ok. 1957 - 1 I 1992 22 Lipca od Koreańskiej do Ziemniaczanej);
Lindenweg,  dziś Woskowa (1945 - 23 I 1956 Lipowa)


P

Pappelweg,  dziś Topolowa; Pappel, pol. topola.  
Parallelstraße, dziś Mandżurska; dosł. ,,Równoległa" (do al. Róż).  
Parkplatz,  dziś pl. Indyjski (do 30 XII 1959 Parkowy), pl. przy Parku Bienkowickim; por. Parkstr.  
Parkstraße, dziś Koreańska (do 22 XII 1952 Parkowa, potem do 30 XII 1959 ul. 1 Maja); wyjaśnienie nazwy zob. pod Parkplatz.  
Paul-Keller-Straße, dziś Piwniczna; Paul Keller, ur. 6 VII 1873 w Miłkowie k. Jeleniej Góry, zm. 30 VIII 1932 we Wrocławiu, poeta i pisarz śląski.
Pechnik Weg - obecna ulica Tatarska, nazwę swoją wywodziła od właściciela gospodarstwa Pechnik, które się tam znajdowało.
Privatstraße,  od 1914 Baumschulenweg; (por.), dziś Nepalska, pocz. prywatna ul. szkółki leśnej  Baumschulenweg,  dziś Nepalska (1945-23 I 1956 Piękna, 23 I 1956 - 1 I 1992 W. Kniewskiego), przy ul. szkółka leśna; por. uprzednio Privatstr.
Pulststraße,  dziś Leonarda da Vinci (1945 - 1948 Wileńska, 1948 - 22 XII 1952 A. Mickiewicza). przy ul. składy fabryki Arthur Pulst - Breslauer Isoliermittelfabrik und Putztuch - Silesia.

Q

Querstr.,  dziś nie zrealizowana ul. na Brochowie, na końcu Parallelstr. (por.), do niej poprzeczna, stąd nazwa; prop. nazwa pol. Pakistańska.

R

Rampenweg,  droga przy rampie kolejowej na Brochowie, przy której stał jeden barak, dziś nie ma nazwy
Rangierbahnhof,  baraki mieszkalne przy stacji rozrządowej Brochów, dziś należą do ul. I. Mościckiego.
Reichsbahnsportplatz,  budynek mieszkalny dozorcy stadionu kolejowego na Brochowie, dziś należący do stacji PKP przy ul. I. Mościckiego (22 Lipca).
Rotdornallee,  dziś aleja Róż; Rotdorn - głóg czerwony; do alei należy też Scholz'sche Ansiedlung (Kolonia Scholzego), której nazwa wywodzi się od dawnego posiadacza tych terenów w Brochowie - sołtysa Scholzego.

S

Schulstraße.,   dziś Węgierska (do 22 XII 1952 Sz. Konarskiego).  

V

Vorwerk Schäferei,  dawna owczarnia w Brockau, leżąca na płd. od folwarku dworskiego; por. Vorwerkstr. - Brockau.
Vorwerkstraße, dziś Wiaduktowa (pol. nazwa od 26 III 1970), droga do dawnych folwarków: dworskiego (Dominialvorwerk) i owczarni (zob. wyźej Vorwerk Schäferei); por. uprzednio Breslauer Chaussce.  

W

Walterstraße.,  dziś Japońska (do 30 XII 1959 J. Matejki); Franz Walter, właściciel dóbr rycerskich w Brockau, rotmistrz rezerwy, mieszkający w pałacu przy obecnej  ulicy Centralnej, wnuk Heinricha Waltera, który nabył majątek wraz z pałacem w 1834 r.
Weg nach Brockau,  dziś początkowy odcinek ul. I. Mościckiego (1945 -1947 Droga do Brochowa, 1947-22 XII 1952 bez nazwy, 22 XII 1952 - 1 1 1992 22 Lipca); por. Breslauer Str., Gartenstr., Lindenruher Allee (Benkwitzer Allee) i Brockauer Str.
Wehrmannstraße,  dziś 3 Maja; Leo Wehrmann, prezydent dyrekcji kolei (1893 - 16 V 1899); por. uprzednio Hinterstr.
Winklerallee,  dziś Warszawska; Gustav Winkler miał tu parcele; wcześniej zwano tę ulicę zwyczajowo Promenade.Nazwy związane z Brockau Brochów


Am Wasserwerk,  dziś początek ulicy Kozielskiej, część przy dawnym zakładzie ujęcia wody w Brockau; por. Kläranlage ,
Blue Maria, nazwa nieistniejących budyków przy obecnej ulicy Japońskiej. Nazwa związana była z wymalowanymi na niebiesko wnękami okiennymi i oknami.
Brockauer Weg,od 25 V 1932 Hultschiner Str. (zob.), dziś Karwińska.  
Dierschkeplatz,  plac w  Brockau, który w połowie lat 30. upamiętniała Alfonsa Dierschkego, przewodniczącego  gminy Brochów, zmarłego w 1914. Teren ten obecnie znajduje się przy ulicy Pionierów i Leonarda da Vinci (skwery przy budynkach),
Dürrgoy-Brockauer Weg,  od 1907 Ostendstr. (por.), dziś Gazowa, dawna droga łącząca Tarnogaj z Brochowem.  
Dürrgoystr.
,  dziś Tarnogajska (do 20 I 1972 Cierniogajska); Dürrgoy, dziś Tarnogaj (osiedle); nazwa oznacza ,,suchy, jałowy gaj", dla odróżnienia sąsiedniego Gaju (por. Herdainstr.); por. uprzednio Hauptstr.

Gulitzteich, staw Gulitz`a przy Popielskiego za cmentarzem, gdzie jeżdżono na łyżwach oraz przechowywano beczki z kapustą z pobliskiego zakładu produkcji kapusty,

Kläranlage,  dziś należy do ostatniego odcinka Kozielskiej, zakład uzdatniania wody w Brockau

Promenade,  zwano zwyczajowo ulicę Winklerallee, dziś Warszawska;
Rampenweg,  droga przy rampie kolejowej na Brochowie, przy której stał jeden barak, dziś nie ma nazwy,
Rangierbahnhof,  baraki mieszkalne przy stacji rozrządowej Brochów, dziś należą do ul. I. Mościckiego.
Reichsbahnsportplatz,  budynek mieszkalny dozorcy stadionu kolejowego na Brochowie, dziś należący do stacji PKP przy ul. I. Mościckiego (22 Lipca).
Rolle, magiel ręczny, który mieścił się w piwnicy obecnego przedszkola przy ulicy Warszawskiej,

Querstr., dziś nie zrealizowana ulica na Brochowie, na końcu Parallelstr. (por.), do niej poprzeczna, stąd nazwa; prop. nazwa pol. Pakistańska.

Scholz'sche Ansiedlung (Kolonia Scholzego), której nazwa wywodzi się od dawnego posiadacza tych terenów w Brochowie - sołtysa Scholzego - obecnie przy alei Róż,
Vorwerk Schäferei,  dawna owczarnia w Brockau, leżąca na płd. od drugiego folwarku; por. Vorwerkstr. - Brockau,
Warkus, kuznia Bauma, która była na tyłach hali sportowej przy ulicy Centralnej.

Zwiebel, nazwa używana dla okresślenia kopuły na kościele ewangelickim ze względu na jej kształt.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego