Centralna - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Centralna

Ulice > A - L

Obecna ulica Centralna w Brockau ulica nosiła nazwę Hauptstraße  (Główna).
Jest najstarszą ulicą w Bochowie. Pierwsza informacja o tej ulicy pochodzi z połowy XVIII wieku. Ryciny  Fryderyka B. Wernhera znajdujące się w  „Ilustrowanej Topografia Śląska z lat 1744 - 1768”   ukazują  założenia planu pałacowego i wsi Bracke. Wioska posadowiona była wzdłuż obecnej ulicy Centralnej i tak było w zasadzie do połowy XIX wieku.
W tym okresie w Brockau można zauważyc na planach, że oprócz wymienionej ulicy są  już ukształtowane inne jakkolwiek bez zabudowy mieszkalnej - Semaforowa (był przy niej cmentarz), Mościckiego, Wiaduktowa (były przy niej zabudowania  owczarni) oraz  Syjamska z wiatrakiem. Nie miały one charakter dróg z tym, że Haupt
straße a potem jej obecne przedłużenie Chińska były najprawdopodobniej już w średniowieczu szlakiem prowadzącym z Wrocławia do Krakowa.

Nazwę swoją ulica Centralna wywodzi z niemieckiego słowa haupt - główny.

W okresie istnienia ulica posiadała następujące nazwy:

  • Hauptstraße - koniec XIX wieku do 1945 roku,

  • Główna - od 1945 do 22 grudnia 1952 roku,

  • Fornalskiej - (tylko część tej ulicy - pozostała część to Chińska) od 23 grudnia 1952 do 23 stycznia 1956 roku,

  • Centralna - od 24 stycznia 1956 roku do chwili obecnej.  Opis Hauptstraße przedstawiony we wspomnieniach Richarda Dubil a uzupełnione przez Ingrid Langner, które ukazują piękno przedwojennego Brockau czerwony druk to komentarz wyjaśniający do wspomnień ułatwiający orientację:


„...dochodzimy w końcu do najstarszej części Brochowa, mianowicie Hauptstraße (Centralna). Nasza przechadzka sprowadza nas do restauracji Hielscher, gdzie mieści się sala i ogródek piwny. Dalej idąc w podwórzu gospodarczym mieści się sklep rzeźniczy Milde i dalej kamienice, a w jednej z nich mieści się sklep z artykułami delikatesowymi Klose i restauracja Michalek, róg ulicy Szkolnej (obecnie Centralna - Węgierska). Idziemy dalej Hauptstraße, a potem drugą jej stroną w kierunku mleczarni Schwarzer i hali sportowej - dobrze wyposażonej w sprzęt gimnastyczny. Na tyłach hali w podwórzu znajduje się kuźnia zur Gastwirrtschaft Baum, później zwana Warkus. Naprzeciw boiska związku gimnastycznego Friesen leży duży głaz narzutowy ku pamięci Friedricha Ludwiga Jahn'a - zwanego ojcem gimnastyki (był inicjatorem niemieckiego ruchu gimnastycznego).
Za placem Friesen  płynie Kaisergraben (Brochówka)
, która wypływa z parku dawnej posiadłości rycerskiej. Zaraz dalej przebiega odcinek linii kolejowej trasy Wrocław - Strzelin. Prosto prowadzi droga do Lamsfeld (Lamowice). Po obu stronach ciągną się pola majątku rycerskiego z wyjątkowo żyznymi czarnoziemami. Na końcu drugiej strony Hauptstraße znajduje się dawna posiadłość rycerska z zamkiem, parkiem i budynkami gospodarczymi (dawny folwark z pałacem i parkiem - obecnie Brochowski). Wracając na Hauptstraße od strony majątku  miniemy katolicką i ewangelicką szkołę muzyczną , między to którymi usytuowane jest ogrodnictwo Otto Rumbauma.
Mijając róg Bahnhofst
ße. (Semaforowa) po prawej stronie widzimy  domy z zabudowaniami gospodarczymi, dalej piekarnię Kutzner, zakład siodlarski Kalis. Po lewej stronie Hauptstrasse znajduje się punkt sprzedaży węgla Müller i piekarnia Dymarczyk”


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego