Cmentarz żołnierzy - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cmentarz żołnierzy

Cmentarze

Na obecnym placu Indyjskim w latach 1945 -1953 znajdował się tymczasowy cmentarz żołnierzy radzieckich poległych w walkach o zdobycie Brockau i okolicznych miejscowości. Był to jeden z 11 tego typu cmentarzy budowanych w warunkach polowych na przedmieściach Wrocławia przez pododdziały Armii Czerwonej (teren powiatu wrocławskiego) - pozostałe były między innymi w Zabrodziu gm. Smolec, Kobierzycach, Widawie, Kątach Wrocławskich czy Żurawinie. Na terenie byłego powiatu wrocławskiego zewidencjonowano ponad 80 miejsc pochówku żołnierzy Armii Czerwonej. Na cmentarzu  w Brochowie pochowanych było 169 żołnierzy, z których nazwiska niewielu podczas likwidacji cmentarza udało się ustalić (ponadto na terenie Brochowa było 10 oddzielnych grobów żołnierzy Armii Czerwonej). Ekshumacji żołnierzy dokonano 7 września 1953 roku, cmentarz przy placu Indyjskim uległ likwidacji, a zwłoki żołnierzy pochowano we wspólnej mogile na cmentarzu przy ulicy Spiskiej - Skowronia Góra w kwaterze nr I nr mogiły 9. W miejscu cmentarza znajduję się obelisk poświęcony poległym żołnierzom Armii Czerwonej (obelisk przekazany był protokolarnie pod opiekę Wydziałowi Kultury i Sztuki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej po zakończeniu ekshumacji). Ekshumacje przeprowadzone zostały na podstawie zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 1 września 1952 r. a właściwym wykonawcą było Miejskie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze z Wrocławia. Nadzór nad właściwym przebiegiem ekshumacji sprawowały komisje ekshumacyjne, które powstały na podstawie w/w wymienionego zarządzenia.
Początkowo cmentarz był ogrodzony żelaznym parkanem wspartym na słupach z cegły i znajdowały się na nim 11 kwater (grobów) oraz obelisk, na którym tablica pamiątkowa nieprawidłowo podaje, że chodzi o żołnierzy Armii Radzieckiej, gdyż w czasie jak polegli była to Armia Czerwona ( taka była jej nazwa do 22 lutego 1946 r.). Powierzchnia cmentarza wynosiła 87,55 m2.
Zdjęcie poniższe przedstawia szkic cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej w dniu 7 czerwca 1947 r. Podane powyżej informacje oraz poniższe zdjęcie  pochodzą z książki Grażyny Trzaskowskiej - Cmentarze Wojenne we Wrocławiu w latach 1939-2002.

Do 1953 roku na obecnym placu Indyjskim spoczywały jeszcze ciała 169 żołnierzy Armii Czerwonej w podziale na: 4 groby murowane, 3 groby ziemne oraz 40 ciał w mogile zbiorowej.


W zbiorowej mogile, w której pochowanych było 40 żołnierzy Armii Czerwonej podczas ekshumacji w dniu 2 grudnia 1947 roku odczytano jedynie 19 nazwisk, pozostali to żołnierze nieznani.
1.  Dziobenko - sierżant,
2.  Siekaczew - sierżant,
3.  Bondarenko - szeregowy,
4.  Bogasunow - szeregowy,
5.  Greczenko - szeregowy,
6.  Fiodorow - szeregowy,
7. Jastrzebow - szeregowy,
8. Jermolenko - szeregowy,
9.  Koztow - szeregowy,
10. Matenko - szeregowy,
11. Mimorow - szeregowy,
12. Mirzenko - szeregowy,
13. Niedzwiedski - szeregowy,
14. Siepanow - szeregowy,
15. Simonow - szeregowy,
16. Slobotkow - szeregowy,
17. Takiejew - szeregowy
18. Tamczenko - szeregowy,
19.Witchieniew - szeregowy

Ponadto oddzielne mogiły posiadali następujący żołnierze Armii Czerwonej, z których część poległa w bezpośrednich walkach o zdobycie Brochowa oraz żołnierze, którzy zmarli pózniej najprawdopodobniej w wyniku odniesionych ran podczas walk - zaznaczyć należy, że budynki na osiedlu Księże Małe stanowiły szpital Armii Czerwonej.
1. Lejtnat Bandaruk - poległ 17.02.1945 roku,
2. Lejtnat Aleksander Kisielew - poległ 17.02.1945 roku,
3. Lejtnat Raczkow - poległ 17.02.1945 roku,
4. Młodszy lejtnat  Twotow - poległ 17.02.1945 roku
5. Kulczyński Jan - poległ 17.02.1945 roku, szeregowy,
6. Aoramtin - szeregowy,
7. Koczuchin - szeregowy,
8. Radzieleński - szeregowy,
9. Rogulczyk - szeregowy,
10. Wiszeryn Jan - zmarł 28.07.1945 roku, szeregowy,
11. Miszyn - zmarł 21.08.1945 roku, podpułkownik,
12. Migunow - zmarł 31.08.1945 roku, kapitan

Większość nazwisk żołnierzy Armii Czerwonej, którzy byli pochowani na placu Indyjskim nie została ustalona.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego