Cmentarze - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Cmentarze

Cmentarze

Pierwotnie cmentarz na  terenie Brockau  powstał w 1821 roku  u zbiegu obecnych ulic Mościckiego - Semaforowej - Pakistańskiej, był niewielki miał powierzchnię ok. 1,3 ara. Cmentarz ten istniał do 1945 r. a został zamknięty na początku XX wieku ( nie dokonywano na nim nowych pochówków)  a związane to było z  powstaniem  nowego  cmentarza  na terenie obecnego Księża Wielkiego - ulica Brochowska, który istnieje do chwili obecnej jako cmentarz parafialny.

Cmentarz przy ulicy Brochowskiej powstał na początku XX wieku i należał do parafii ewangelickiej w Brockau  ale pochówki katolików odbywały się na nim również , który przejęła po zakończeniu II Wojny Światowej parafia katolicka w Brochowie. Był to cmentarz wspólny dla ewangelików i katolików. Cmentarz byl podzielony na dwie części: ewangelicką po obu stronach alei kasztanowej  i  katolicką  wzdłuż  alei lipowej. Najstarszy zachowany obecnie pochówek na cmentarzu pochodzi z 1913 roku, natomiast za  głazem narzutowym poświęconym bohaterom I Wojny Światowej jest płyta nagrobna z datą pochówku 1900 rok. Na cmentarzu znajdują się również stare groby, na których nie ma żadnych tabliczek pozwalających na ustalenie daty pochówku. Jeszcze w połowie lat 60-tych na cmentarzu było zachowanych wiele grobów z okresu międzywojennego z ciekawymi pomnikami, które systematycznie usuwano i do chwili obecnej zachowało się jedynie 6 grobów oznaczonych oraz głaz poświęcony bohaterom I Wojny Światowej a przy nim 3 płyty oraz krzyż. Ponadto na wysypisku cmentarnym znajdowały się dwie płyty nagrobne z 1942 roku ( usunięte w 2013 r.) oraz jedna płyta nagrobna przy płocie od strony ulicy Brochowskiej. W
2016 roku na stronie fotopolska .eu zamieszczono zostało zdjęcie zniszczonej płyty nagrobnej Helene Frey natomiast autor strony zamieścił zdjęcie częsci płyty nagrobnej, która znajduje się na wysypisku cmentarnym. Więcej śladów pochówków przedwojennych na cmentarzu nie ma. Spotkać natomiast można jeszcze tabliczki z oznaczeniami pól (grobów), a najwięcej z nich jest przy jednym z grobów z 1946 roku, którego obrzeża wykonane są z tabliczek oznaczających pola. Wszystkie tabliczki z oznaczeniami pól, jakie znalazł autor strony na cmentarzu umieszczone są na tej podstronie.
W okresie 1939 - 1945 cmentarz przy ulicy Brochowskiej (An der Gucke) był miejscem pochówku 57 żołnierzy niemieckich, którzy zmarli w lazaretach.
Pierwsze groby polskie pochodzą z końca 1945 roku.
Podczas wichury w 2005 roku część drzew na terenie cmentarza zostało przewrócone, a  pozostałe wyższe drzewa zostały przycięte od góry.

Od 2013 r. teren cmentarza uległ powiększeniu (przed powiększeniem jego powierzchnia wynosiła 0,97 ha) po przekazaniu przez miasto terenu po prawej stronie kaplicy (za betonowym płotem) i jest jednym z nielicznych cmentarzy we Wrocławiu posiadającym miejsca na pochówki. W ramach prowadzonych prac budowalnych wykonane zostały częściowo alejki, wyburzono silosy na śmieci za kaplicą cmentarną (w wyniku czego przy wejściu do cmentarza stale jest pełno śmieci w kontenetrach i obok nich) a w 2013 roku wyburzono drugi silos na śmieci, który znajdował się przy wejściu bocznym na cmentarz. Po przeprowadzonych pracach ( nie zostały dotychczas zakończone) cmentarz stracił swój dawny urok małego cmentarza parafialnego.

W październiku 2015 roku  rozpoczęto usuwanie części drzew z cmentarza, pierwszymi wyciętymi drzewami są 4 duże brzozy w okolicy kaplicy cmentarnej oraz 5 kasztanów przy wejściu bocznym a potem kolejne i zniknęła aleja kasztanowa. Według informacji przekazanej przez parafię wyciętych ma zostać wiele drzew, które "przeszkadzają przy pochówkach".
W styczniu 2016 r. przystąpiono do porządkowania terenu otrzymanego od miasta w 2013 r. Wycięto w całości aleje kasztanowca, w kwietniu posadzono brzozy przy drodze od bramy wejściowej w kierunku kaplicy oraz odtworzono aleje kasztanową. Ponadto dosadzono kilka drzew w alei lipowej. Rozebrana została drewniana szopa a na jej miejsce przy wejściu do cmentarza  postawiono metalowy garaż.

Podczas prac związanych z porządkowaniem cmentarza powstała aleja klonowa ( za kaplicą) oraz posadzono szereg tui. Przez okres lata wiele z posadzonych tui uschło co było efektem dużej suszy panującej w lecie 2016 r.
W dniach 26-27 kwietnia 2016 r. firma ze Zmigrodu dokonała wyrównania zagospodarowywanego cmentarza oraz wywiozła stare elementy pomników na gruzowisko do Oławy. Miały być zachowane stare i przedwojenne pomniki, jakie znajdowały się pomiędzy starymi elementami pomników, ale zniknęły wraz z wywiezionym gruzem.

Od 10 pażdziernika 2016 r. na wielu starych nagrobkach pojawiły się informacje, że upłynął 20-letni okres od pochówku i istnieje obowiązek prolongaty grobu. Brak stosownej opłaty spowoduje likwidacją grobu. Tak informacja znalazła sie równiez na najstarszym istniejącym ponad 100 lat grobie Marii Dymarczyk.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego