Grose Koloniestraβe - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Grose Koloniestraβe

ABC Brochowa > Ulice - mieszkańcy 1915

Grose Koloniestraße 1915 - Chińska

Arndt
Gottlieb, Motorwärt., Groβe Koloniestraβe  1 I
Knauerhase
Ernst, Feuerm., Groβe Koloniestraβe 1 I
Kolenda
Franz, Kolnienwaren, Groβe Koloniestraβe 1a
Gafe
Otto, Wagenmstr., Groβe Koloniestraβe 1a I
Laqua Paul, Rangiermstr.,
Groβe Koloniestraβe 1a I
Wenke Josef, Eisenb. Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 1a I
Bretschneider
Karl, Schlosser, Groβe Koloniestraβe 1a II
Klose  Marie, Lokomotivführww, Gro
βe Koloniestraβe 1a II
Strauzt August, Bahnarbt.,
Groβe Koloniestraβe 1a III
Barthel Ferdinand, Gärtner, Gro
βe Koloniestraβe 1b
Fiebig
Paul, Rangiermstr., Groβe Koloniestraβe 1b I
Hübner
Wilhelm, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 1b I
Langner
Franz, Barbier u. Friseur,
Groβe Koloniestraβe 1b

Morawe Franz, Feuermann, Groβe Koloniestraβe 1b

Winkler Karl, Eisenb. Schaffner, Groβe Koloniestraβe 1b
Groszpietsch
Ferdinad, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 1b II
Kunnig
Hermann,
Schaffner, Groβe Koloniestraβe 1b II
Rennoch Heinrich, Schlosser,
Groβe Koloniestraβe 1b II
Warkus
Wilhelm, Wagenmstr.,
Groβe Koloniestraβe 1b II
Böfel
Karl, Bahnarb., Groβe Koloniestraβe 2a
Wende Karl, Borschlosser,
Groβe Koloniestraβe 2a
Kgl. Konz. Adler-Apoth. u. chem. Untersuch. Laboratorium
von Apothek. Dr
Salomon Wolff,
Groβe Koloniestraβe 2a.b
Wolff Salomon, Dr, Apothekbes.,  
Groβe Koloniestraβe 2a u 2b
Däsler
Paul, Weichensteller, Groβe Koloniestraβe 2a I
Freyer
Traugott, Arbtr., Groβe Koloniestraβe 2a I
Gaszmann Friedrich, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 2a I
Dierschke
Wilhelm, Eisenb. Schaffner, Groβe Koloniestraβe 2a II
Elter
August, Rangiermstr., Groβe Koloniestraβe 2a II
Thörmer Gottlob, Lokomotivheizer,  
Groβe Koloniestraβe 2a II
Bertram
Karoline, Groβe Koloniestraβe  2a III
Späte Karl,Fabrikarb.,
Groβe Koloniestraβe 2b
Weber Robert, Hilfsheiz.,
Groβe Koloniestraβe 2b
Hanke
Karl, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 2b I
Krusch
Hans, Telegragraphist a. D., Groβe Koloniestraβe 2b I
Miehe Karl, Lokomotivführer,
Groβe Koloniestraβe 2b I

Schmolke Johann, Rangiermstr., Groβe Koloniestraβe 2b I

Heidloff Hans, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 2b II
Helmis
Karl, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 2b II
Orange Karl, Lokomotivführer,
Groβe Koloniestraβe 2b II
Stürtze Robert, Rangierer,
Groβe Koloniestraβe 2b II
Böhm Emil, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 3a
Kenschke
Paul, Eisenb. Schloss., Groβe Koloniestraβe 3a
Kretschmer
Karl, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 3a
Müller Robert, Hilfsrottenführ.,
Groβe Koloniestraβe 3a
Radoi
Robert, Rangiermstr., Groβe Koloniestraβe 3a
Blener
Ernst, Eisenb., Bureaugehilfe, Groβe Koloniestraβe 3a I
Mondwurs Augustin, Zugführer,
Groβe Koloniestraβe 3a I
Boehm
Lothar, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 3a II
Dintner Marie, Lokomotivführerww., Gro
βe Koloniestraβe 3a II
Groszpietsch
geb. Nachler Maria, Ww, Groβe Koloniestraβe 3a II
Preuszner geb. Klose Luise, Ww, Gro
βe Koloniestraβe 3a III
Böhm
Bruno, Klempnermstr., Groβe Koloniestraβe 3b
Reinelt
August, Rengiermstr., Groβe Koloniestraβe 3b
Seliger Hermann, Kfm.,
Groβe Koloniestraβe 3b
Karmainski
Walentin, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 3b I
Stiller Paul, Lokomotivführer,
Groβe Koloniestraβe 3b I
Dietrich Heinrich, Weichenstell
er, Groβe Koloniestraβe 3b II
Morze v. Ludwik, Maschinist,
Groβe Koloniestraβe 3b II
Nawroth geb. Milde Luise, Ww,
Groβe Koloniestraβe 3b II

Schleifer Karl, Hilfsschaffner, Groβe Koloniestraβe 3b II

Mende Robert, Gastwirt, Groβe Koloniestraβe 4
Nüszler Hermann, Lokomotivführer,
Groβe Koloniestraβe 4 I
Woszczyna Josef, Lokomotivführ.,
Groβe Koloniestraβe 4 I
Stephan
Traugott, Rangiermstr., Groβe Koloniestraβe 4 I
Grünaftel Marie,
Fraulen, Groβe Koloniestraβe 4 II
Müller Richard, Lokomotivführ.,  
Groβe Koloniestraβe 4 II
Tilgner Paul, Res. Lokomotivführ.,
Groβe Koloniestraβe 4 II
Ulbrich Karl, Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 4 II
Reintsch  geb. Knich Elsa, Ww,
Groβe Koloniestraβe 4 III
Bener
Hermann, Fleischermstr., Groβe Koloniestraβe 5
Dittrich
Paul, Bierverleg., Groβe Koloniestraβe 5
Hänel Gustav, Bäckermstr., Gro
βe Koloniestraβe 5
Edion
August, Ob. Schaffner, Groβe Koloniestraβe 5 I
Hoppe Max, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 5 I
Kammler Karl, Zugführer,
Groβe Koloniestraβe 5 I
Bruschke Karl, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 5 II
Gollmer
Paul. Maurer, Groβe Koloniestraβe 5 II
Karbstein Bernhard, Zugführer,
Groβe Koloniestraβe 5 II
Bock Rosina, geb. König,
Groβe Koloniestraβe 5 III
Steige Arthur, Borschlosser,
Groβe Koloniestraβe 5 III
Armann
Adolf, Schuhm., Groβe Koloniestraβe  6a
Gramer
Paul, Borarb., Groβe Koloniestraβe 6a
Pirl Wilhelm, Maschinenputz., Gro
βe Koloniestraβe 6a

Schmidt Paul, Eisenbahn=Maschinist, Groβe Koloniestraβe 6a

Baumgart Gustav, Kgl. Lokomotivführer, Groβe Koloniestraβe  6a I
Obst Eduard, Eisenb., Schaffner, a. D.,
Groβe Koloniestraβe  6a I
Springer Anton, Lokomotführ.,
Groβe Koloniestraβe 6a I
Alber
Josef, Groβe Koloniestraβe  6a II
Böhme Gustav, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 6a II
Hellmann
Richard, Bahnarb., Groβe Koloniestraβe 6a III
Berger Hugo, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe  6b
Heinze
August, gepr. Lokomotivfheiz., Groβe Koloniestraβe 6b
Höhnberg Eugen, Hilfsschaffner, G
roβe Koloniestraβe 6b
Wolf Paul, Bahnarbt.,
Groβe Koloniestraβe 6b
Posledniak Karl, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 6b I
Wieland August, Weichensteller I Kl.,
Groβe Koloniestraβe 6b I
Adler
Hermann , Groβe Koloniestraβe 6b II
Krause
Karl, Bahnarb., Groβe Koloniestraβe 6b II
Kittlaus
geb. Mischke Ernestine, Ww, Groβe Koloniestraβe 6b III
Wittek Bruno, Lehrer,
Groβe Koloniestraβe 7
Blener
Ida, Lehlerin, Groβe Koloniestraβe 7 I
Dubiel
Robert, Zendarm. Wachtmstr., Groβe Koloniestraβe 7 I
Wolff Emil, Lokomotivführ.,
Groβe Koloniestraβe 7 I
Hanke Paul, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 7 II
Junger Gottlieb, Zugführer,
Groβe Koloniestraβe 7 II
Schampera Anton, Lokomotivführer,
Groβe Koloniestraβe 7 II
Bösnel
August, Hilfsschaffn., Groβe Koloniestraβe 7 III
Kendeziowski
Paul, Arbtr., Groβe Koloniestraβe 7 III
Scholz Traugott, Ob. Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 7 III
Tschupke Paul, Schmied.,
Groβe Koloniestraβe 7 III
Werner Karl, Rangeirführ.,
Groβe Koloniestraβe 7 III
König
Johann, Hilfsschaffner, Groβe Koloniestraβe 8
Poremba Johann, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 8
Scholz Hermann, Rangiermstr.,
Groβe Koloniestraβe 8
Brendel
Oswald, Rangiermstr., Groβe Koloniestraβe 8 I
Elsner Paul, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 8 I
Fröhlich
Bruno, Materialberwalt., Groβe Koloniestraβe 8 I
Tanhäuser Alfred, gepr. Lokomotheizer,
Groβe Koloniestraβe 8 I
Kirsch
Richard, Lehrer, Groβe Koloniestraβe 8 II
Klammt
geb. Hoffmann Ida, Ww, Groβe Koloniestraβe 8 II
Riemen Albert, Lokomotivführer,
Groβe Koloniestraβe 8 II
Rummel August, Rangiermstr.,
Groβe Koloniestraβe 8 II
Berger
Wilhelm, Wagenmstr., Groβe Koloniestraβe  8 III
Bunke
Heinrich, Rangiermstr., Groβe Koloniestraβe 8 III
Elfe
Adolf, Wagenmstr., Groβe Koloniestraβe 8 III
Malige Ernst, Hilfsschaffner,
Groβe Koloniestraβe 8 III
Riedel Paul, Hilfsschaffner,
Groβe Koloniestraβe 8 III
Fels
Otto, Ingen., Groβe Koloniestraβe 9 II
Führmann
August, Hilfsschaffner, Groβe Koloniestraβe 9a
Führmann
Johanna, Borkosthdlrin., Groβe Koloniestraβe 9a
Appelt Paul, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe  9a I
Bischof
August, Rangiermstr., Groβe Koloniestraβe 9a I
Putke Adolf, Lokomotivführer,
Groβe Koloniestraβe 9a II
Rose Bruno, gepr. Lokomotheiz.,
Groβe Koloniestraβe 9a II
Wittek Franz, Wagenmstr.,
Groβe Koloniestraβe 9a III
Bachmann
Julius, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe  9b I
Brosius
Theodor, gepr., Lokomotivheiz., Groβe Koloniestraβe 9a I
Beler Hermann, Hilfsschaff
n., Groβe Koloniestraβe  9a III
Jsrael Franz, gepr. Lokomotivheiz.,
Groβe Koloniestraβe 9a III
Linke Karl, Eisbn. Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 9b
Pohlus
Leopold, Zugführer, Gro
βe Koloniestraβe 9b
Walter Alfred, gepr. Lokomotivheiz.,
Groβe Koloniestraβe 9b
Kammrath
Bernhard, Ob. Bahn=Assist., Groβe Koloniestraβe 9b I
Kaiser Bruno, Milit. Anwärt.,
Groβe Koloniestraβe 9b II
Latislau Gustav, Ref. Lokomotivführer,
Groβe Koloniestraβe 9b II
Tomczik Oskar, gepr. Lokomotheizer ,
Groβe Koloniestraβe 9b III
Bartsch
Anna, geb. Rensche,  Groβe Koloniestraβe  10
Bias
Heinrich, Arbtr., Groβe Koloniestraβe 10a
Brinke
Paul, Arbtl., Groβe Koloniestraβe 10a
Fichtel geb. Dorn, Ernstine, Schaffner
witwe, Groβe Koloniestraβe 10a
Schubert Oskar, Hilfsschaffner,
Groβe Koloniestraβe 10a
Becker Emil, Rangiermstr., Groβe Koloniestraβe  10a I
Gnörich
Wilhelm, Hilfswagenmstr, Groβe Koloniestraβe 10a I
Hensel
Ernst, Hilfsweichenstell, Groβe Koloniestraβe 10a I
Thomalsky Reinhold, Weichensteller I Kl.,
Groβe Koloniestraβe 10a I
Gerstmann
August, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 10a II
Groskrentz
Max, Unterassistent, Groβe Koloniestraβe 10a II
Titzmann Johann, Lokomotivführer,
Groβe Koloniestraβe 10a II
Witteck Paul, Rangierführ.,
Groβe Koloniestraβe 10a II
Titzmann Rudolf, Ger. Akiuar.,
Groβe Koloniestraβe 10a III
Jattke Paul, Hilfsschaffner,
Groβe Koloniestraβe 10b
Klose Ernst, Rangierführer, Groβe Koloniestraβe 10b
Liebezeit Josef, Schaffner,  
Groβe Koloniestraβe 10b
Lyko Friedrich, Motorenwärt.,
Groβe Koloniestraβe 10b
Hoffmann
Max, Ob. Bahnassistent, Groβe Koloniestraβe 10b I
Pospiech Wilhelm, Hilfsschaffner, Gro
βe Koloniestraβe 10b I
Ulbrich August, Hilfsschaffner,
Groβe Koloniestraβe 10b I
Wenerowski Adolf, Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 10b I
Heinzel August, Zugführer, Gro
βe Koloniestraβe 10b II
Holitschke
Richard, Hilfsweichensteller, Groβe Koloniestraβe 10b II
Neufert Hermann, Weichensteller I Kl.,
Groβe Koloniestraβe 10b II
Nixdorf Hermann, Zugführer,
Groβe Koloniestraβe 10b II
Hahn
geb. Bauer Ida, Hilfsschaffnerww, Groβe Koloniestraβe 10b III
Gotwald Karl, Bahnwärter, Gro
βe Koloniestraβe 11a
Kränzel Johann, Rangierführer, Gro
βe Koloniestraβe 11a
Scholz Karl, Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 11a
Fischer
Reinhold, Zugführer, Gro
βe Koloniestraβe 11a I
König
Isidor, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 11a I
Pohl Johann, Schaffner, Gro
βe Koloniestraβe 11a I
Schindler Oskar, Schlosser,
Groβe Koloniestraβe 11a I
Hartmann
Alois, Weichenstell. I Kl, Groβe Koloniestraβe 11a II

Morawe Hermann, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 11a II

Sensfert Anton, Lokomotführ., Groβe Koloniestraβe 11a II
Edion
Fritz, Hilfseuerm., Groβe Koloniestraβe 11a III
Grünaftel
Otilie, Oberflegerin, Groβe Koloniestraβe 11a III
Treidler Franz, Rangiermstr.,
Groβe Koloniestraβe 11a III
Jarosch Ernst,
Eisenb., Schaffner, Groβe Koloniestraβe 11b
Kasparek Karl, Hilfsschaffner, G
roβe Koloniestraβe 11b
Klose Josef, Werkführer, Gro
βe Koloniestraβe 11b
Langos Robert, Ofenfetzer,
Groβe Koloniestraβe 11b
Schröter Heinrich, Eisenb. Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 11b
Hillman
Heinrich, Bahnarb.,Groβe Koloniestraβe 11b I
Tobias Paul, Eisenb. Schaffn.,
Groβe Koloniestraβe 11b I
Gnichwitz
Robert, Weichenstell.,Groβe Koloniestraβe 11b II
Jackob
Eduard, Eisenb., Schaffner, Groβe Koloniestraβe 11b II
Kroh Karl. Eisenb. Zugführer, Gro
βe Koloniestraβe 11b II
Schoeps Ernst, Eisenb. Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 11b II
Zimmermann Erich, Eisenb. Bur. Geh.,
Groβe Koloniestraβe 11b II
Frenzel
Auguste, Ww, Groβe Koloniestraβe 11b III

Schmidt Theodor, Bahnarb., Groβe Koloniestraβe 11b III

Schunke Christiane, Ww, Groβe Koloniestraβe 11b III
Scholz Pauline, Ww,
Groβe Koloniestraβe 12 I
Brzuske
Johann, Eisenb. Ob. Schaff. Groβe Koloniestraβe 12 II
Burow
Oskar, Eisenb. Gehilfe, Groβe Koloniestraβe 12a
Ebermann
Richard, Eisenb. Schaffner, Groβe Koloniestraβe 12a
Geppert
Josef, Eisenb. Schaffner, Groβe Koloniestraβe 12a
Ruppelt Paul, Eisenb. Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 12a
Otto Hermann, Eisenb. Zugführer,
Groβe Koloniestraβe 12a I
Springer Karl, Hilfsweichenstell.,
Groβe Koloniestraβe 12a I
Wolf
Friedrich, Eisenb. Wagenmstr.,
Groβe Koloniestraβe 12a I
Wolf Karl, Bahnarbt.,
Groβe Koloniestraβe 12a I
Machate Josef, Bahnarb.,
Groβe Koloniestraβe 12a II
Wallowsky Karl, Motorenwärt,
Groβe Koloniestraβe 12a II
Weinberger Heinrich, Hilfsschaffner,
Groβe Koloniestraβe 12a II
Hellmann beg. Mühle Luise, Ww, Gro
βe Koloniestraβe 12a III
Höfler
Martha, Scheuerfrau, Groβe Koloniestraβe 12a III
Dymarczyk
Albert, Eisenb. Schaffner, Groβe Koloniestraβe 12b
Rieger Franz, Hilfsschaffner,
Groβe Koloniestraβe 12 b
Schönfelder August, Eisenb. Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 12b
Bernhard
Josef, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 12b I
Pirl Wilhelm, Rangierer,  Gro
βe Koloniestraβe 12b I
Sambale Gustav, Eisenb. Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 12b I
Tiesze Gustav, Eisenb. Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 12b I
Bräuer Karl, Zugführer, Gro
βe Koloniestraβe 12b II
Gabel
Julius, Eisenb. Schaffner, Groβe Koloniestraβe 12b II
Hentschel
Henriette, Ww,  Groβe Koloniestraβe 12b II
Weigelt Karl, Hilfsschaffner,
Groβe Koloniestraβe 12b II
Kiehnoehel
Hermann, Lokomotivführer
, Groβe Koloniestraβe 12b III
Liebezeit Franz, Bahnarb.,
Groβe Koloniestraβe 12b III
Ueberham Rudolf, Ob. Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 13 I
Adam
Fritz, Schaffner, Groβe Koloniestraβe  13a
Fleszner
Marie, Ww, Groβe Koloniestraβe 13a
Franke
Paul, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 13a
Heilmann Wilhelm, Weichenstell,
Groβe Koloniestraβe 13a
Mende
Otto, Eisenb. Bote,
Groβe Koloniestraβe 13a
Reimelt
Karl, Bahnschmied., Groβe Koloniestraβe 13a
Schneider Alfred, Matalldreh.,
Groβe Koloniestraβe 13a
Scholz Karl, Maschinputz,
Groβe Koloniestraβe 13a
Ober Heinrich, Schlosser,
Groβe Koloniestraβe 13a I
Barth
Gustaw, Borarb., Groβe Koloniestraβe  13a I
Jarosz Gustav, Hilfsschaffner
, Groβe Koloniestraβe 13a I
Thering August, Zugführer,
Groβe Koloniestraβe 13a II
Wolf Albrecht, Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 13a II
Granatyr
Thomas, Hilfsschaffner, Groβe Koloniestraβe 13a III
Schröter Hugo, Schuhm.,
Groβe Koloniestraβe 13b
Herrmann
Adolf, Weichenstell, Groβe Koloniestraβe 13b
Obernik Stephan, Weichensteller,
Groβe Koloniestraβe 13b
Armann
Josef, Schaffner, Groβe Koloniestraβe  13b I
Meisner Paul, Zugführer,
Groβe Koloniestraβe 13b I
Schwope Ernst, Weichensteller,
Groβe Koloniestraβe 13b I
Demmig
August, Stellmacher, Groβe Koloniestraβe 13b II
Hudalla Mathäus, Maschinist, Gro
βe Koloniestraβe 13b II
Klinner August, Kranwärt., Gro
βe Koloniestraβe 13b II
Laqua Paul, Wagenmstr.,
Groβe Koloniestraβe 13b II
Hoffmann
Paul, Arbtr., Groβe Koloniestraβe 13b III
Katzor  Karl, Hilfsschaffner
, Groβe Koloniestraβe 13b III
Wildner Paul, Rangiermstr.,
Groβe Koloniestraβe 13b III
Jaletzky
Karl, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 14a
Rother Paul, Lokomotivheiz.,
Groβe Koloniestraβe 14a
Thomanneck Heinrich, Schaffner,
Groβe Koloniestraβe 14a
Weisz Gottlieb, Ob. Schaff.,
Groβe Koloniestraβe 14a
Fusch Gustav, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 14a I
Hadasch Richard, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 14a I
Knorr Wilhelm, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 14a I
Dabid
Robert, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 14a II
Nawroth Karl, Hilfsheizer,
Groβe Koloniestraβe 14a II
Wohlfahrt
Reinhold, Lokomotivführ., Groβe Koloniestraβe 14a II
Arndt
Albert, Groβe Koloniestraβe  14a III
Simme Johann, Rottenführer,
Groβe Koloniestraβe 14a III
Böhm
Paul, Eisenb., Betr., Setr., a. D., Groβe Koloniestraβe 14b
Hübner Josef, Eisen
b. Rangiermstr., Groβe Koloniestraβe 14b
Stephani Wilhelm, Telegr. Assistent,
Groβe Koloniestraβe 14b
Liebezeit
Paul, , Rohlenlader,
Groβe Koloniestraβe 14b
Knorrn Wilhelm,
Schaffner, Groβe Koloniestraβe 14b I
Lontke Hermann, Eisenbn. Wagenmstr.,
Groβe Koloniestraβe 14b I
Rostalski August, Lokomotivheiz.,
Groβe Koloniestraβe 14b I
Gabling
Max, gepr., Locomotivheizer, Groβe Koloniestraβe 14b II
Führmann
Otto, Schaffner , Groβe Koloniestraβe 14b II
Hoffmann Stanislaus, Lokomotivführer, Gro
βe Koloniestraβe 14b II
Przerwok Ernst, Rangiermstr., Gro
βe Koloniestraβe 14b II
Haubitz
Paul, Schaffner, Groβe Koloniestraβe 14b III
Langner Robert, Zugführer, Gro
βe Koloniestraβe 14b III

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego