Güntherstraße - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Güntherstraße

ABC Brochowa > Ulice - mieszkańcy 1915

Güntherstraße 1915 - Pakistańska

Bräuer
Robert, Milch = Borkosthdlg., Güntherstra
βe 1
Gebrüder Friedrich, Cigarren Importeure, Güntherstra
βe 1 Inh., Bruno Friedrich (Breslau)
Frost Karl, Lokomotivführer, Güntherstra
βe 1
Herzberg Paul, Bahnartz, Güntherstra
βe 1 I (tel. Breslau 10529)
Linke Wilhelm, Lokomotivheizer, Güntherstra
βe 1 I
Przywara Josef, Schaffner, Güntherstra
βe 1 I
Reginek Franz, Rangiermstr., Güntherstra
βe 1
Tritzschler Gustav, Lokomotivführer, Güntherstra
βe 1 I
Faulfeit Oswald, Lokomotivführer, Güntherstra
βe 1 II
Guttmann Paul, Lokomotivführer, Güntherstra
βe 1 II
Herden Franz, Lokomotivführer, Güntherstra
βe 1 II
Müller Theodor, Lokomotivführ.,  Güntherstra
βe 1 II
Pohl Karl, Zugführer, Güntherstra
βe 1 II
Alber Johann, Günthers
traβe 1 III
Oklisz Adolf, Lokomotivführer, Güntherstra
βe 1 III
Schubert Karl, Lokomotführ., Güntherstra
βe 1 III
Wertefrongel Hermann, Lokomotivfuhr., Güntherstra
βe 1 III
Wystemp Fritz, Lokomotivführ., Güntherstra
βe 1 III
Böhnisch Oskar, Maschinenputz, Güntherstra
βe 2
Hellmann Paul, Weichenstell, Güntherstra
βe 2
Matussek Karl, Bahnarb., Güntherstra
βe 2
Steiner Julius, Eisenb. Schaffner a. D., Güntherstra
βe 2
Blon Karl, Schaffner, Güntherstra
βe  2 I
Müller geb. Maruck Maria, Landwirtww, Güntherstra
βe 2 I
Seifert Karl, Rangiermstr., Güntherstra
βe 2 I
Münzner Karl, Schaffner, Güntherstra
βe 2 II
Neroch Wilhelm, Zugführer, Güntherstra
βe 2 II
Neumann Rudolf, Hilfsheiz., Güntherstra
βe 2 II
Linke Hermann, Schaffner, Güntherstra
βe 2 III
Migenda Paul, gepr., Lokomotivheiz., Güntherstra
βe 2 III
Steinmann Paul, Wagenmstr., Güntherstra
βe 2 III
Becker Gustav, Rangiermstr., Güntherstra
βe 3
Fischer Karl, Reservelokomotführ., Güntherstra
βe 3
Hoffmann Fritz, Maschinputz, Güntherstra
βe 3
Schellong Paul, Bahnhofswärt., Güntherstra
βe 3
Boblist Wilhelm, Rohlenlader, Güntherstra
βe 3 I
Gutsche Wilhelm, Lokomotivführer, Güntherstra
βe 3 I
Fuhrmann Richard, Reserve = Lokomotivführer, Güntherstra
βe 3 I
Jaletzky
Alois, Packmstr., a. D., Güntherstra
βe 3 II
Müller Gustav, Weichensteller I Kl., Güntherstra
βe 3 II
Ahr August, Güntherstra
βe 3 III
Knebel Franz, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 3 III
Heyde Paul, Eisenb. Behilfe, Güntherstra
βe 4
Marschlich Julius, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 4
Burkert Richard, Zimmerpol. , Güntherstra
βe 4 I
Weinert
August, Eisenb. Schaffner, Güntherstra
βe 4
Pätzold Anna, Ww, Güntherstra
βe 4 I
Riedel Kurt, Hilfsheizer, Güntherstra
βe 4 I
Standke Heinrich, Eisenb. Geh., Güntherstra
βe 4 I
Teicher August, Rangiermstr., Güntherstra
βe 4 I
Böhm Ernst, Hilfsschaffn., Güntherstra
βe  4 II
Kühn Gustav, Hilfsweichensteller, Güntherstra
βe 4 II
Mai Ernst, Schaffner, Güntherstra
βe 4 II
Teuber Joseph, Bahnwärt, Güntherstra
βe 4 II
Eule Paul, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 4 III
Grottker Franz, Hilfsweichensteller, Güntherstra
βe 4 III
Klinner Paul, Lampenwärter, Güntherstra
βe 4 III
Kudratz Karl, Schrankenwärt., Güntherstra
βe 4 III
Marx Karl, Magaz. Hilfsausseh., Güntherstra
βe 4 III
Klein Hermann, Arb., Güntherstra
βe 5
Nickel Gustav,Fahrradhdlg.,
Hatzfeldstraβe 12, Wohn. Güntherstraβe 5
Schärmann Ernst, Borarb., Güntherstra
βe 5

Schlegel Johann, Arbtr., Güntherstraβe 5

Schoemintz Karl, Schaffner, Güntherstraβe 5
Fusch August, Borschlosser, Güntherstra
βe 5 I
Gimmler August, Arbtr., Güntherstra
βe 5 I
Müller Hermann, Fuhrwerksbes., Güntherstra
βe 5 I
Riedel Josef, Tischler, Güntherstra
βe 5 I
Wolek Josef, Arbeiter, Güntherstra
βe 5 I
Hordyk Peter, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 5 II
Kriebel Julius, gepr., Lokomotivheizer, Güntherstra
βe 5 II
Neumann Paul, Lehrer, Güntherstra
βe 5 II
Jlchman Franz, Betriebsarb., Güntherstra
βe 5 III
Messale Franz, Wagenaussch., Güntherstra
βe 5 III

Schmidt Georg, Rangierführ., Güntherstraβe 5 III

Scholz Paul, Wagenmstr., Güntherstraβe 5 III
Scholz Paul, Schaffner, Güntherstra
βe 5 III
Schwarzer Robert, Eisenb. Schaffner, a. D., Güntherstra
βe 20
Vogel Wilhelm, Packmstr. a . D. Güntherstra
βe 20
Werner Fritz, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 20
Kinast Karl, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 20 H.
Kunisch Franz, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 20 I
Wiezoreck Max, Ksm., Güntherstra
βe 20 I
Jung
Fritz, Reservelokomotführ., Güntherstra
βe 20 II
Winkler Karl, Bahninvalide, Güntherstra
βe 20 II
Scheerschmidt
Oscar, Friseur, Güntherstra
βe 20 II
Hantke Albert, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 20 III
Pfingst Hermann, Eisenb., Zugführer, Güntherstra
βe 20 III
Trede Wilhelm, Rangierführer, Güntherstra
βe 20 III
Führmann Karl, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 20 IV
Schneider Wilhelm, Bahnarb., Güntherstra
βe 20 IV
Heinrich Paul, Bahnhofs Ausseher., Güntherstra
βe 21
Krottasch Karl, Bahnwärt., Güntherstra
βe 21
König Albert, Maschinenputz, Güntherstra
βe 21 I
Bahms Fritz, Rangiermstr., Güntherstra
βe  21
Fiedler Wilhelm, Hilfsfeuerm., Güntherstra
βe 21 I
Frühling Friedrich, Maschinenschlosser, Güntherstra
βe 21 I
Sprotte Paul, Güntherstra
βe., Bahnhofstraβe 21 I
Tschirch Otto, Zugabfertig, Güntherstra
βe 21 I
Hoffmann Paul, Rangermstr., Güntherstra
βe 21 II
Kaps Josef, Schmied, Güntherstra
βe 21 II
Löschner Robert, Schlosser, Güntherstra
βe 21 II
Fiedler Alfred, Schlosser, Güntherstra
βe 21 III
Gertler Hermann, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 21 III
Jannasch Gustav, Holfsheiz., Güntherstra
βe 21 III
Maratzki Hermann, Schaffner, Güntherstra
βe 21 III
Heinrich Max, Schlosser, Güntherstra
βe 22
Hesse Emma, Partierw. u. Gelegenheits=käufe, Güntherstra
βe 22
Müller Gustav, Żendarm. Wachtmstr. a. D. , Güntherstra
βe 22
Pfeiffer Hermann, Eisenbahn=Schaffner, Güntherstra
βe 22
Drabe Robert, Pensionär, Güntherstra
βe 22 I
Gnichwitz Wilhelm, Weichenstell., Güntherstra
βe 22 I
Poser Richard, Eisenb. Arbtr., Güntherstra
βe 22 I
Scheefer Wilhelm, Res. Lokomotführ., Güntherstra
βe 22 I
Schrom Alfred, gepr., Lokomotivheiz., Güntherstra
βe 22 I
Neugebauer August, Schaffner, Güntherstra
βe 22 II
Sehnwitz Arthur, Rangierer, Güntherstra
βe 22 II
Senwitz August, Rangierer, Güntherstra
βe 22 II
Gasde Hermann, Schlosser, Güntherstra
βe 22 III
Kärbsch August, Stat. Geh., Güntherstra
βe 22 III
Schreiber
Paul, Eisenb. Wagenausfech., Güntherstra
βe 22 III
Starosczyk Richard, Eisenb. Hilfsschaffner, Günt
herstraβe 22 III
Zobel Paul, Schloss., Güntherstra
βe 22 III
Schubert Ernst, Weichestell., Güntherstra
βe 23
Standsutz Eduard, Korbmachermstr., Güntherstra
βe 23
Auberka  Franz, Schuhmmst., Güntherstra
βe  23 I
Gärtner August, Rangierer, Güntherstra
βe 23 I
Gernoth Karl, Maschinerputz., Güntherstra
βe 23 I
Hekeme Karl, Bahnarb., Güntherstra
βe 23 I
Stephan
Karl, Bahnarbt., Güntherstra
βe 23 I
Urbansky Joseph, Nachtwächter, Güntherstra
βe 23 I
Dombrowka Karl, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 23 II
Nasz August, Bahnarb., Güntherstra
βe 23 II

Schlegel Hermann, Bahnarb., Güntherstraβe 23 II

Klimas Paul, Bahnarb., Güntherstraβe 23 II
Kranz Hermann, Maschinenputz. Güntherstra
βe 23 II
Bias Ernst, Hilfsschaffn., Güntherstra
βe  23 III
Grundey Johann, Hilfsheiz., Güntherstra
βe 23 III
Hampel Friedrich, gepr. Lokomotivfheizer, Güntherstra
βe 23 III
Krause Karl, Werkstättenarb., Güntherstra
βe 23 III
Palatzke Max, Arbtr., Güntherstra
βe 23 III
Renner Hermann, Bahnarb., Güntherstra
βe 23 III
Eckert Marie, Konditiorei und Cafe, Güntherstra
βe 24
Förster Emil, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 24
Förster Fritz, Schaffner, Güntherstra
βe 24
Gunert Ernst, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 24
Grufz Georg, Putzer, Güntherstra
βe 24
Hija
Reinhold, Schlosser, Güntherstra
βe 24
Liske Reinhold, Schaffner, Güntherstra
βe 24
Lobe Franz, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 24
Breuer August, Weichensteller, Güntherstra
βe 24 I
Friedrich Otto, Schlosser, Güntherstra
βe 24 I
Gnichwitz August, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 24 I
Ohla Franz, Hilfsweichensteller, Güntherstra
βe 24 I
Plüschke
Georg, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 24 I
Scheicke Franz, Putzer, Güntherstra
βe 24 I
Schwarzer August, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 24 I
Fischer Karl, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 24 II
Eisler Franz, Putzer, Güntherstra
βe 24 III
Reinhold Josef, Feuerm., Güntherstra
βe 24 II
Riedel Paul, Schmied, Güntherstra
βe 24 II
Rösler Karl, Schaffner, Güntherstra
βe 24 II
Völkel August, Schaffner, Güntherstra
βe 24 II
Wagner Robert, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 24 II
Weber Max, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 24 II
Fiedler Otto, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 24 III
Gärtner Franz, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 24 III
Kohlmann Paul, Putzer, Güntherstra
βe 24 III
Nitschke Alfred, Hilfsschaffner, Güntherstra
βe 24 III
Sowa Franz, Putzer, Güntherstra
βe 24 III
Ties August, Tischler, Güntherstra
βe 24 III

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego