Japońska - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Japońska

Ulice > A - L

Japońska – w Brockau nosiła nazwę Walterstraße -  od  30 grudnia 1959 roku do chwili obecnej to ulica Japońska. W okresie od 1945 roku do   30 grudnia  1959 roku patronem ulicy był  Jan  Matejko. Przez pewein okres patronem był A. Tehlman - niemiecki komunista (mapa Brochowa z 1960 r.).
Patronem ulicy  w Brockau był Franz Walter, właściciel folwarku w Brockau, rotmistrz rezerwy, mieszkający w pałacu przy obecnej  ulicy Centralnej, wnuk Heinricha Waltera, który nabył majątek wraz z pałacem w 1834 r. Patrz Walter Franz, Japońska.
Początkowo w Brockau Walterstraße przebiegała jak obecna ulica Biegła, która po wybudowaniu w Brockau kościołów została nazwana Kirchstraße, a obecna ulica Japońska została nazwana Walterstraße.


Opis Walterstraße przedstawiony we wspomnieniach Richarda Dubil a uzupełnione przez Ingrid Langner, które opisują  przedwojenny Brockau - czerwony druk to komentarz wyjaśniający do wspomnień ułatwiający orientację:

Zawracamy jednak z powrotem na róg ulicy Waltera, na którym na prawo za sklepem rybnym Mustroph znajduje się dojazd do placu gdzie stoi budynek straży pożarnej (w miejscu tym obecnie znajduje się archiwum szpitala). Po lewej stronie od ratusza ciągną się ogródki działkowe, następnie boisko jak i podwórko szkolne (obecnie tereny szpitala) z wieżą ciśnień.
Na końcu ulicy Waltera, w prawo uchodzi ulica „am Mühlberg”
(obecna ulica Wileńska i skręcająca na prawo Syjamska) z blokiem mieszkalnym zwanym „Niebieska Maria”. Ta ulica prowadzi  nas łukiem na prawo do ulica Wrocławskiej. Opuszczając ulicę Waltera kierujemy teraz kroki na lewo w aleję Waltera (obecna ulica Warszawska) i kierunku nowej poczty.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego