Kalendarium - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kalendarium

ABC Brochowa > Kalendarium

Styczeń

1 stycznia 1908 r.  -  gminę Brockau tworzą - wsie Brockau, Groß Tschansch (Księże Wielkie) i Klein Tschansch (Księże Małe).

1 stycznia 1951 r. - utrata  praw miejskich przez Brochów i włączenie do Wrocławia.

15 stycznia 1916 r.  - pierwszy przejazd przez Brockau pociągu Balkanzug.

17 - 18  stycznia 1945 r.  - naloty lotnictwa Armii Czerwonej na węzły kolejowe Breslau w tym Brockau.

25 stycznia 1913 r.
 - w wieku 41 lat umiera Alfons Dierschke naczelnik gminy Brockau, wniósł wielke zasługi dla rozowju Brockau.


Luty

4 luty 1945 r. -  rozstrzelany zostaje z rozkazu gauleitera Hanke Brunon Kurzbach, burmistrz Brockau.

9 luty 1902 r. -  powstaje 7 osobowy komitet budowy kościoła katolickiego w Brockau.

17 luty 1984 r. -  budynek dworca wraz z dwoma wiatami peronowymi zostaje wpisany do  rejestru zabytków miasta Wrocławia pod poz. A/2633/430/Wm.

17 luty 1945 r. - rozpoczęły się walki  o Brockau.

19 luty 1945 r. - wyzwolenie Brockau przez Armię Czerwoną.


Marzec

3 marca 1946 r. - bokserzy z Prochowa uczestniczyli  we Wrocławiu w sali Teatru Ludowego w pierwszych zawodach bokserskich. W zawodach uczestniczyli sportowcy KKS Odra i KKS Brochów. W tym samym czasie odbyły się również pokazy walk zapaśniczych.

10 marca 2001 r. - został oddany do eksploatacji trzeci tor między stacją Wrocław Brochów a posterunkiem odgałęźnym Stadion.

16 lub 20 marca 1912 r. - firma Gleislose Bahn Brockau GmbH (Kolej Bezszynowa Brochów Spółka z o.o.) połączyła Breslau z Brockau linia trolejbusową.


21 marca 1945 r.
-  utworzenie Straży Kolei Państwowych (SKP) w Prochowie, pierwszym komendantem został Roman Kamizela wg. innych żródeł
Lucjan Socha.


Kwiecień

1 kwietnia 1896 r.
- oddanie do użytku stacji rozrządowej w Brockau.

1 kwietnia 1914 r. -  likwidacja trolejbusu brochowskiego.

5 kwietnia 1193 r. -  pierwsza pisana informacja o Brochowie (Prochou) w bulli papieża Celestyna III.

11 kwietnia 1896 r. - gmina Brockau posiada naczelnika i 7 ławników.

24 kwietnia 1907 r. - powstaje Zrzeszenie Przedmieść Wrocławskich, którego prezesem zostaje A. Dierschke - naczelnik gminy Brockau.

25 kwietnia 1898 r.
na terenie Brockau rozpoczynają działalność zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Maj

1 i 2 maja 1842 r. -  w pobliżu Brockau przejechał pociąg na zbudowanej przez Górnośląską Kolej Żelazną  linii kolejowej Breslau (Wrocław) - Ohlau (Oława).

10 maja 1209 r.
w dokumencie Henryka Brodatego, książę śląski  pojawia się wioska Procov, która była obecnym Brochowem.

15 maja 1936 r. - przez stację Brockau po raz pierwszy przejechał ekspres „Fliegender Schlesier”  (Latający Ślązak) jadący z Berlina do Beuthen (Bytom).

19 maja 1915 r. - powołanie ks. Georga Schmidta na pierwszego proboszcza parafii katolickiej w Brockau.

19 maja 1946 r. - nazwa Brochów została oficjalnie wprowadzona na podstawie Zarządzenia: Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z 7 maja 1946 roku.

22 maja 1842 r. -  regularna komunikacja kolejowa rozpoczęła się na trasie Breslau (Wrocław) - Ohlau (Oława). Przejazd pociągu w pobliżu Brockau.

25 maja 1914 r. -  ustanowienie parafii katolickiej w Brockau.

27 maja 1280 r. -  książę Henryk IV Probus określa wysokość opłat na jego rzecz przez opactwo NMP na Piasku. Wymieniona jest w tym dokumencie między innymi miejscowość  Procow.

30 maja 2005 r. - nad osiedlem i stacją rorządową przechodzi nawałanica powodująca duże straty w drzewostanie parku, uszkodzone zostały dachy na budynkach w tym wodociągowej wieży ciśnień. Na stacji towarowej doszło do zepchnięcia z górki rozrządowej wagonów, które się wykoleiły.

31 maja 1950 r. - Park Brochowski wpisany zostaje do rejestru zabytków miasta Wrocławia pod pozycją 228/W.

Czerwiec

1 czerwca 1939 - Brockau nabywa prawa miejskie i burmistrza  Brunon Kurzbach.

1 czerwca 2014 r.
rozpoczął się remont oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala im. Falkiewicza przy ulicy Warszawskiej.

9 czerwca 1250 r. - w bulli z spisanej w Lyonie  papież Innocenty IV potwierdził na prośbę  opata Stefana z kościoła Najświętszej Marii Panny  na Piasku jego przywileje i posiadłości. Wśród wymienionych posiadłości opactwa jest Brinicovo (obecnie część Brochowa).

20 czerwca 1945 r.  -  ponownie połączenie kolejowe Prochówa z Wrocławiem. Usunięto wysadzony przez Niemców most nad torami. Według danych zawartych w książce Władze miejskie Wrocławia w latach 1945 -1948 pierwszy przejazd pociągu pasażerskiego z Wrocławia Głównego przez Brochów, Jelcz Miłoszyce do Opola Wschód miał miejsce 18 czerwca 1945 r. Takie same informacje są w książce Wspomnienia wrocławskich pionierów - wspomnienia Eugeniusza Pussaka.

25 czerwca 1911 r. - poświęcenie 3 dzwonów kościoła katolickiego w Brockau - o nazwach  św. Jerzy, św. Józef, Najświętsza Panna Maryja, które wykonano w ludwisarnii Franciszka i Karola Otto z Hemelingen koło Bremy.

25 czerwca 1971 r. - ostatni dzwonek w szkole podstawowej nr 37 przy ulicy Warszawskiej.

28 czerwca 1945 r. - pierwszy pociąg osobowy z Katowic w kierunku Wrocławia Głównego zatrzymuje się na stacji w Prochowie.

Lipiec

2 lipca 1945 r. -  do Prochowa przybywa pierwszy transport repatriantów z województwa łuckiego. W oklejnych dniach przybywają transporty z województwa tarnopolskiego, samborskiego  oraz  6 z opatowskiego i Tomaszowa. W sumie ok. 7000 osób.

3 lipca 1950 r. -  uruchomione zostaje przedszkole dla dzieci kolejarzy - obecne przedszkole nr 51 przy ul. Warszawskiej.

12 lipca 1936 r
. -  otwarcie odkrytego basenu kąpielowego w Brockau.


12 lipca 1997 r
. - olbrzymia powódź, która nawiedziła m.in. Wrocław w niewielkim stopniu widoczna była na terenie Brochowa.

17 lipca 1905 r.  - rada gminy podejmuje uchwałę o wynajęciu pomieszczenia klasowego  w szkole ludowej na urządzenie kaplicy dla katolików.

19 lipca 2015 r. - nad Brochowem przeszła nawałnica powodując straty głownie w drzewostanie osiedla.

20 lipca 1945 r. - zbudowano linię telefoniczną dyrekcji DOKP z Prochowem ( linie tą przejęło wojsko) - zbudowana została kolejna.


21 lipca 1946 r. - na stację w Brochowie wjechał pociąg ze Lwowa wiozący część zbiorów Ossolineum, płótna Panoramy Racławickiej a także pomnik Aleksandra Fredry.

23 lipca 1945 r. - na stacji w Prochowie  na wszystkich szczeblach pełnią służbę polscy i radzieccy pracownicy kolei.

23 lipca 1945 r. - Oddział Ruchowo - Handlowy z Brzegu przeniesiony zostaje do Brokowa. Naczelnikiem jest Warchałowski Bolesław.


24 lipca 1927 r. - rozpoczynają kursowanie autobusy z Breslau (z Wolfswinkel) do Brockau. Linia B.


26 lipca 1908 r.
ks. Georg Schmidt - kuratusem parafii w Brockau

Sierpień

7 sierpienia 1907 r.
- wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła katolickiego w Brockau.

8 sierpienia 1945 r. - na stację w Prochowie przybywa transport repatriantów ze Stanisławowa, który miał być rozładowany w Opolu. Repatrianci koczują w Prochowie przez kilkanaście dni.


12 sierpnia 1763 r. - przymus szkolny wprowadzony na Śląsku dla szkół wyznania ewangelickiego, który w 1764 r. rozszerzono także na szkoły katolickie.


10 sierpnia  1945 r. - na terenie stacji Prochów (Broków) przeprowadzony zostaje przez kolejarzy polskich pierwszy spis wagonów.


20 sierpnia 1911 r.
- niedziela różana w Brockau, która miała służyć zebraniu datków na wznoszone kościoły.

20 sierpnia 1945 r. -  stację prochowską przejęli z rąk rosyjskich polscy kolejarze. Likwidacja radzieckiego wojskowego etapu kolejowego, który zajmował m.in wille przy obecnej ulicy Koreańskiej.

30 sierpnia 1945 r. -  w czynie społecznym tzw. niedzielniku uporządkowane zostało 11 domów przeznaczonych dla punktu etapowego w Prochowie.


Wrzesień

1 września 1945 r.
-  pobyt księdza Karola Milika ( Administrator Apostolski na Dolny Śląsk) wśród  repatriantów w Prochowie.

7 września 1953 r. -  ekshumacja żołnierzy Armii Czerwonej z cmentarza przy pl. Parkowym (obecnie plac Indyjski) i jego likwidacja.


12 września 1945 r. -  uruchomienie przez PUR w Prochowie schroniska dla przesiedleńców.


6 września 1999 r. - powstało Towarzystwo Przyjaciół Brochowa.

9 września 2004 r. -  Rada Miejska Wrocławia uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla większości obszaru osiedla (Uchwała XXVI/2149/04).

Październik

3 października 1744 r.
- w Brockau powstaje loża masońska.

7 października 1944 r. - pierwsze bombardowanie przez lotnictwo Armii Czerwonej stacji rozrządowej w Brockau.


10 października 1940 r. -  zarządzenie Adolfa Hitlera dot. budowy m.in. na terenie Brockau szeregu schronów i szczelin przeciwlotniczych.

10 października 1955 r.
- MPK we Wrocławiu uruchamia pierwszą linię autobusową do Brochowa. Linia miała numer 114.

15 październik 1918 r.  - ostatni przejazd przez Brockau pociągu Balkanzug.

25
października 1891 r. - urodził się Erich Scholz, późniejszy generał. Zmarł w 1951 r.

26 października 1924 r. - odsłonięcie pomnika poległych w I wojnie światowej  Brochowian.


26 października 1924 r. - z okazji „dnia niemieckiego”  Stahlhelm przemaszerował ulicami Brockau i dochodzi do zajść z socjaldemokratami (DVNP).

27 października 1901 r. - utworzenie kuracji brochowskiej (filia kościoła św. Maurycego) na podstawie dekretu kardynała Georga Koppa.

30 października 1351 r. - cesarz Karol IV  - zawieszenie udzielonego zwolnienia podatkowego na podstawie prawa niemieckiego dla majątku augustianów w Brockau.

30 października 1810 r. - król Fryderyk Wilhelm III  - wydaje edykt sekularyzacyjny w wyniku którego Augustianie przestają być właścicielami pałacu i majątku w Brockau.

Listopad

5 listopada 1911 r.
- poświęcenie kościoła katolickiego w Brockau

7 listopada 1903 r. - otwarcie gminnego przedsiębiorstwa wodociągowego w Brockau. Akt erekcyjny znaleziony w wieży wodociągowej.


Grudzień

13 grudnia 1948 r. - oddano do użytku dwa bloki na potrzeby kolejarzy w Brochowie. W blokach było 56 mieszkań.

14 grudnia 2014 r
. - pierwszy przejazd Pendolino z pasażerami przez Brochów.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego