M - Z - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

M - Z

ABC Brochowa

M

1 Maja - dziś ulica Koreańska, nazwa używana  w okresie od 22 grudnia  1952 roku do 30 grudnia 1959 roku. Patrz Parkstraße
3 Maja
- początkowo w Brockau nosiła nazwę Hinterstraße , w  1907  roku zmieniono nazwę na Wehrmannstraße , której patronem był  Leo Wehrmann, prezydent dyrekcji kolei (w latach od 1893 do 16 maja 1899 roku.). Patrz Hinterstraße.
Malinoś Kazimierz
- proboszcz parafii w Brochowie w latach 1979 – 2009, pochowany na placu przed kościołem. Patrz Dąb Kazimierz
Majątek
- nazwa dawnego folwarku (dominium) używana w powojennym Brochowie. Patrz Folwark, Dominium, Kolejowy PGR.
Maj
decki Longin - polski architekt krajobrazu i historyk sztuki. Jeden z najwybitniejszych architektów krajobrazu w Polsce i na świecie (ur. 4 października 1925 w Warszawie, zm. 14 lipca 1997 tamże). Patrz Dąb Majdeckiego.
Mandżurska - Parallelstraße ; dosłownie ,,Równoległa" (do al. Róż), jedna z ostatnich ulic w Brochowie, gdzie znajdują się przydomowe szamba.
May Ernst
- propagator idei „miasta ogrodów” w Niemczech. Jednym z pierwszych jego projektów w tym zakresie zrealizowanym tylko częściowo był Brockau w latach 20 ubiegłego wieku. Patrz Boehm Herbert.

Marschall Rudolf - dyrektor gazowni i elektrowni w Brockau, która była przy ulicy Chmurnej.

Meisner Joachim (ur. 25 grudnia 1933 we Wrocławiu - Leśnicy) – niemiecki biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy administratury apostolskiej Erfurt-Meiningen w latach 1975–1980, biskup diecezjalny Berlina w latach 1980–1988, arcybiskup metropolita Kolonii w latach 1988–2014, kardynał prezbiter od 1983 bazyliki św. Pudencjany. Zamieszkiwał w Brockau przy obecnej ulicy Koreańskiej.
Mestel Reinhold - projektant wybudowanej w 1903 roku wodociągowej wieży ciśnień w Brochowie.
MF Dent Stomatologia
- gabinet stomatologiczny przy ulicy Semaforowej 91/U2 na osiedlu Parkowym. Właściciel Magdalena Orłowska-Krupa.
Miasto kwiatów
 - nazwa używana od czasu udekorowania Brockau w czasie uroczystości związanych z przygotowaniami do konsekracji kościoła katolickiego w 1911. Niemiecka nazwa to Blumenstad. Patrz Blumenstad, Miasto ogrodów.
Miasto ogrodów
- na gruncie niemieckim idea "miast-ogrodów" nabrała nieco odmiennego, od howardowskiego, charakteru ponieważ urbaniści niemieccy podjęli próbę stworzenia raczej ogrodowych przedmieść, mających rozwiązać także problemy przeludnienia wielkich miast. W swoich wspomnieniach Ingrid Langner i Richard Dubil stwierdzają, że Brockau nazywano miastem ogrodów,  gdyż było tu dużo pięknie wypielęgnowanych ogrodów.
Miasto kóz
- używana przez mieszkańców nazwa Brochowa, ze względu na duża ilość kóz posiadanych przez mieszkańców w latach powojennych.
Michalski Szczepan
- pierwszy kierownik powstałego w lipcu 1945 roku w Prochowie Etapowego Punktu Państwowego Urzędu Repatriacji, siedziba znajdowała się przy ulicy Wrocławskiej nr 19 - 21 (obecna Ignacego Mościckiego 19-21). Patrz PUR.

Michaltsek Joseph - - proboszcz parafii katolickiej w Brockau w latach 1937-1945.

Mickiewicz Adam - patron obecnej ulicy Leonarda da Vinci w okresie od 1948  roku do  22 grudnia 1952 roku. Patrz Leonarda da Vinci, Pulststraße .
Mieczyk
- nazwa rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się za torami przy ulicy Konduktorskiej. Patrz Złocień.
Mihaltsek Joseph
– ostatni proboszcz kościoła katolickiego w Brockau. Patrz. Wohnhaus des kath. Pfarrers
Milchhandlung Schwarzer
- mleczarnia Schwarzer przy Hauptstraße  (znajdowała się między obecną ulica Węgierską a Wiaduktową) za obecnym małym parkiem przy ulicy Centralnej. Właściciel Schwarzer.
Milik Karol
- administrator apostolski na Dolny Śląsk od 1 września 1945 roku, w dniu tym był wśród repatriantów przebywających na stacji w Prochowie. Założyciel Caritasu.
Miś Stefan
- pierwszy naczelnik poczty w Prochowie w 1945 roku. Patrz Poczta Polska.
Mittelschulle
- szkoła średnia w Brockau przy Parkstraße 11 wybudowana w 1913 rok, której projektantem był architekt Max Günther z Breslau, budynek nie istnieje, znajdował się na  rogu obecnej ulicy Koreańskiej z 3 Maja. Po 6  latach nauki kończący ją  uczniowie otrzymywali małą maturę. Budynek w 1945 r. początkowo zajmowany przez Rosjan, rozebrany po wojnie.
Młyńska
- nazwa od 1945 roku do 30 grudnia 1959 roku ulicy Am Mühlberg w Brockau (nazwa ta zazwyczaj oznacza wzgórze ze znajdującym się na nim wiatrakiem, w miejscu wodociągowej wieży ciśnień wcześniej znajdował się wiatrak- młyn). Od 30 grudnia 1959 roku ulica nosi nazwę Syjamska.
Mongolski plac
- od 1945 roku do 30 grudnia 1959 roku nosił nazwę  plac Wolności, aktualna nazwa od 30 grudnia 1959 roku. W Brockau plac powstał ok. 1937 roku i nosił nazwę -  Adolf-Hitler-Platz. Patrz Adolf-Hitler-Platz, Wolności plac.
MCS (Młodzieżowe Centrum Sportu) we Wrocławiu
- właściciel basenu przy ulicy Polnej. Doprowadził do jego ruiny i całkowitej dewastacji. Patrz Schwimmbad.
Mościckiego Ignacego
- (od Topolowej do Semaforowej, 1945 - 22 XII 1952 Wrocławska, z tym że ok. 1950/52 część ul. nazywała się ul. Przyjaciół Żołnierza, 22 XII 1952 - 1 I 1992 część ul. 22 Lipca) Breslauer Straße ; por. Weg nach Brockau, Gartenstraße , Lindenruher Allee oraz Brockauer Straße  (Brochów i Bienkowice); porównaj też Benkowitzer Allee Benkwitzer Allee,  od 1937 Lindenruher Allee(por.), dziś I. Mościckiego (do 1 I 1992 22 Lipca); dokładniejsze dane pod powyższym odesłaniem
Mościckiego  - (1945 - 22 XII 1952 Brochowska, 22 XII1952 - 11 1992 część ul. 22 Lipca, ostatni odcinek za Ziemniaczaną); Brockauer Straße,
porównaj Weg nach Brockau, Breslauer Straße , Gartenstraße , Lindenruher i Benkwitzer Alee.  
Mościckiego - (1945-22 XII 1952 Ogrodowa, ok. 22 XII 1952 Zwrotnicza, ok. 1952-1 I 1992 część ul. 22 Lipca, od Semaforowej do Koreańskiej); Gartenstraße ,
Mościckiego  - dziś początkowy odcinek ulicy (1945 -1947 Droga do Brochowa, 1947-22 XII 1952 bez nazwy, 22 XII 1952 - 1 1 1992 22 Lipca); Weg nach Brockau. Patrz Breslauer Straße , Gartenstraße , Lindenruher Allee (Benkwitzer Allee) i Brockauer Straße .
Mościckiego - (1945 - 1952 Ogrodowa, 1952 - ok. 1957 Zwrotnicza, ok. 1957 - 1 I 1992 22 Lipca - od Koreańskiej do Ziemniaczanej); Lindenruher Allee.
Mostki
- nazwa określająca mosty nad torami kolejowymi stacji rozrządowej prowadzące z ulicy Ignacego Mościckiego do Brochowskiej umożliwiające przejście z  Brochowa do Księża Małego a szczególności na cmentarz. Patrz Pod mostkami.
N

Nepalska -  to dawna prywatna droga (Privatstraße  do 1914 roku) a od 1914 do 1945 roku  nosiła nazwę Baumschulenweg, która była drogą a następnie ulicą prowadzącą do  szkółki leśnej stąd jej nazwa. W Brochowie ulica  nosiła następujące nazwy: od 1945 roku  do 23 stycznia  1956 roku - ulica Piękna, od 23 stycznia 1956 do 1 stycznia  1992 roku  to ulica Władysława Kniewskiego. Patrz Baumschulenweg, Piękna, Kniewski Władysław.
Niedziela różana
- impreza zorganizowana w Brockau 20 sierpnia 1911 r., której celem było zebranie środków finansowych na budowę kościołów. Patrz Rosensonntag, Blumenstadt.
Niedzielnik - czyny społeczne odbywające się w niedzielę. W niedzielniku, który był 30 sierpnia 1945 r. na potrzeby PUR w Prochowie przygotowano 11 domów.
Niezapominajki - nazwa zespołu wokalnego występującego w Kolejowym Domu Kultury przy ulicy Wileńskiej popularnie nazywanym Kartonem. Patrz Kolejowy Dom Kultury.
Noce i dnie - nowa nazwa
restauracji Rodeo przy ulicy Semaforowej (w pomieszczeniach dawnej restauracji Bajka).Patrz Bajka, Rodeo.


O

Obelisk (pomnik) Armii Czerwonej - obelisk poświęcony poległym żołnierzom Armii Czerwonej w walkach o Festung Breslau w 1945 roku znajdujący się przy placu Indyjskim. Patrz Armia Czerwona, Sinkin Dimitrij, Indyjski plac.
Oczko - nazwa w Brochowie używana dla oznaczenia części torów na stacji rozrządowej, gdzie sformowane pociągi towarowe oczekiwały na wyjazd w kierunku wschodnim (tory pod Świętą Katarzyną). Patrz Adam, Barbara, Danuta, Franek.
Ogrodnictwo PKP – znajdowało się  przy ulicy Polnej 6, funkcjonowało ponad 20 lat. Zlikwidowane w 1989 roku. Zajmowało się produkcją rozsad na rabaty przy stacjach i dworcach PKP.
Oetken August - malarz, dokonał wystroju kościoła św. Jerzego m.in. polichromie na suficie nawy głównej. Był profesorem w Wyższej Szkole Technicznej w Berlinie.
Orlik - boisko sportowo - rekreacyjne znajdujące się przy ulicy Wiaduktowej. Otwarte w 2009 roku.
Osiedle Granitowe - wybudowane przy ulicy Semaforowej w 2012 roku przez Descont Developer osiedle nowych domów mieszkalnych. Patrz Descont Developer.
Osiedle Parkowe - kompleks nowych budynków wybudowanych w 2009 roku w wyniku czego przedłużono ulicę Semaforową.
OTK (Obrona Terytorialna Kraju) - jednostki wojskowe utworzone w połowie lat 60 XX wieku a rozformowane  w 1989 roku  w ramach redukcji Sił Zbrojnych PRL. W Brochowie stacjonowały oddziały OTK i zajmowały się pracą przy naprawie i utrzymaniu torowisk stacji rozrządowej. Siedziba OTK w Brochowie mieściła się w barakach za torami przy dworcu PKP, które obecnie są zrujnowane. Kompania OTK w Brochowie była częścią  jednostki przy OTK w Jelczańskich Zakładach Samochodowych. Patrz Rangierbahnhof.


P

Pakistańska - w Brockau nosiła nazwę Güntherstraße ( najprawdopodobniej patronem był Max Günther właściciel firmy budowalnej mieszkający przy Parkstraße 49-51). W Brochowie ulica miała wcześniej dwóch patronów: od 1945 roku do 23 stycznia 1956 roku Mikołaja Kopernika, 23 stycznia 1956 roku do 1 stycznia  1992 roku  Władysława Hibnera. Patrz Ambasada Cygańska, Mikołaj Kopernik, Władysław Hibner.
Panderoza - nieistniejące zabudowania mieszkalne za torami kolejowymi do Strzelina przy towarowej obwodnicy na wysokości bunkra kompanijnego, w których zamieszkiwała rodzina Urbanów.
Panorama Racławicka - obraz  o nazwie  Bitwa pod Racławicami namalowany w latach 1893-1894 pod kierunkiem Wojciecha Kossaka i Jana Styki przywieziony pociągiem z Lwowa 21 lipca 1946 roku do Brochowa m.in. ze zbiorami Biblioteki Ossolińskich. Przechowywany w magazynie kolejowym w Brochowie, który w Brockau był Teatrem Ludowym
i częścią lokalu gastronomicznego. Patrz Teatr Ludowy, Krótka, Kino Sygnał.
Państwowy Urząd Repatriacyjny - placówka Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR) tzw. Punkt Etapowy w Prochowie  powstał w lipcu 1945 roku a jego siedziba znajdowała się przy ulicy Wrocławskiej 22-24 (obecna Ignacego Mościckiego 19-21), pierwszym kierownikiem był Szczepan Michalski. W jego skład wchodziły: magazyny  znajdował  się w obecnym bloku nr 19, ambulatorium oraz izba chorych w bloku nr 2
0, natomiast biura mieściły się w bloku nr 21, w którym początkowo również były mieszkania pracowników PUR. Przy bloku nr 21 była też w baraku kuchnia, w której wydawano posiłki dla repatriantów. Magazyny, ambulatorium i izba chorych z czasem zorganizowane zostały jako Punkt Informacyjno - Odżywczy. Punkt Etapowy w Prochowie dysponował również schroniskiem dla repatriantów, które znajdowało się przy ulicy Wileńskiej 10.  Patrz Punkt Informacyjno - Odżywczy.
Państwowy Urząd Repatriacyjny został powołany do życia dekretem PKWN w dniu 7.10.1945 r. Przepisy określały kompetencje powstałej instytucji - miała ona zajmować się repatriacją ludności z obszaru innych  państw, rozplanować  jej  rozmieszczenie,  zapewnić aprowizację, opiekę sanitarną oraz zabezpieczyć warunki pracy.
Papiergeschäft Braun – sklep papierniczy Braun mieścił się na rogu ulic Güntherstraße (Pakistańska) i Heydebrandstraße (Wietnamska). Wydawca przedwojennych widokówek o Brockau. Właściciel Richard Braun.
Patrz Braun Richard
Papiergeschäft Olawsky - sklep papierniczy Olawsky, który znajdował się przy Lieresstraße między Hauptstraße  a Güntherstraße  (odcinek od Centralnej do Pakistańskiej). Właściciel Olawsky.
Papier- und Tabakwarengeschäft Kresse - sklepy z artykułami tabakowymi i papierniczymi Kresse, który znajdował się przy Güntherstraße  24 budynek był na rogu z Bahnhofstraße  (w nieistniejących budynkach przy Semaforowej od Mościckiego  do Pakistańskiej). Właścicielka Ida Kresse.
Papierwarengeschäft Seidel - sklep papierniczy Seidel przy Bahnhofstraße  6 (nieistniejące bloki przy obecnej Semaforowej od Pakistańskiej  do Afgańskiej). Właściciel Emma Seidel. Patrz Seidel Oskar.
Pappelweg -  dziś ulica Topolowa; Pappel znaczenie słowa po polsku - topola. Patrz Topolowa.
Parallelstraße  - dziś ulica Mandżurska, dosłownie ,,Równoległa" (do alei Róż). Patrz Mandżurska.
Park Brochowski -  dawny park przypałacowy, utworzony przez Zakon Augustianów w latach 1727 – 1733 wraz z budową przez opata zakonu Sigismunda Passoniusa pałacu. Przebudowywany przez Walterów w latach 1868-1870 oraz w 1900 roku. W roku 1918 został udostępniony do zwiedzania. Obecny wygląd jest wynikiem rewitalizacji dokonanej w latach 1994 -2001.
Parkplatz -  dziś plac Indyjski (do 30 XII 1959 plac Parkowy. Patrz Parkstraße, Kleinen park.
Parkowy plac - obecny plac Indyjski od 1945 roku do 30 XII 1959 Parkowy). Parkplatz,  por. Parkstraße
Parkstraße
- dziś ulica Koreańska (do 22 XII 1952 Parkowa, potem do 30 XII 1959 ul. 1 Maja).
Parowozownia - zajezdnia lokomotyw parowych wraz z warsztatami i innymi pomieszczeniami do ich technicznej obsługi. Zbudowana w Brockau w 1896 roku a wyburzona w Brochowie w 1981 roku. Patrz Lokomotywownia, Cargo Logistics.

Partnerstwo dla Brochowa - podpisane 3 września 2015 roku porozumienie organizacji działających na rzecz Brochowa. Porozumienie podpisało m.in Towarzystwo Przyjaciół Brochowa, Rada Osiedla Brochów, Fundacja "Made in Brochów", Szkoła Podstawowa nr 80 czy Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu "Romani Bacht" a jego celem jest wspólne działanie na rzecz osiedla.

Passonius - opat klasztoru , rozpoczął budowę pałacu oraz stworzył w latach 1727-1733 park, który obecnie nosi nazwę Brochowski. Patrz Park Brochowski.
Paul-Keller-Straße   - ulica od 1945 roku do chwili obecnej nosi nazwę Piwniczna. Patrz Keller Paul, Piwniczna.
Pawilon gospodarczy - istniejący do chwili obecnej pawilon handlowy należący wcześniej do WSS Społem znajdujący się przy ulicy Semaforowej 1
(przebudowany), w którym sprzedawano sprzęt gospodarstwa domowego oraz farby. Obecnie znajdują się w nim zakład pogrzebowy Tarom i sklep zoologiczny Krab. Patrz Krab, Tarom.
Pechnikweg - nazwa drogi istniejącej  w Brockau, prowadzącej obok zabudowań Augusta Pechnika stąd jej nazwa. August Pechnik zamieszkiwał przy Hauptstraße  20. Droga odpowiada dzisiejszej ulicy Tatarskiej. Patrz Tatarska.

Pendlino - kursujący od 14 grudnia 2014 roku szybki pociąg osobowy na trasie Wrocław - Warszawa. Pociągi określone zostały Jako EIC Premium (Ekspres Intercity Premium). Przejazd z Wrocławia trwa 3 godziny 42 minuty.

Perlony  –  cienkie  pończochy  wykonane  z  syntetycznego  włókna  o  nazwie  perlon.  Modne w drugiej połowie lat czterdziestych.

Peuker Karl - właściciel restauracji, sali  balowej oraz ogrodu piwnego (Etablissement), który nosił nazwę Deutsch Kaiser przy Haupstraße  11-12, lokal znajdował  się w miejscu obecnego placu zabaw w małym parku przy ulicy Centralnej róg Semaforowej. Patrz Deutscher Kaiser, Piszczalka Etablissement.
Piekarnia Roman - piekarnia przy ulicy Chińskiej 5a, która znajduje się w tym samym miejscu co piekarnia Gertrud Kiesewetter w Brockau. Właściciel Roman Szczykutowicz. Patrz Bäckerei Kiesewetter.

Pierogowa - położna narodowości niemieckiej mieszkająca przy ulicy Mościckiego 11, określenie to przylgnęło do niej, gdyż nosiła charakterystycznie wiązaną na głowie chustę.
Piękna -  od 1945 roku  do 23 stycznia  1956 roku nazwa obecnej  ulicy Nepalskiej. Patrz Privatstraße , Baumschulenweg, Nepalska, Kniewski Władysław.
Piętka Józef -  pierwszy powojenny burmistrz w Prochowie a następnie Brochowie.

Pionierów -  Friesenweg,   nazwa nawiązuje do klubu sportowego ,,Friesen" w Brockau, którego teren sportowy zwany Friesenplatz leżał przy tej ulicy – obecne boisko przy Centralnej.

Piszczalka Etablissement Brockau -  nazwa lokalu gastronomicznego przy Haupstraße  11-12 w Brockau. Pózniej był to Etablissement Deutscher Kaiser Karla Peukera.

Piwniczna - w Brockau ulica od około 1935 roku nosiła nazwę Paul-Keller-Straße, jej patronem był Paul Keller. Patrz Keller Paul.
PKP Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - został utworzony  w 1975 r. z połączenia Okręgowej Przychodni Lekarskiej mieszczącej się w budynku dworca PKP Wrocław Nadodrze przy pl. Staszica 50 i nowo wybudowanej przychodni lekarskiej przy ul. Joannitów 10/12. PKP Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu był jednostką kolejowej służby zdrowia. Pacjentami byli pracownicy „Polskich Kolei Państwowych” oraz ich rodziny zamieszkali lub pracujących na obszarze województwa dolnośląskiego oraz gminy Namysłów wchodzącej w skład województwa opolskiego. Na terenie Brochowa posiadał Rejonowo Specjalistyczną Przychodnię Lekarska wraz z punktem aptecznym, które znajdowały się przy ulicy Semaforowej 5 oraz żłobek przy ulicy Semaforowej 11. Z dniem 1 listopada 1998 r. PKP Obwód Lecznictwa Kolejowego” został wydzielony z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe i przekształcony w „Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej”. Obie placówki na terenie Brochowa uległy likwidacji.
Plac Mongolski - Patrz Mongolski plac, Wolności plac, Adolf Hitler Platz.
Poczta Polska -  od 1945 roku do chwili obecnej znajduje się w budynku przy Semaforowej 14, budynek poczty wybudowany został w 1905 roku, znajdował się w Brockau przy Bahnhofstraße 9. Pierwszym naczelnikiem poczty w Prochowie był Stefan Miś. Patrz Radiowęzeł.
Pod mostkami - przejście z Brochowa (od ulicy Mościckiego) do Księża Małego (ulica Hajducka) pod torami wzdłuż Brochówki. Patrz Mostki.
Poelzig Hans -  znany architek
t w Breslau, projektował w 1914 roku dom dla Gemeinnützige Gartenstadt-Gesellschaf Breslau - Brockau  przy Parkstraße  róg  Parkplatz.
Hans Poelzig urodzony 30 kwietnia 1869 roku w Berlinie, zmarł 14 czerwca 1936 roku w Berlinie – niemiecki architekt wczesnego modernizmu W 1900 został wykładowcą Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu, w latach 1903–1916 był jej dyrektorem. Był autorem m.in. Pawilonu Czterech Kopuł w 1913 roku – we Wrocławiu. Patrz Gemeinnützige Gartenstadt-Gesellschaf.
Pokój - nazwa rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się za torami przy ulicy Wiaduktowej przy boisku Orlik.
Polna -  przy ulicy tej obecnie znajduje się basen (nieczynny, zrujnowany), Szkoła Podstawowa nr 80 a pod numerem 7 dom ogrodnika Konrada Rumbauma z Brockau. Patrz Feldstraße, Rumbaum Konrad.
Pommerschen Meierei - mleczarnia Pomorska, która była przy Bahnhofstraße  (w nieistniejących budynkach przy Semaforowej od Pakistańskiej  do Afgańskiej). Właściciel brak danych.
Pomnik kolejarzy  - pomnik przy placu ulic Afgańskiej i Pakistańskiej
poświęcony poległym kolejarzom węzła brochowskiego. Tablica wmurowana we wrześniu 1967 roku na cokole pomnika  poświęconego  wojnie prusko-francuskiej z lat 1870-1871 jaki stał w tym miejscu w Brockau. Tablica upamiętniająca kolejarzy węzła brochowskiego pochodziła z Cmentarza Grabiszyńskiego i została umieszczona dzięki staraniom S. Mrozowskiego. Patrz Kriegerdenkmal.
Popielski Leon – patron granicznej ulicy między osiedlami Brochów i Księże Małe. Urodzony 11 marca 1866 roku w Sośniczany (pow. Sandomierz) zmarł 8 października 1920 roku we Lwowie, fizjolog i farmakolog.
Popielskiego Leona – nazwa od 22 grudnia 1952 roku ulicy leżącej na granicy osiedli Brochów i Księże Małe. Wcześniej od 1945 roku do 22 grudnia 1952 roku nosiła nazwę Graniczna. W Brockau nosiła nazwę Grenzstraße . Patrz Popielski Leon, Grenzstraße.

Post - poczta, budynek poczty wybudowany został w 1905 roku, znajdował się przy Bahnhofstraße 9 ( budynek obecnie zajmowany przez pocztę przy Semaforowej 14). Początkow poczta w Brockau znajdowała się na rogu obecnej ulicy Pakistańskiej i Semaforowej. W 1935 roku wybudowano budynki przy Winklerallee (obecna ulica Warszawska) i tam przeniesiono pocztę, gdzie funkcjonowała do 1945 roku jako Neue Post – nowa poczta. Budynki przy Warszawskiej obecnie nie istnieją. Patrz Poczta Polska.
Poszedł za tory (pójść za tory) - określenie używane w Brochowie związane ze śmiercią osoby, gdy trumna ze zwłokami była niesiona przez mostki na cmentarz. Cmentarz jest za torami stąd to określenie.

Poznanianka - nieistniejąca restauracja, która znajdowała się na rogu ulicy Pakistańskiej i Birmańskiej. Zlikwidowana w 1964 roku w trakcie remoncie budynku - również  całą sztukaterią jaka była na budynku. Właścicielem lokalu była Zofia Żurawlu, która potem mieszkała w tym budynku.

Powstańców  - nazwa obecnej ulicy Birmańskiej używana w okresie od 1945 roku do 30 grudnia 1959 roku. Patrz Lierestraße .
Prażmowski Zygmunt - pierwszy zastępca naczelnik parowozowni w Prochowie. Patrz Śliwa Wincenty.
Privatstraße - od 1914
roku do 1945 roku nosiła nazwę Baumschulenweg, była to do 1914 roku prywatna droga prowadząca do szkółki leśnej stąd jej późniejsza nazwa ( Baumschulenweg). Patrz również Baumschulenweg, Piękna, Kniewski Władysław, Nepalska.
Prochou - jest to pierwsza historyczna nazwa współczesnego Brochowa, która pojawia się w buli papieża Celestyna III spisanej w Lateranie  9 kwietnia 1193 roku.Patrz Procov, Procovo, Proccovo, Bracke, Brocke, Przodków, Brockau, Broków, Brochów.
Prochów – urzędowa nazwa Brochowa w okresie od maja 1945 roku do 7 maja  1946 roku. Patrz Prochou, Procov, Procovo, Proccovo, Bracke, Brocke, Przodków, Brockau, Broków, Brochów.
Procov – nazwa współczesnego Brochowa pojawiająca się w 1233 roku w dokumencie biskupa wrocławskiego Lorenza, który potwierdza kanonikom regularnym prawa dotyczące m.in. do Procov. Patrz Prochou, Procovo, Proccovo, Bracke, Brocke, Przodków, Brockau, Broków, Prochów, Brochów.
Procovo – nazwa ta pojawia się w dokumencie dotyczącym zwolnienia z opłaty tzw. podworowego przez zakon kanoników regularnych we Wrocławiu na Piasku  na rzecz  Henryka Brodatego z 1204  roku. Ponadto w dokumencie tym  cyt. „Ackerstücke in Brinkovo bei Buchta (später zu Brockau geschlagen)” - cześć pola z Bronikowo później Buchta włączono do Brockau. Patrz Prochou, Proccovo, Bracke, Brocke, Przodków, Brockau, Broków, Prochów, Brochów.
Proccovo - nazwa współczesnego Brochowa pojawiająca się w 1243 roku w dokumencie Bolesława II Rogatki, który potwierdza kanonikom regularnym prawa nadane przez jego dziadka Henryka Brodatego. Patrz Patrz Prochou, Procov, Procovo, Bracke, Brocke, Przodków, Brockau, Broków, Prochów, Brochów.
Promenade - nazwa używana zwyczajowo dla ulicy Winklerallee w Brockau. Obecnie jest to ulica Warszawska która stanowiła część tej ulicy. Patrz Warszawska.
Przedszkole nr 51 - publiczna placówka znajdująca się przy ulicy Warszawskiej 4. Wcześniej w budynku tym było przez kilkadziesiąt lat przedszkole PKP. Patrz Haus der Christlichen Gemeinschaft, Rolle.
Przodków - nazwa Brochowa, która  1900 pojawia się w książce „Pierwotne słowiańskie nazwiska miejscowości na Szlązku pruskim”. Nazwa ta używana była również w  Posłańcu Niedzielnym (pismo Dyecezyj Wrocławskiej)  między innymi w numerach z  1904 i 1906. Patrz Prochou, Procov, Procovo, Proccovo, Bracke, Brocke, Brockau, Broków, Prochów, Brochów.
Publiczna szkoła powszechna - pierwsza szkoła podstawowa otwarta w Prochowie w 1945 roku w budynku dawnej Volksschule. Pierwszym dyrektorem był Włodzimierz Sajdak. Patrz Szkoła podstawowa. Patrz Volksschule, Sajdak Włodzimierz.
Pulst Arthur – właściciel fabryki Breslauer Isoliermittelfabrik und Putztuch – Silesia, której składy znajdowały się przy Pulststraße. Patrz Pulstraße, Leonarda da Vinci.
Pulststraße - dziś ulica Leonarda da Vinci, której nazwa obowiązuje od 22 grudnia 1952 roku, wcześniej w okresie od 1945 roku  - do 1948 roku była to ulica Wileńska a następnie od 1948 roku do  22 grudnia 1952  roku Adama  Mickiewicza. W Brockau przy tej ulicy znajdowały się  składy fabryki Arthur Pulst - Breslauer Isoliermittelfabrik und Putztuch - Silesia. Patrz Wileńska, Leonarda da Vinci, Pulst Artur, Mickiewicz Adam.

Punkt Informacyjno - Odżywczy - komórka organizacyjna Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR) w Punkcie Etapowym w Prochowie. Jego kierownikiem był Franciszek Sochacki, który był jednocześnie zastępca kierownika PUR w Prochowie (Brochowie). Zlikwidowany w marcu 1949 r.
PUR - powszechnie używany
w Brochowie skrót nazwy placówki Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR) tzw. Punkt Etapowy w Prochowie. Patrz Państwowy Urząd Repatriacyjny.

R

Rada Osiedla - wybierany w wyborach powszechnych organ  samorządu osiedlowego, którego kadencja trwa 4 lata. W Brochowie siedziba rady osiedla mieści się przy ulicy Koreańskiej 1a.
Radiowęzeł -  istniejąca w Brochowie w okresie powojennym do końca lat 50-tych ubiegłego wieku radiowa sieć przewodowa, który początkowo znajdował się w parterowym domku przy obecnej ulicy Birmańskiej 7 (wyburzony w latach 60-tych ubiegłego wieku) potem przeniesiony do budynku poczty przy Semaforowej 14. Pozostałości po radiowej sieci przewodowej można zobaczyć na wielu budynkach w Brochowie – pojedyncze izolatory na wysokości I pietra, które służyły do podtrzymywania sieci przewodowej. W mieszkaniach były zamontowane odbiorniki tzw. kołchoźniki - jeszcze w 1980 w obecnym zakładzie szewskim przy ulicy Chińskiej były pozostałości instalacji. Operatorem radiowęzła był Konstanty Waszczyński zwany popularnie Kostkiem oraz jego brat Aleksander – obaj byli pracownikami Poczty Polskiej i Telekomunikacji, która  utworzyła tą sieć. Oboje pochowani na Cmentarzu Brochowskim.
Rampenweg -  droga przy rampie kolejowej w Brockau, przy której stał jeden barak, dziś nie ma nazwy.
Rangierbahnhof -  baraki mieszkalne przy stacji rozrządowej Brockau, dziś należą do ulicy Ignacego Mościckiego. Patrz OTK.
Rathaus -  ratusz w Brockau, zbudowany w 1908 roku, projektował go berliński architekt E. Denecke. Stanowił siedzibę władz gminy i innych instytucji. Rozbudowany wraz z uzyskaniem praw miejskich w 1939 roku o cześć od obecnej ulicy Japońskiej 5, a w 1946 r. dobudowano tam dodatkowe piętro. Od 1946 roku do 1951 roku stanowił siedzibę władz miasta Prochowa i Brochowa. Przez wiele lat znajdowała się w nim kolejowa przychodnia lekarska. Wszystkie daty można zobaczyć na fasadzie budynku. Od maja 2013 roku  stanowi własność miasta Wrocławia (wykupiony od Urzędu
Marszałkowskiego) i będzie przeznaczony m.in na dom kultury i inne placówki kulturalno-oświatowe dla mieszkańców Brochowa.
Reichsbahnlager Brockau -  nr 5506 Brockau jeniecki obóz pracy. W obozie przebywali Francuzi do  1944 roku. Patrz Bahnschutz.
Reichsbahnsportplatz
- stadion i budynek mieszkalny dozorcy stadionu kolejowego w Brockau, dziś należący do stacji PKP przy ul. Ignacego Mościckiego. W okresie powojennym był to pierwszy stadion Kolejowego Klubu Sportowego Prochów późniejszy Semafor  Brochów. Stadion znajdował się za torami na wysokości parowozowni i górki rozrządowej - popadł w całkowite zapomnienie.
Remiza -  budynek przy obecnej Chińskiej 5a, gdzie  mieściła się straż  pożarna w Brochowie, na jej pierwszym piętrze w latach 1945 do 1956 mieściła się łaźnia. Wykorzystywana była przez PCK jako magazyny. Patrz Feuerwehrgerätehaus, Wannenbad.
Restaurant Zur Sud West Afrikanen -  późniejszy lokal gastronomiczny Kolley, który znajdował się przy Gartenstraße 12 (nieistniejący  budynek  przy obecnych Mościckiego róg Birmańskiej). Właściciel brak danych. Patrz Gastwirtschaft Kolley.
Reytan Tadeusz (Rejtan, Reyten) - herbu Rejtan urodzony  20 sierpnia 1742 w Hruszówce, zmarł 8 sierpnia 1780 tamże – polski szlachcic, w 1773 poseł województwa nowogródzkiego na Sejm Rozbiorowy w Warszawie, gdzie sprzeciwił się zatwierdzeniu I rozbioru Polski.
Rolle -  magiel ręczny, który mieścił się w piwnicy obecnego przedszkola przy ulicy Warszawskiej, był to dom wspólnoty katolickiej w Brockau. Patrz Haus der Christlichen Gemeinschaft.
Rodeo - nazwa restauracji przy ulicy Semaforowej 18, która została zmieniona na Noce i dnie. Patrz Bajka, Ul.
Romani Bacht - Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu, które posiada siedzibę przy ulicy 3 Maja 11 natomiast przy Chińskiej 5 świetlicę oraz studio nagrań. W listopadzie 2010 roku zakończono Program kompleksowego wsparcia Romów z Brochowa we Wrocławiu w ramach środków Unii Europejskiej. Prezesem Stowarzyszenia jest Józef Mastej.
Nazwa istniejącej w Brochowie drużyny hokeja na trawie, której wieloletnim trenerem jest Józef Mastej.
Romowie -  nieterytorialny naród lub grupa etniczna pochodzenia indyjskiego, której członkowie tworzą diasporę zamieszkującą większość państw świata. Stanowią społeczność wysoce zróżnicowaną pod względem językowym oraz kulturowym czynnikiem wspólnym dla większości tradycyjnych grup jest przestrzeganie zwyczajów oraz zasad romskiej kultury. W Brochowie zamieszkują od 1947 roku. Patrz Cyganie, Ambasada Cygańska. Romani Bacht.
Rondo - plac powstały na nowym osiedlu TBS przy zbiegu ulic Pionierów, Cedrowej i Wileńskiej.

Rosensonntag - impreza zorganizowana w Brockau 20 sierpnia 1911 r., której celem było zebranie środków finansowych na budowę kościołów. Patrz Niedziela różana.

Rotdornallee - dziś aleja Róż; Rotdorn - głóg czerwony; do alei należy też Scholz'sche Ansiedlung (Kolonia Scholzego), której nazwa wywodzi się od dawnego posiadacza tych terenów w Brochowie - sołtysa Scholzego.
Ruch - przedsiębiorstwo zajmujące się m.in. kolportażem prasy. Posiada od kilkudziesięciu lat przy ulicy Mościckiego róg Semaforowej kiosk.
Rumbaum Konrad
- ogrodnik w Brockau, ogrodnictwo znajdowało się przy ulicy Polnej. Przy ulicy Polnej 7 znajduje się do chwili obecnej jego dom. Pierwszym właścicielem tego ogrodnictwa w latach 1913 – 1933 byli Herman oraz Karl Grothe. Patrz Gärtnerei Konrad Rumbaum, Grothe Herman.
Rumbaum Otto - ogrodnik w Brockau, ogrodnictwo znajdowało się między szkołami katolicką a ewangelicką, adres w Brockau Hauptstraße  26 a-c, które w 1933 roku przejął od Roberta Sterna. Budynki istnieją do chwili obecnej. Patrz Bensch Reinhold, Stern Robert, Gärtnerei Otto Rumbaum.

Rumun -  żargonowa nazwa lokomotywy spalinowej oznaczonej w PKP - serii ST 43  produkowanej w
latach 1959–1987 w zakładach Electroputere w miejscowości Craiova w Rumunii.
Rutkowski Henryk - (ur. 7.01.1903 w Warszawie, zm. 21.08. 1925 w Warszawie)  patron obecnej ulicy Afgańskiej w okresie od 23 stycznia 1956 roku do 1 stycznia  1992 roku. Stracony przez rozstrzelanie na stokach cytadeli 21 sierpnia 1925 w Warszawie - polski działacz komunistyczny, brał udział wspólnie z Władysławem Hibnerem i Władysławem Kniewskim na terenie Warszawy w zabójstwie w 1925 roku Józefa Cechnowskiego, który był agentem policji w ruchu komunistycznym. Patrz Kościuszko, Afgańska.


S

Sajdak Włodzimierz -  pierwszy dyrektor Publicznej Szkoły Powszechnej w Prochowie. Patrz Publiczna Szkoła Powszechna.
Salonik Urody - zakład fryzjersko-kosmetyczny przy ulicy Semaforowej 89/U2 na osiedlu Parkowym.
Sattlerei Kalis - zakład siodlarski Kalis ( w budynkach przy Centralnej - od Centralnej do placu Mongolskiego). Właściciel Kalis.
Semafor - klub sportowy istniejący od 1946 roku do chwili obecnej w Brochowie. Największe sukcesy sportowe klub odnosił w hokeju na trawie. Użytkujący obecnie boisko przy ulicy Wiaduktowej a wcześniej dawne boisko Reichsbahnsportplatz. Patrz KKS Prochów, Reichsbahnsportplatz.
Semaforowa - to dawna Bahnhofstraße  od obecnej ulicy Mościckiego do Centralnej - jedna z głównych ulic Brockau przy której znajdował się m.in. Ratusz (wybudowany w 1908 roku - budynek istnieje do chwili obecnej), stara poczta (budynek obecnej poczty), drukarnia Dodecka (znana w Brochowie Bajka, obecnie restauracja Rodeo) czy kino (budynek nie istnieje). Po wojnie nosiła nazwę od 1945 roku do 22 grudnia 1952 roku - Kolejowa. W 2005 roku wraz z budową nowych bloków powstała dalsza część ulicy Semaforowej. Patrz Kolejowa, Semaforowa.
Schirdewan -
nazwa lokalu gastronomicznego przy Breslauer Straße 2. Właścicielem była rodzina Schirdewan - bracia Georg, Urlich i Hugo. Patrz Gaststätte Schirdewan
Schlachthaus Beyer – rzeźnia Beyer znajdowała się przy Große Kolonien Straße  5. Patrz Fleischerei Beyer.
Schloss -  pałac w Brockau zbudowany w latach 1729 – 1733 przez
opata augustianów Passoniusa, po nim opatem zakonu był Philipp Gotthard Schaffgotsch - jeden z założycieli loży masońskiej w Brockau, pałac nabyty został w 1834 roku przez Heinricha Waltera, przebudowany przez architekta Alberta Graua w 1900 roku. Częściowo zniszczony w lutym 1945 roku, rozebrany ok. 1975 roku. Patrz Passonius, Walter Heinrich, Grau Albert.
Schron kompanijny - schron ceglany znajdujący się między torami kolejowymi linii do Strzelina, towarowej obwodnicy oraz ROD Kalina przy ulicy Wiaduktowej.

Schmidt  Georg - proboszcz parafii katolickiej w Brockau w latach 1908-1924.

Schmiede Baum -  kużnia Bauma, która znajdowała się w podwórzu na tyłach hali sportowej, później zwana Warkus. Patrz Turnhalle.
Schmiede Schloss - kuźnia folwarku znajdująca się przy Hauptstraße 3 - zabudowania istnieją do chwili obecnej.  Kowalami byli  m.in  Brenning Karl  (mistrz) oraz
kowal Peter Szefczyk (potem został  także mistrzem).

Schmidt Georg -  ksiądz doktor, z parafii św. Mikołaja w Breslau, który od sierpnia 1908 roku był proboszczem w Brockau.

Schnabel Maksymilian - rozpoczął pracę w szkole od 1.04.1904 roku, potem był dyrektorem szkoły katolickiej w Brockau.
Schneider  Georg - rzeźbiarz z Ratyzbony, który wykonał w kościele katolickim elementy kamieniarskie.

Scholz  Erich - syn dziedzicznego sołtysa w Brockau, urodzony w 1891 r., do wojska wstąpił w 1912 r. dosłużył się stopnia pułkownika w 1945 r., potem był generałem w Bundeswehrze, zmarł w 1951 r. Walczył w 1939 r. w Polsce, potem na froncie wschodnim i Bałkanach. Był dowódcą 9 Dywizji Szkolnej w Jeleniej Górze - 1944 r. W 1945 roku był komendantem Naumburga, a następnie trafił do niewoli - amerykańskiej.

Scholz  Fritz - syn dziedzicznego sołtysa w Brockau, był ewangelikiem, prowadził część prac budowalnych w kościele katolickim w Brockau w okresie jego budowy. Był w komitecie budowy kościoła ewangelickiego w Brockau, przedstawiciel brochowskich ewangelików w gminie św. Salwatora (kościół mieścił się we Wrocłaiu w okolicach obecnego skrzyżowania ulic Podwale ze Świdnicką).
Scholz'sche Ansiedlung -  Kolonia Scholzego, której nazwa wywodzi się od dawnego posiadacza tych terenów w Brockau – dziedzicznego sołtysa w Brockau  Scholza - obecnie przy alei Róż, którego syn był pułkownikiem w III Rzeszy a następnie generałem w Bundeswerze.
Patrz Scholz Erich, Scholz Fritz.
Schubert Alfred  -  ksiądz, wikary z parafii św. Maurycego w Breslau (parafia znajduje się przy obecnej ulicy Traugutta we Wrocławiu), pierwszy kuratus w Brockau od września 1905
do 1908 roku. Kuracja dawała samodzielność organizacyjną w ramach parafii św. Maurycego do której należał Brockau. Patrz Kuratus, Katholischer Arbaiterverein.
Schulstraße  -  dziś Węgierska  od 1945 roku do 22 grudnia 1952 roku patronem ulicy był  Stanisław Konarski. Patrz Węgierska, Konarski Stanisław.
Schuhgeschäft Labich - sklep obuwniczy Labich, który był przy Bahnhofstraße  (w nieistniejących budynkach przy Semaforowej od Pakistańskiej  do Afgańskiej). Właściciel Labich.
Schuhgeschäft Siebenhaar - sklep obuwniczy Siebenhaar, który znajdował  się przy Gartenstraße – obecna Mościckiego ( w nieistniejących budynkach od Wietnamskiej do Semaforowej). Właściciel Siebenhaar.
Schuhgeschäft Wolfgang - sklep obuwniczy Wolgang, który był w budynku przy Haupstraße  róg Lieresstraße (budynek istnieje do chwili obecnej i jest to Birmańska 9). Do roku 1940 mieścił się tam Deutsche Bank. W Brochowie również mieścił się tam sklep obuwniczy do końca lat 70 ubiegłego wieku.
Schuhmacher Richard Schröter - zakład szewski, który znajdował się przy Breslauer Straße (w nieistniejących budynkach przy Mościckiego od Semaforowej w kierunku Syjamskiej), właściciel Richard Schröter.
Schützenplatz - plac  strzelecki znajdował się na początku Großen Park i znajdowały się tam budynek strzelnicy oraz stanowiska  strzelnicze. Patrz Schützenhaus.
Schützenhaus - budynek strzelnicy wraz ze  stanowiskami  strzelniczymi, który znajdował się na początku Großen Park. Patrz Schützenhaus.
Schwarzen Adler - restauracja Czarny Orzeł, która znajdowała się przy Bahnhofstraße  (nieistniejące budynki między obecną Pakistańską a Afgańską). Właściciel Paul Glajcar.

SC Sturm Brockau - klub piłkarski w Brockau, który użytkował boisko znajdujące się terenie Bieńkowic.
Seeg Erich - żołnierz 10 kompanii pułku Schulz z 609 dywizji, który zginął 17 lutego 1945 roku podczas pierwszego ataku Armii Czerwonej na Brockau. Wymieniony w książce Paula Peikerta opisującej oblężenie Breslau.
Seidel Oskar
- redaktor gazety Brockauer Anzeiger  wydawanej w Brockau. Redakcja mieściła się przy Bahnhofstraße  6. Patrz Brockauer Anzeiger.
Semafor
- klub sportowy utworzony w 1945 roku a założycielami byli m.in. Wincenty Śliwa, Józef Karaś, Wiktor Ilnicki, Antoni Sternak. Klub istnieje do chwili obecnej.
Sgraffito -
technika zdobienia tynku, w Brochowie jest na budynku wodociągowej wieży ciśnień, polegająca na położeniu na dolną warstwę tynku barwnego podłoża w skład którego wchodził popiół lub węgiel drzewny. Na tak spreparowane podłoże nakładano cienką warstwę tynku, który wydrapywani tworząc właściwy obraz.
Silesia - nazwa pierwszej lokomotywy jaka pokonywała w maju 1842 roku trasę Breslau – Ohlau. Lokomotywa  pochodziła z wytwórni  Sharpe, Roberts & Co. z Manchesteru. Patrz Górnośląska Kolej Żelazna.
Si
nkin Dimitrij Pawłowicz (Синькин Дмитрий Павлович) ur.1896 r. -  pułkownik,  dowódca 273 dywizji piechoty Armii Czerwonej, która wyzwalała Brochów w lutym 1945 roku. Był dowódcą tej jednostki w okresie 1.09.1944 - 31.05.1945 r. Patrz Armia Czerwona.
Skład opałowy PKP - nieistniejący budynek wraz z wagą za torami kolejowymi na wysokości obecnego budynku przy Mościckiego 7. Dojazd był od ulicy Mościckiego i przy torach był szlaban. Pracownicy PKP realizowali tam deputat węglowy a węgiel wozili m.in. Pepłowski z Centralnej i Siwak z Leonarda da Vinci. Zlikwidowany po wliczeniu pracownikom PKP deputatu do poborów.
Słup Bauma
- granitowy słup  znajdujący się przy ulicy Centralnej róg Wiaduktowej pochodzący z ogrodzenia dawnego lokalu gastronomiczne Bauma. Patrz Gastwirrtschaft Baum.
Smródka - nazwa Brochówki używana przez mieszkańców Brochowa z powodu jej zanieczyszczenia przez ścieki i nieprzyjemny zapach. Patrz Brochówka.
Socha Lucjan - pierwszy komendant  Straży Ochrony Kolei w Pr
ochowie. Patrz Straż Ochrony Kolei.
Spielwarengeschäft Heidenreich - sklep z zabawkami przy Bahnhofstraße  (nieistniejące bloki przy obecnej Semaforowej od Mościckiego do skrzyżowania z Japońską). Właściciel Heidenreich (wcześniej w tym miejscu była kwiaciarnia Rumbauma).
Społeczna  - w Brockau nosiła nazwę Hermann-Löns-Straße . patronem ulicy był  Hermann Löns.  Od 1945 roku do  23 stycznia 1956 patronem ulicy był Romuald  Traugutt. Od 23 stycznia 1956 roku ulica posiada aktualną nazwę.
Hermann Löns, ur. 29 VIII 1866 w Chełmnie k. Bydgoszczy, poległ pod Reims 26 IX 1914, pisarz, autor mistrzowskich opisów natury (,,Lüneburger Heide").
Romuald Traugutt ps. Michał Czarnecki urodzony 16 stycznia 1826 roku w Szostakowie powiat brzeski, zmarł  5 sierpnia 1864  roku w Warszawie -– polski generał, dyktator powstania styczniowego - 1863 rok.

Społem - WSS Społem - spółdzielnia, która na terenie Brochowa była właścicielem kilku sklepów spożywczych m.in pawilonu przy ulicy Afgańskiej a także lokalu Bajka. Pawilon spożywczy przy Afgańskiej był kolejno dzierżawiony przez Cermag, Mineral Spring Water a ostatecznie sprzedany i jest w nim Biedronka.
Sportplatz - boisko sportowe, na terenie Brockau znajdowały się dwa boiska sportowe  (Reichsbahnsportplatz - kolejowego klubu sportowego oraz klubu sportowego Friesen), jedno w Lindenruh (Bieńkowice) wykorzystywane przez Vereins Sportclub Strurm Brockau. Patrz Friesenplatz, Reichsbahnsportplatz, Sturm, Semafor.
Syjamska
- od 1945 roku do 30 grudnia 1959 roku ulica nosiła nazwę  Młyńska  podobnie jak w Brockau (Am Mühlberg -  nazwa ta zazwyczaj oznacza wzgórze ze znajdującym się na nim wiatrakiem, w miejscu wodociągowej wieży ciśnień wcześniej znajdował się wiatrak- młyn).
Stern Robert - znany ogrodnik, był właścicielem willi przy obecnej ulicy Semaforowej 7 do 1933 roku  (adres w Brockau Bahnhofstraße  16), wybudowanej w 1907 roku, potem była mieszkaniem pastora Schulte z kościoła ewangelickiego do 1945 roku. Prowadził ogrodnictwo przy Hauptstraße  26 oraz szkółkę drzew przy Privatstraße  w latach 1906-1933. Patrz Privatstraße , Baumschulenweg, Nepalska, Otto Rumbaum.
Stołówka PKP -  nazwa używana w Brochowie dla stołówki pracowniczej funkcjonującej na dworcu pasażerskim, nazywana także dworcową. Stołówka funkcjonowała w miejscu restauracji istniejącej na dworcu w Brockau.
Po jej zlikwidowaniu była świetlicą, była również użytkowana jako lokal wyborczy, po remoncie dworca puste i zamknięte pomieszczenie. Druga stołówka PKP znajdowała się w budynkach, gdzie znajdowała się administracja stacji.
Stonka -  nazwa używana w Brochowie przez ustawiaczy na stacji rozrządowej dla lokomotyw spalinowych Fablok 6D (seria dla PKP miała oznaczenie SM42), normalnotorowa manewrowa lokomotywa spalinowa produkowana w zakładach Fablok w Chrzanowie w latach 1963–1992. Lokomotywy SM42 są obecnie najpopularniejszą serią lokomotyw w Polsce.
Straż Kolei Państwowych - umundurowana i uzbrojona formacja powstała w 1944 roku, której zadaniem była ochrona transportu kolejowego i pasażerów. W Prochowie pierwszym komendantem był Lucjan Socha. Patrz Socha Lucjan, Straż Ochrony Kolei.
Straż Ochrony Kolei - umundurowana i uzbrojona formacja działająca na podstawie ustawy o transporcie kolejowym. Jej placówka mieści się w budynku dworca PKP przy ulicy Mościckiego 36. Patrz Straż Kolei Państwowych.
Strurm Brockau Vereins Sportclub - Związek Klubu Sportowego Burza w Brochowie. Boisko tego klubu znajdowało się  w Lindenruh (Bienkowicach).
Süßwarengeschäft  Eckert - sklep cukierniczy Eckerta, który znajdował się przy Güntherstraße 24 ( budynek był na rogu z Bahnhofstraße  (w nieistniejących budynkach przy Semaforowej od Mościckiego  do Pakistańskiej). Właściciel Eckert.
Sulka Józef - jeden z inicjatorów powstania Towarzystwa Przyjaciół  Brochowa. Wieloletni prezes towarzystwa. Patrz Towarzystwo Przyjaciół Brochowa.
Schwimmbad - basen kąpielowy w Brockau
oddany do użytku w lipcu 1935 roku. Patrz Młodzieżowe Centrum Sportu.
Szewczyński Antoni - ostatni urzędujący do dnia 1 stycznia 1951 roku burmistrz Brochowa. Brochów został włączony do Wrocławia i stał się osiedlem w dzielnicy Krzyki.
Szkoła podstawowa – nr 37 przy ulicy Warszawskiej to kontynuatorka Powszechnej szkoły publicznej otwartej w Prochowie w
1945 roku w budynku dawnej Volksschule. W kolejnych latach w tym samym budynku mieściła się także Szkoła Podstawowa nr 80 (istnieje do dziś przy ulicy Polnej). SP nr 37 została zlikwidowana w 1972 roku. Patrz Powszechna Szkoła Publiczna, Szpital, Szkoła Podstawowa nr 80.
Szkoła podstawowa – nr 80 przy ulicy Polnej. Wybudowana w 1963 roku w ramach ogólnopolskiej akcji 1000 szkół na Tysiąclecie. W latach 1973 - 1993 r. nosiła imię Andrzeja Żaka. Przez kolejene lata nazwy patrona nie używano. Od 18 listopada 2000 r. nosi imię Tysiąclecia Wrocławia. W dniu tym umieszczono w holu szkoły pamiątkową tablice oraz przekazano szkole sztandar ufundowany przez Radę Rodziców wraz z Radą Osiedla, który poświęcił kard. Gulbinowicz. Patrz Żak Andrzej.
Szopki - nazwa używana dla określenie poniemieckich altan na ogródkach działkowych, w których przechowywane były narzędzia ogrodnicze i inny sprzęt. Patrz Chlywki.
Szpital specjalistyczny -  powstał poprzez adaptację budynku starej szkoły i sali gimnastycznej na szpital, który został otwarty w maju 1976 roku, którego patronem został  Antoni  Falkiewicz. Wchodził w skład ZOZ łącznie ze szpitalami przy ulicy Glinianej i Traugutta. W 1994 roku został powiększony o nowo wybudowany  budynek przy ulicy Biegłej. Pierwszym dyrektorem był Romuald Tuzinkiewicz. Patrz Falkiewicz Antoni, Wrocławska Szkoła Rodzenia.
Śliwa Wincenty - pierwszy naczelnik parowozowni w Prochowie. Jeden z założycieli klubu sportowego Semafor. Patrz Semafor, Prażmowski Zygmunt.
Święty Jerzy - patron samodzielnej parafii katolickiej w Brockau – od 1 stycznia 1915 roku, nazwa największego dzwonu znajdującego się na dzwonnicy kościoła katolickiego, który wykonany został w 1911 roku w ludwisarni Franza Otto z Hemelingen koło Bremy. Jego dziełem były również dwa pozostałe dzwony św. Józef i Najświętsza Maria Panna.


T

Tabakwarenhandlung - w Brockau sklep  Zigarren P. Jantke z artykułami tytoniowymi, znajdował się w budynku przy obecnej ulicy Mościckiego, w którym obecnie jest zakład fryzjerski Ireny Matusiak.

Tandeta – w  latach powojennych termin oznaczał przede wszystkim targowisko, bazar z używanymi rzeczami: odzieżą,  meblami,  artykułami  gospodarstwa  domowego, które w większości pochodziły z szabru.  Mówiono: „kupione na tandecie”

Tankstelle - mała stacja benzynowa  (dystrybutor paliwa) istniejąca w Brockau przy ulicy Hatzfeldstraße (Afgańska).
Tarom - nazwa zakładu pogrzebowego znajdującego się przy ulicy
Semaforowej 1 w dawnym pawilonie gospodarczym przebudowanym w 2011 roku. Właściciel Roman Tarnowski.

Tatarska - ulica w Brochowie, która w Brockau nosiła nazwę Pechnikweg. Patrz Pechnikweg.

Teatr Ludowy - patrz Volkstheater.
Terlecki Józef - pierwszy zawiadowca stacji PKP w Prochowie.
Textilgeschäft Vogt - sklep z artykułami tekstylnymi przy Bahnhofstraße  (nieistniejące bloki przy obecnej Semaforowej od Mościckiego do skrzyżowania z Japońską). Właściciel Vogt.

Thiel Teodor - nauczyciel, był dyrektorem szkoły katolickiej w Brockau, wchodził w skład komitetu budowy kościoła katolickiego w Brockau, zmarł w 1908 r., działał w Katholische Arbeiterverein, a potem Katholischer Männerverein jako wice prezes. Patrz Dratschke Paul.
Topolowa – w Brockau ulica ta nosiła nazwę Pappelweg,  Pappel - topola.  
Towarzystwo Przyjaciół Brochowa -  28 maja 1999 roku odbyło się zebranie założycielskie "Towarzystwa Przyjaciół Brochowa" na którym został wybrany komitet założycielski, który złożył wniosek o rejestrację "Towarzystwa Przyjaciół Brochowa" w Sądzie Rejestrowym we Wrocławiu, który wpisał  6 września 1999 roku  Towarzystwo Przyjaciół Brochowa do rejestru stowarzyszeń pod numerem 81/99. Patrz Sulka Józef.

Traugutt Romuald ps. „Michał Czarnecki” (ur. 16 stycznia 1826 w Szostakowie, zm. 5 sierpnia 1864 w Warszawie) - polski generał, dyktator powstania styczniowego. Był patronem ulicy na Brochowie do 1956 r. - obecna ulica Społeczna ( zmiana nastąpiła na podstawie uchwały Rady Narodowej miasta Wrocławia nr 4/56 z 23.01.1956 r.

Trolejbus – linia trolejbusowa łącząca Brockau z Breslau w latach 1912 - 1913. Patrz Gleislose Bahn Brockau GmbH (Kolej Bezszynowa Brochów Spółka z o.o.).
T
rójki społeczne –  trzyosobowe, specjalnie przeszkolone  komisje  organizowane  od  1947  roku w  związku  z  podjętą  przez  rząd  -  bitwą  o  handel na podstawie  ustawy  z 2  czerwca  1947  „O  zwalczaniu  drożyzny  i  nadmiernych  zysków w  obrocie  handlowym” . Kontrolowały  sklepy,  zwracając  szczególnie uwagę na zawyżane ceny, ukrywane pod ladą towary oraz braki cenników i cen na wystawach.
Trumna -
Lokomotywa SM31, opracowaną na bazie serii SM42 w chrzanowskim 'Fabloku'. Lokomotywa ma oznaczenie fabryczne 411D i była produkowana dla PKP w latach 1976-1981 i 1983-1985. Przez kolejarzy nazywana ze względu na wygląd - Trumną. Lokomotywę taką można zobaczyć przy budynku lokomotywowni w Brochowie.
Trzech Kazików – tercet muzyczny, w którym występowali Kazimierz Bociek, Kazimierz Gołębiewski i Kazimierz Kaczmarek. Zdjęcia tercetu można zobaczyć na podstronie zdjęcia.
Tulipan - nazwa rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się pomiędzy ulicami Chińska - Birmańska – Mościckiego.
Turnhalle – hala sportowa, która znajdowała się przy Haupstraße  za mleczarnią Schwarzer w kierunku Wiaduktowej.
T. V. Friesen
- stowarzyszenie gimnastyczne w Brockau, użytkujące teren obecnego boiska piłkarskie przy ul. Centralnej i Orlika przy Wiaduktowej, które powstało w 1903 r. Patrz Głaz Friesena, Jahn Friedrich.U

U Ewy - sklep spożywczy i agd przy ulicy Chińskiej 1a. Właściciel Ewa Milewicz. Patrz Baugeschäft Langos.
Uhrengeschäft Schneider - sklep zegarmistrzowski Schneider, który znajdował się przy Bahnhofstraße  (w nieistniejących budynkach przy obecnej Semaforowej od Afgańskiej do poczty). Właściciel Schneider.
Ul - potoczna nazwa nieistniejącej pijalni piwa przy restauracji Bajka w Brochowie. Patrz Bajka, Rodeo, Noce i dnie.
Umgehungsbahn - towarowa kolei okrężna (łącząca Muchobór (Mochbern) z Brochowem (Brockau), która umożliwiała ominięcie przez pociągi towarowe dworca pasażerskiego w Breslau (Wrocław). Budowę rozpoczęto w 1896 roku.

UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration - organizacja utworzona przez Narody Zjednoczone w 1943 w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym w Europie oraz Azji po zakończeniu II wojny światowej. Zajmowała się głównie wspieraniem słabych punktów w gospodarkach państw, dostarczaniem surowców, leków, żywności, odzieży, a także inwentarza (bydło,konie i.in). Z pomocy tej skorzystała Polska. Patrz Ciocia UnrraQ

Querstraße -  dziś nie zrealizowana ulica na Brochowie, na końcu Parallelstraße  (Mandżurska), do niej poprzeczna. Patrz Parallelstraße .V

Vaterländische Frauenverband - Ojczyźniane Zrzeszenie Kobiet prowadziło działalność charytatywną na terenie Brockau w postaci opieki nad chorymi (Station für Krankenpflege) i szkółki dla małych dzieci (kleinkinderschule). Było to wspólne przedsięwzięcie ewangelików i katolików z Brockau. Działalność prowadzono w budynkach dawnych szkół przy obecnej Centralnej 27 (ewangelicy) oraz Centralnej 30 (katolicy).
Velkel Wilhelm
- proboszcz parafii św. Maurycego (od 1889 roku był proboszczem tej parafii), który w 7 sierpnia 1907 r. dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła katolickiego w Brockau.

Vianneya - Teresa Mościcka siostra zakonna - urszulanka, która od 1971 roku (przez 20 lat) była zakrystianką w kościele w Brochowie.
Volksemfangsanlage
VE - tani odbiornik radiowy, który odbierał tylko jedną długość fal. Wprowdzony w czasach III Rzeszy do powszechnego użytku - 1933 r.

Volkspark - park ludowy - publiczny utworzony w Brockau na granicy z Oldern (Iwiny). Zagospodarowany w latach 1906-1910. Nazywany był w Brockau również Grossen Park (Duży park). W Brochowie mylnie nazywany bieńkowickim. Patrz Kleinen park, Grossen park.
Volksschule - szkoła ludowa wybudowana w 1901 roku dla ewangelików i katolików. Budynek dawnej szkoły od 1976 roku stanowi część szpitala im. Antoniego Falkiewicza przy ulicy Warszawskiej 2. Patrz Publiczna szkoła powszechna.
Volkstheater - teatr ludowy istniejący w Brockau przy Kleine-Kolonie-Straße (obecna ulica Krótka). Składał się z sali ze sceną oraz kręgielni. Ponadto w sali były przyrządy do
gimnastyki. Patrz Kino Sygnał.
Von Heydebrand und der Lasa  Wilhelm Adam Sigismund - urodzony  26 sierpnia  1849 roku w Nassadel, zmarł  14  marca  1908  roku tamże. W 1887 radca w pruskim Ministerstwie Rolnictwa. W latach 1889 do 1894 był prezydentem rejencji  w Königsberg (Królewiec), od 1 lipca  1894 roku do  31 grudnia  1902 roku prezydent rejencji wrocławskiej. Patrz Heydebrandstraße , Wietnamska.
Vorkostgeschäft Klose - sklep z artykułami delikatesowymi Klose przy Hauptstraße  8 ( nieistniejący budynek przy obecnej Centralnej przed rogiem Węgierskiej). Właściciel Gottlieb Klose.
Von Treck Karl - wykonawca witraży w kościele katolickim, które przedstawiały św. Elżbietę, św. Maurycego oraz św. Michała Archanioła. Zniszczone częściowo w 1945 roku, a zastąpione obecnie istniejącymi w 1959 roku.
Vorwerk Schäferei - dawna owczarnia w Brockau, leżąca na południe od drugiego folwarku - Wiaduktowa. Pozostały do chwili obecnej po niej jedynie fundamenty. Patrz Vorwerkstraße
Vorwerkstraße - wcześniej w Brockau do polowy lat 30-tych ubiegłego wieku nosiła nazwę  Breslauer Chaußee, dziś ulica Wiaduktowa nazwa używana jest od 26 marca  1970 roku. Była to  droga do dawnych folwarków: dworskiego (Dominialvorwerk) i owczarni (zob.
wyżej Vorwerk Schäferei). Patrz  Breslauer Chaußee, Dominium.


W

Walter Franz - właściciel folwarku wraz z pałacem w Brockau, rotmistrz rezerwy, mieszkający w pałacu przy Hauptstraße  (obecnie Centralna), przewodniczący rady gminy w okresie od 13 marca 1874 roku do 1880 roku.
Walter  Heinrich - nabywca w 1834 roku folwarku wraz z pałacem w Brockau, którego rodzina była w ich posiadaniu do 1945 roku.
Walterstraße -  od  30 grudnia 1959 roku do chwili obecnej to ulica Japońska. W okresie od 1945 roku do   30 grudnia  1959 roku patronem ulicy był  Jan  Matejko. Patronem ulicy  w Brockau był Franz Walter, właściciel folwarku w Brockau, rotmistrz rezerwy, mieszkający w pałacu przy obecnej  ulicy Centralnej, wnuk Heinricha Waltera, który nabył majątek wraz z pałacem w 1834 r. Patrz Walter Franz, Japońska.
Wannenbad - łaźnia znajdowała się w budynku straży pożarnej na jej I piętrze przy Große-Kolonie-Straße 5a . Zlikwidowana w 1956 roku, wanny „powędrowały” do Poznania. Patrz Remiza.
Warkus - kuźnia Bauma przy Haupstraße  (obecna Centralna). Patrz Zur Gastwirrtschaft Baum.
Warszawska - ulica biegnąca od Japońskiej do Biegłej. Znajdują się przy niej m.in. wodociągowa wieża ciśnień, dawna szkoła ludowa – obecnie część szpitala im. Falkiewicza. W Brockau nosiła nazwę Winklerallee. Patronem ulicy był Gustav Winkler, który  miał tu parcele, wcześniej zwano tę ulicę zwyczajowo Promenade. Patrz również Winklerallee, Promenade.
Wäschemangel - magiel ręczny znajdował  się przy Parkstraße  ( na wysokości obecnego sklepu Michalskiej). Obok sklepu spożywczego Buchmanna.   
Wasserturm -  wodociągowa wieża ciśnień zbudowana w 1903 roku, której projektantem był  inżynier Reinhold  Mestel, jest jedną z najstarszych na terenie Polski klasycznych wież wodnych typu "grzybek". Uroczyste otwarcie wieży miało miejsce 7 listopada 1903 r.
Wieża miała początkowo 46,5 m wysokości. Obecnie 38,5 m, gdy w 1945 r. usunięto z niej tzw. sygnaturkę. Patrz Wieża ciśnień, Towarzystwo Przyjaciół Brochowa.
Weg nach Brockau -  dziś początkowy odcinek ulicy Ignacego  Mościckiego do wiaduktu kolejowego. W okresie od 1945 roku do 1947  ulica nosiła nazwę Droga do Brochowa, następnie od 1947 roku  do 22 grudnia 1952 roku ulica była bez nazwy, od  22 grudnia  1952 do 1 stycznia 1992 stanowiła część ulicy 22 Lipca.
Wehrmannstraße - dziś 3 Maja; Leo Wehrmann, prezydent dyrekcji kolei (1893 - 16 V 1899). Patrz Hinterstraße .
Wernher Fryderyk B. – autor rycin przedstawiających pałac, park oraz Bracke w 1755 roku. Patrz Bracke.

Wejście od podwórza - organizowana w 2016 roku ramach Europejskiej Stolicy Kultury instalacja, która znajduje się przy ulicy Chińskiej obok CiRS, obrazująca wspomnienia mieszkańców osiedla. Twórcą instalacji jest architekt Robert Pludra.
Węgierska – w Brockau nosiła nazwę Schulstraße
przy ulicy tej m.in znajdował się posterunek policji, w okresie od  1945 roku do 22 grudnia 1952 roku  jej patronem był Stanisław (imię zakonne) Konarski. Od 22 grudnia 1952 roku do chwili obecnej obecna nazwa.
Hieronim Franciszek Konarski herbu Gryf, imię zakonne Stanisław od świętego Wawrzyńca urodzony  30 września 1700 roku w Żarczycach Dużych, zmarł  3 sierpnia 1773 roku w Warszawie - pisarz, pedagog, publicysta, reformator szkolnictwa i założyciel Collegium Nobilium w roku 1740.
Wiadomości Brochowskie – nazwa gazetki osiedlowej wydawana przez Radę Osiedla Brochowa. Ukazuje się obecnie co 2 miesiące. Wydawana od 1996 roku. Pierwszy numer redagował Eugeniusza Sobery, numery od 2 do 11  redagowała  Grażyna Balkowska, od 12 do chwili obecnej Teresa Pakuła.
Wiaduktowa -  Breslauer Chaußee,  od połowy lat  30. Vorwerkstraße , dawna droga do Wrocławia.  
Wiaduktowa (pololską  nazwę dla tej ulicy wprowadzono  od 26 marca 1970 roku, Vorwerkstraße , droga do dawnych folwarków: dworskiego (Dominialvorwerk) i owczarni (zobacz Vorwerk Schäferei); Patrz  Breslauer Chausse.

Wiera - Vet - gabinet weterynaryjny znajdujący się przy ulicy Centralnej 15. Zlikwidowany w listopadzie 2013 r. Właścicielką była Barbara Śląska.
Wietnamska – w Brockau nosiła nazwę Heydebrandstraße  a jej patronem był  był Wilhelm  Adam Sigismund von Heydebrand und der Lasa , prezydent rejencji wrocławskiej od 1 lipca 1894 roku do  31 grudnia  1902 roku. Ulica ta w Brochowie w okresie od 1945 roku do 30 grudnia 1959 roku do  nosiła nazwę Tadeusza Rejtana.
Wieża ciśnień -  wodociągowa wieża ciśnień zbudowana w 1903 roku, której projektantem był  inżynier Reinhold  Mestel, jest jedną z najstarszych na terenie Polski klasycznych wież wodnych typu "grzybek". Uroczyste otwarcie wieży miało miejsce 7 listopada 1903 r. Wieża stanowi siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Brochowa
.Dzięki staraniom Józefa Sulki doprowadził do remontu wieży a 2 czerwca 2001 roku uroczyście oddano ją do użytkowania. Wstęgę przecinali ks. K. Malinoś, Józef Sulka oraz M. Makarewicz. W 2013 r. na kopule wieży zostało zamontowane oświetlenie z lamp ledowych przez Józefa Sulkę - Prezsa Towarzystwa Przyjaciól Brochowa. Jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków miasta Wrocławia. Patrz Wasserturm
Willa Dierschke -  nazwa willi znajdującej się przy Am Ahornweg 1. W willi tej po śmierci Alfonsa Dierschke  (naczelnika Brockau) zamieszkiwała jego żona Margareta, która była profesorem stąd nazwa willi. W willi były 4 samodzielne lokale mieszkalne. Mieszkali tam również Griebbsch Wilhelm (pracownik kolei) oraz Mannasse J. – urzędnik pracujący w Breslau. Jedno mieszkanie do 1915 roku było niezamieszkałe a należało do Maxa Günthera, który mieszkał przy Parkstraße 49-51 (domy te były jego własnością).
Dom przy obecnej Koreańskiej 49 nazywany jest pałacem. Patrz Dierschke Alfons.
Willa Else -  nazwa willi znajdującej się przy Parkstraße  19 - obecna Koreańska 19
, do chwili obecnej przy wejściu do willi jest napis.

Willa Dreimäderlhaus - nazwa willi przy Parkstraße  22, wcześniej była nazwa Willa Gertrud.

Willa Gertrud -  nazwa willi znajdującej się przy Parkstraße  22 - obecna Koreańska 22. Patrz Willa Dreimäberlhaus.

Willa Haus Luise -  nazwa willi znajdującej się przy Parkstraße  12 - obecna Koreańska 12.
Willa Hippe -  nazwa willi znajdującej się przy Um Ahornweg 3 - obecna Chmurna 3. Nazwa wywodzi się od nazwiska właściciela.

Willa Hubertus -  nazwa willi znajdującej się przy Parkstraße  18 - obecna Koreańska 18.
Willa Klara -  nazwa willi znajdującej się przy Parkstraße  21 - obecna Koreańska 21.
Willa
Mein Eigen -  nazwa willi przy Parkplatz 2  - obecnie plac Indyjski 2.

Willa Ochmann -  nazwa willi znajdującej się przy Um Ahornweg 9 - obecna Chmurna 9. Nazwa wywodzi się od nazwiska właściciela.
Willa Rupelt -  nazwa willi znajdującej się przy Um Ahornweg 5 - obecna Chmurna 5. Nazwa wywodzi się od nazwiska właściciela.
Willa Schwendmann -  nazwa willi znajdującej się przy Um Ahornweg 1 - obecna Chmurna 1. Nazwa wywodzi się od nazwiska właściciela.
Willa Vogel -  nazwa willi znajdującej się przy Um Ahornweg 1 - obecna Chmurna 7. Nazwa wywodzi się od nazwiska właściciela.

Willa Wolf -  nazwa willi znajdującej się przy Parkstraße  15 – obecna Koreańska 15. Nazwa wywodzi się od właściciela Wolf Karl, który był z zawodu dentystą. Potem należała do jego syna Konrada Wolfa, który był równiez dentystą.
Willa Zufriedenheit - nazwa willi znajdującej się przy Parkstraße  8 – obecna Koreańska 8. Nazwa willi w języku polskim to "Zadowolenie". Pierwszym właścicielem był Oswald Adler.
Winklerallee - dziś Warszawska, Gustav Winkler miał tu parcele; wcześniej zwano tę ulicę zwyczajowo Promenade. Gustav Winkler był rolnikiem, zamieszkiwał w Brockau przy Hauptstraße  6 (zabudowania istnieją do chwili obecnej).
Wohnhaus des ev. Pastors Schulte - plebania ewangelickiego pastora Schulte  przy Bahnhofstraße 16. Patrz Stern Robert.
Wohnhaus des kath. Pfarrers Mihaltsek - plebania katolickiego księdza Mihaltsek przy Kirchstraße (obecna Biegła), budynek nie istnieje
, stał w miejscu obecnych sal katechetycznych imienia Maksymiliana Kolbe. Proboszczem był ksiądz Joseph Mihaltsek.
Wojskowa Komendantura Wojenna -  porozumienie z 26 lipca 1944 r. między PKWN a rządem radzieckim, regulowało stosunki między dowództwem wojsk radzieckich a polską  administracją, która mogła rozpocząć działalność administracyjną z chwilą ustania operacji wojennych. Komendantury tworzone były w miejscach o strategicznym znaczeniu. Porozumienie regulowało też sprawy jurysdykcji - wojskowej i cywilnej, którą sprawował radziecki wódz naczelny, także w przypadku przestępstw popełnionych przeciwko wojskom radzieckim. Zadania komendantur związane były z bieżącą działalnością  wojenną, takie jak organizowanie zaplecza dla frontu, wykonywanie uprawnień administracji cywilnej i zabezpieczanie mienia poniemieckiego, traktowanego jako zdobycz wojenna. Siedziba komendantury w Prochowie była przy obecnej ulicy Birmańskiej 6.

Wolff Salomon - właściciel Adler-Apotheke wraz z laboratorium przy Große-Kolonie-Straße  2a w Brockau. Patrz Apotheke Chory, Apteka Brochowska

Woskowa - w Brockau nosiła nazwę  Lindenweg, początkowa nazwa tej ulicy odpowiadała niemieckiej Lipowa, która obowiązywała od 1945 roku do 23 stycznia 1956 roku. Obecna nazwa od 23 stycznia 1956 roku do chwili obecnej. Patrz Lindenweg.
Wolności plac
- nazwa obecnego placu Mongolskiego w okresie od 1945 roku do 30 grudnia 1959 roku, w Brockau plac powstał ok. 1935 i nosił nazwę  Adolf-Hitler-Platz. Patrz Adolf-Hitler-Platz, Mongolski plac.
Wrocławska szkoła rodzenia – znajduje się w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, ul Warszawska 2, misją szkoły jest przygotowanie rodziców do urodzenia dziecka w harmonii z naturą.


Z

ZETmarket - sklep spożywczy przy ulicy Semaforowej. Pawilon stoi w miejscu, gdzie wcześniej była księgarnia (budynek wyburzony)
Złocień - nazwa rodzinnych ogródków działkowych znajdujących się za torami przy ulicy Konduktorskiej. Posiada również wejście od strony Wiaduktowej. Patrz Energetyk, Mieczyk.
Zur Gastwirrtschaft Baum -  
kuźnia Bauma później zwana Warkus, która znajdowała się na tyłach (w podwórzu) hali sportowej przy ulicy Hauptstraße  (Centralna) – budynki nie istnieją. Okolice obecnego zakładu Feryl przy ulicy Centralnej 7.
Zwiebel - nazwa kościoła ewangelickiego z powodu charakterystycznej wieży w kształcie cebuli. Patrz Evangelische Kirche, Evangelischen Spielschule, Kirche „Zum Heiligen Geist"


Ż
łobek PKP - istniejący do początku lat 50-tych do ok. 1990 roku  żłobek dla dzieci pracowników PKP przy ulicy Semaforowej 9. Patrz Stern Robert, JaDan.
Żak Andrzej - ur. 1892 r. w Staniszewskie, od 17.05.1945 r. do 31-05-1945 instruktor w Wydziale Przemysłowym Komitetu Miejskiego PPR we Wrocławiu, od 01.06.1945 r. do 31.03.1948 r. I sekretarz Komitetu Miejskiego PPR we Wrocławiu, od 1948 Przewodniczący PRN w Dzierżoniowie, następnie przewodniczący PRN we Wrocławiu (od 1949 r. do 1951 r.) Był związany ze środowiskiem kolejarzy. Patrz Szkoła Podstawowa Nr 80.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego