Osiedle - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Osiedle

Bunkry


Na terenie Brochowa do chwili obecnej znajduje się szereg schronów i szczelin przeciwlotniczych, które zostały zbudowane po wydanym 10 października 1940 roku zarządzeniu Adolfa Hitlera, którego celem była m.in. ochrona ludności przed nalotami. Od czasu "upadku" PKP większośc schronów jest niezabezpieczona i uległa częściowej dewastacji m.in przy ulicy Mościckiego.
Zarządzenie to nakazywało tworzenie schronów przeciwlotniczych między innymi w budynkach użyteczności publicznej i powstały one w Ratuszu oraz szkole ludowej.

Ponadto tego typu obiekty spotkać można przy ulicy Mościckiego na wysokości budynku 11-12 oraz 17, na terenie szpitala od strony ulicy Japońskiej. W piwnicach budynków przy placu Mongolskim znajduje się szereg schronów przeciwlotniczych - wejścia do nich do chwili obecnej posiadają stalowe drzwi - obecnie są one wykorzystywane przez mieszkańców tych bloków jako piwnice, podobie jest przy ulicy Mościckiego 7-10, 21-22 czy 23, 25 i 27.

Na ulicy Mościckiego na wysokości budynku 11-12 i 17 oraz na terenie szpitala od strony ulicy Japońskiej  znajdują się rowy przeciwlotnicze tzw. Luftschutz - Deckungsgraben, których głównym zadaniem była ochrona przed odłamkami, spadającym gruzem itp. Ściany i strop tych umocnień były betonowe a nad nimi była warstwa ziemi od 80-100 cm. Posiadały dwa wejścia.


Schrony znajdujące się między dworcem a podjazdem na mostki będą przedstawione na tej podstronie, gdyż znajdują się przy ulicy Mościckiego a nie na terenie stacji.Na budynkach "czerwonych" przy ulicy Mościckiego do chwili obecnej widoczne są strzałki tzw. LS-Pfeile, umieszczane  na ścianach budynków, miały wskazywać drogę ewakuacyjną do schronów przeciwlotniczych, a także, w razie zburzenia obiektu w wyniku nalotu, naprowadzać ekipy ratunkowe na wyjścia ewakuacyjne NA (Notausgang). Strzałki poziome wskazywały kierunek gdzie znajdował się schron, natomiast strzałka pionowa oznaczały wyjście ewakuacyjne. Na ścianach malowano również tzw. krzyże (strzałki poziome i w dół), które wskazywały połączenia schronów w piwnicy
miejsce wyburzenia ścian między budynkami; oraz strzałki „wężyki” oznaczające wlot powietrza - na terenie Brochowa tego typu oznaczeń nie ma.
Większość schronów w budynkach na Brochowie oznaczonych strzałkami znajdowała się w piwnicach  a jedynie przy ulicy Mościckiego 1 schrony były na podwórku i zamaskowane dodatkowo ziemią. Na terenie Brochowa na budynkach nie zachowały się litery LSR (LuftSchutzRäume), które były umieszczane obok strzałek.

Luftschutz Keller - piwnica przeciwlotnicza do tego celu adoptowano piwnice w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej np. w Brochowie plac Mongolski, Mościckiego, Ratusz czy szkoła. Ściany i stropy takiej piwnicy musiały być ognioodporne. Adaptacja sprowadzała się najczęściej do zamurowywania okien (na Brochowie ul. Mościckiego) lub wstawiania solidnych metalowych okiennic tzw. LS-Fenster, które bywały gazoszczelne ( do chwili obecnej takie okiennice zachowały się na budynku dawnego ratusza od strony ul. Japońskiej). Czasami wymieniano drzwi na metalowe, są takie na terenie Brochowa, i tworzono śluzę gazoszczelną  oraz gromadzono sprzęt gaśniczy. Zdarzało się, że w budynkach tworzących zwartą zabudowę, w murach wykuwano przejścia do sąsiednich piwnic. W ten sposób powstawał system pomieszczeń, który zapewniał większą możliwość ewakuacji w razie zagruzowania jednego z wejść.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego