Park - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Park

Pałac > Park

Park powstał w latach 1727 - 1733 i był elementem łącznym z pałacem i folwarkiem, utworzony park był w stylu barokowym (żywopłoty, regularne ścieżki, kasetony kwietne) co wyrażnie widać na rysunkach Ferdynada Wernhera. Wraz z parkiem powstała oranżeria oraz szereg rzeżb z piaskowca, z których najdłużej zachowała się figura św. Floriana, widoczna jest przed pałacem na zdjęciu po jego przebudowie w 1900 roku przez Alberta Graua.

Nowy kształt parkowi, który w swym zarysie przetrwał  do obecnych czasów nadała rodzina Walterów w drugiej połowie XIX wieku ( 1864 -1870) a wynikał on między innymi z budowy istniejącej do chwili obecnej linii kolejowej z Wrocławia do Strzelina. Park zostal poszerzony do budowanej linii kolejowej a tym samym Brochówka znalazła się na terenie parku (wcześniej stanowiła jego granicę co wyrażnie widać na rycinach F. Wernhera).Stworzony został przez Walterów system hydrotechniczny z wykorzystaniem przepływającej Brochówki (obecna nazwa) w przeszłości nosiła nazwę Flosgraben lub Kaisergraben. Powstały dwa mostki z piaskowca oraz drewniane kładki. Powstała też na stawie sztuczna wyspa, która została zlikwidowana w latach 90-tych ubiegłego wieku.
Na potrzeby oranżerii wybudowana została szklarnia wraz z kotłownią, której pozostałości można zobaczyć przy murze oddzielającym park od wioski a nowym labiryntem.
Wprowadzono do drzewostanu parku nowe gatunki drzew - buki srebrne, sosny, klony, graby oraz krzewów - różaneczniki, karłowate graby. W okresie swej świetności w parku było około 200 gatunków drzew i krzewów (zachowała się najlepiej aleja lipowa), oranżeria oraz staw przed pałacem, w miejscu tym obecnie jest fontanna.
W latach póżniejszych dokonano nowych nasadzeń - drzew owocowych, które nie zachowały się do becnych czasów, gdyż zostały usunięte podczas rewitalizacji parku po 1994 roku. Park stał się parkiem krajobrazowym częściowo udostępnionym po 1918 roku do zwiedzania w tym celu utworzono wejście od strony obecnej ulicy Centralnej.

Obecny wygląd parku jest wynikiem rewitalizacji dokonanych w latach 70-tych ubiegłego wieku (uprządkowano alejki, odbudowano mostki, postawiono ławki, zrobiono piaskownice dla dzieci) oraz z 1994 roku w trakcie której zrezygnowano z odtworzenia kasetonów kwietnych - zostały zastąpione przez szpalery grabowe, oranzerii czy ogrodu różanego. Dokonano odnowienia mostu z piaskowca, odrestaurowno
( w zasadzie stworzono nowe) drewniane mostki, powstał w nowym miejscu labirynt grabowy (środku którego znajduje się dąb i głaz poświęcony profesorowi Longinowi Majdeckiemu), a także wybudowano mur oddzielający park od istniejącej zabudowy folwarku - mur powstał w miejscu oddzielenia dawnej części pałacowej od parku, a w zamyśle miał ograniczyć możliwośc wjazdu samochodów na teren parku.

W okresie powodzi w 1997 roku park znalazł się pod wodą, która nie poczyniła większych strat w drzewostanie i samym parku. Znacznie straty w drzewostanie parku nastąpiły w 2005 roku, które były wynikiem przechodzącej przez Brochów wichury.


Na terenie Parku Brochowskiego w 1997 roku (materiały Wydziału Ochrony Środowiska UM Wrocławia) występpowało 18 drzew okazowych   kwalifikujących   się  na  pomniki   przyrody.   Były wśród nich: 2 kasztanowce  białe,  4 graby  pospolite,   2 lipy Maksimowicza, buk pospolity o obwodzie 3,86 m, 2 wiązy szypułkowe,  klon jawor,  klon pospolity,  lipa drobnolistna,  2 jesiony  wyniosłe, lipa  szerokolistna, cis  pospolity (przed  nie  istniejącym   pałacem) oraz  dąb szypułkowy   o obwodzie  3,68 m (przed  zakładem kowalskim, jest on poza poza granicami  parku).
Nie  brak  w parku  drzew  rzadkich,   takich jak klon  srebrzysty,  brzoza  omszona,  jesion ensylwański,  platan klonolistny,  skrzydłorzechy  kaukaskie  i kłęk kanadyjski.
Wśród drzew parkowych dominują gatunki liściaste, oprócz wymienionychznaleźć można olsze czarne, robinie  (akacje), najliczniejsze  są klony pospolite   (z samosiewu) i lipy. Drzewa iglaste reprezentowane przez 2 sosny czarne, 2 sosny  wejmutki,  cisa pospolitego i jedlice  Douglasa rosnące  wzdłuż   torów  i od strony  dawnej betoniarni.
Szata roślinna wzbogacona jest  różnorodnymi krzewami,  które rosną głównie  na południowym  krańcu  parku,  na wyspach  otoczonych  wodą  oraz  kępami  od zachodniej strony.  W  grupach  krzewów  rozpoznamy berberys,  dereń  biały  i jadalny,  leszczynę, trzmielinę,   liguster,  porzeczkę,   różę dziką, bez czarny, tawułę; śnieguliczkę,  lilak i głóg.
Wiosną  w parku zakwitają  liczne  fiołki, złoci  się  ziarnopłon  wiosenny, bieleją  zawilce.

W maju 2005 r. nad Brochowem przeszła nawałnica, która powaliła w parku ponad 80 okazałaych drzew w tym najokazalszą lipę.

Od wielu lat dodatkową atrakcją parku są zasiedlające staw kaczki krzyżówki.
Od lata 2013 r. znacznemu obniżeniu uległ poziom wody Brochówki i stawu na terenie parku. Powodem jest zdjęcie zastawki między stawem a wypływającą z parku Brochówką (obecnie zamontowano tam wodowskaz, według pozwolenia wodnoprawnego maksymalny poziom Brochówki to 119,6 m.n.p.m.), gdyż dotychczasowy poziom wody miał być przyczyną zalewania piwnic w Iwinach. Uprzedni poziom wody w stawie i Brochówce istniał od ponad 100 lat i nie było z tego powodu problemów (potwierdzeniem są zdjęca prezentowane na tej stronie). Faktycznym powodem zaś jest  to, że wraz z rozbudową Iwin czy Jagodna i odprowadzeniu z nich wód opadowych do Brochówki i łączących się z nią rowów ( w większości zarośnięte i ograniczające tym samy spływ wody)  jej poziom częściej się podnosił stąd podtopienia samego parku i w Iwinach. W najbliższym czasie mają być wykonane zabiegi renowacyjne w parku polegające na malowaniu muru, usunięciu graffiti z elementów piaskowca - mostek, oraz renowacja ławek i drewnianych mostków. Ponadto w 2014 roku planowana jest naprawa niecki fontanny, która jest pęknieta i powoduje wyciek wody.
Od wiosny 2014 roku  trwały prace melioracyjne mające na celu usunięcie mułu i wzmocnienie brzegów (faszynowanie) systemu rowów w parku, które zostały ukończone na początku maja. Wygląd parku w trakcie tych prac można zobaczyć na zdjeciach niżej.


Przy placu zabaw we wrześniu 2014 r. zamontowano urządzenia dla rekreacji dorosłych (rowerki, twistery, stepery i inne).

W 2015 roku rozpoczęto nasadzenia drzew poza terenem obecnego parku (w kierunku Iwin) celem powiększenia jego terenu.


Zdjęcia umieszczone na tej podstronie pochodzą ze zbiorów autora strony oraz ze strony dolnyslask.naszemiasto.pl i Towarzystwa Przyjaciół Brochowa.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego