Stacja rozrządowa - Brochów na przestrzeni wieków

Idź do spisu treści

Menu główne:

Stacja rozrządowa

Stacja > Stacja rozrządowa

Od 1892 roku rozpoczęto prace związane z budową stacji rozrządowej, które zakończono w 1896 roku a od 1 kwietnia tego roku  Brockau związany został z koleją, gdyż  otwarto wtedy zbudowaną stację rozrządową, która była największym tego typu obiektem w Europie Wschodniej. Stacja towarowa miała 3,4 km długości i była podzielona na cześć południową, która służyła komunikacji z zachodu na Górny Śląsk a północna tzw. kierunek towarów ciężkich w kierunku odwrotnym. Dziennie w okresie szczytowym przyjeżdżało na stacje w Brockau 150 składów pociągów i tyle samo odprawiano. Głównym zadaniem stacji był transport węgla z kopalni  Śląska (Górnego) do Niemiec.

Wtedy też  zbudowano budynek kolejowego dworca pasażerskiego, który istnieje do chwili obecnej i wraz z jego oddaniem do użytkowania Brockau stał się pierwszym przystankiem kolejowym od strony Breslau w kierunku  Śląska (Górnego).

W 1896 roku rozpoczęto budowę towarowej kolei okrężnej (Umgehungsbahn), łączącej Muchobór (Mochbern) - obecnie Gądów z Brochowem (Brockau) oraz stacją zdawczo-odbiorczą portu rzecznego Popowice (Popelwitz), która umożliwiała ominięcie przez pociągi towarowe dworca pasażerskiego we Wrocławiu. Wały towarowej obwodnicy zostały elementem twierdzy Breslau - wyposażone zostały w działa 90 mm oraz blokhauzy artyleryjskie.

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. XLVIII, 1898, H. 10-12 - informacja dotycząca infrastruktury stacji rozrządowej w Brockau zawierająca m.in dane roku budowy, projektantów, przeznaczenia budowli, danych technicznych, materiaów wykorzystanych do budowy.


ciąg dalszy informacji zawartych wyżej

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. L, 1900, H. 10-12 - informacja dotycząca infrastruktury stacji rozrządowej w Brockau zawierająca m.in dane roku budowy, projektantów, przeznaczenia budowli, danych technicznych, materiaów wykorzystanych do budowy itd.
ciąg dalszy informacji zawartych wyżej
Zeitschrift für Bauwesen, Jr. 1906 H. 10-12 - informacja dotycząca infrastruktury stacji rozrządowej w Brockau zawierająca m.in dane roku budowy, projektantów, przeznaczenia budowli, danych technicznych, materiaów wykorzystanych do budowy.Poniżej informacja dotycząca stacji - wielkości stacji, rzutu budynków itd. zamieszczona w lipcu 1906 r.
Zentralblatt der Bauverwatung.Jest to ta sama informacja jaka była przedstawiona w Zeitschrift für Bauwesen, Jr. 1906 H. 10-12.

W latach 20-ych ubiegłego wieku, zaplanowano zintensyfikowanie transportu węgla z obszaru Śląska do Drezna i Berlina na trasie Wrocław-Brochów (Breslau-Brockau) - Legnica (Liegnitz) - Arnsdorf (koło Drezna). W 1924 roku zarząd kolei Deutsche Reichsbahn zamówił w firmie Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft Berlin (AEG) przedstawienie projektu lokomotywy mającej na tej trasie obsługiwać pociągi z węglem o masie 2.200 ton i składy pasażerskie o masie 530 ton przy prędkości marszowej 45 km/h i z max prędkością 65 km/h. Projekt od początku bazował na układzie dwuczłonowym lokomotywy z układem osi 1’Co+Co1’ o sześciu osiach napędowych.Zaplanowano dostawę pierwszego egzemplarza na marzec 1926 r., jednak faktycznie dostawę realizowano od grudnia 1927 do czerwca 1928, gdyż do tej pory nie testowano tak dużych obciążeń i dużych prędkości. Dostarczono sześć egzemplarzy E95 01÷06 (zwane powszechnie patyczakami). Wprowadzenie tych elektrowozów wiązało się  z elektryfikacją tych tras. Pierwsze trzy były wyprodukowane przez AEG, w ostatnich trzech uczestniczył również Siemens-Schuckert zaangażowany w produkcję urządzeń elektrycznych – wszystkie jako stację macierzystą miały Hirschberg (Jelenia Góra).

W 1922 roku wykonano prace związane z poprawą zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczalnią ścieków dla lokomotywowni.
Koszt prac wyniósł 1 018 000 M. W roku następnym wymieniono urządzenia oczyszczalni ścieków a koszt wyniósł 9 000 000 M.
Poniżej informacja dotycząca stacji - wielkości stacji, rzutu budynków itd. z 1906 r.Der Lokomotiv- und Triebwagenbestand der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft am 31. Oktober 1925
Wykaz l
okomotyw i wagonów Niemieckich Kolei Państwowych dniu 31 października 1925 dla stacji Brockau

Reichsbahndirektion Breslau:

Bw Brockau:     

55  1166, 1648, 1945, 2059, 2632, 3222, 3228, 3619, 3620, 3933, 4405, 4676, 4680, 4996, 5005, 5006, 5161, 5226, 5397.

56  2021, 2022, 2023, 2024 ,2025, 2026, 2173, 2174, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2636, 2637, 2638,                        
     2639, 2640, 2641, 2642, 2646, 2647, 2745, 2788, 2789, 2791, 2792, 2796, 2797, 2864, 2865, 2867, 2868,               
     2869, 2870, 2871, 2872, 2873.


58 1175, 1442, 1600, 1616, 1617, 1618, 1821.

91  092, 095, 098, 491, 720, 868.

93  523, 526, 535, 538, 546, 596, 614, 617, 624, 691, 854.

94  569, 602, 683, 716, 717, 1259, 1260.

http://www.mysnip.de/forum-archiv/thema-35560-6555/Der+Lokomotivbestand+am+31_Oktober+1925.html

Oznaczenie niemieckie Oznaczenie polskie
Seria Nr                                  Seria
55 0-6                                     Tp1
55 7-14                                   Tp2
55 16-22                                 Tp3
55 25-56                                 Tp4
55 23-2                                   Tp5
55 58                                      Tp15
55 59                                      Tp17
55 61                                      Tp6, Tp108, Tp109
56 0                                        Tr1
56 1                                        Tr3
56 2-8                                     Tr5
56 20-29                                  Tr6
56 41                                       Tr7, Tr103
56 31-33                                  Tr11
56 34-35                                  Tr12
56 37-38                                  Tr20
56 39-40                                  Tr21
56 4                                         Tr102
56 5                                         Tr106
58                                            Ty1
58 23-27                                   Ty23
58 29                                        Ty37
91 0-2                                       TKi2
91 3-18                                     TKi3
93 0-4                                       TKt1
93 5-12                                     TKt2
94 2-4                                       TKw1
94 5-17                                     TKw2
94 20                                        TKw3

W kwietniu 1939 roku stacja Brockau posiadała następującą symbolikę -
Bw (Bahnbetrieswerk) Brockau, Bhp (skrót nazwy), D(kategoria zatrudnienie 200-599 pracowników).

W 2003 roku PKP Cargo S.A. i Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. uruchomiły logistyczny międzynarodowy pociąg do przewozu drewna DrewExPol. Kursuje on na trasie Wrocław - Wien Zentralverschie. W ciągu pierwszego roku od uruchomienia sformowano 148 pociągów z 4.121 wagonami, przewiezionych zostało ponad 151 tys. ton drewna.DrewExPol kursować zaczął pięć razy w tygodniu, aby w ciągu roku jego częstotliwość zwiększyła się do sześciurazy w tygodniu.
Na stacji w Brochowie pociąg formowany jest z wagonów z drewnem nadawanych w Polsce przez róznych eksporterów drewna do Austrii. Od czerwca 2004 roku do pociągu włączane są również wagony do Włoch.

W poniedziałek, 30 maja 2005  około godziny 17.30. Wrocław i dawne województwo wrocławskie pogrążyły się w ciemnościach w wyniku nawałnicy jaka przeszła nad Wrocławiem a także Brochowem. Między stacją Wrocław Główny a Brochowem na torach leżało 16 drzew. W nocy od Wrocławia Gównego do Świętej Katarzyny uruchomiono trakcję elektryczną po torach towarowych.
31 maja przed godzinie 22 włączono napięcie do sieci po torze nr 1 osobowym, a 1 czerwca nad torem nr 2 między Wrocławiem Głównym i przystankiem osobowym Wrocław Brochów.
Bro
30 maja 2005 roku  około godziny 17.30  huraganowy wiatr na stacji Wrocław Brochów zepchnął  w kierunku górki rozrządowej kilka wagonów, które stały na torze po rozrządzie. Były one, co stwierdziła komisja powypadkowa, właściwie zabezpieczone. W wyniku zderzenia spychanych przez huragan wagonów doszło do wykolejenia 4 wagonów oraz uszkodzenia 14 innych.

    


   
Zdjęcia uszkodzonych w 2005 roku wagonów pochodzą ze zbiorów Tomasza Bronki.


W 2011 roku na placu Strzegomskim powstał pomnik pociągu do nieba. Pomnikiem została niemiecka lokomotywa serii 52 3914 (w Polsce miała oznaczenie Ty 2-1035). Lokomotywa ta wyprodukowana została w 1944 r. i w 1945 r. przeszła na stan PKP. Producentem była Maschinenbau und Bahnbedarf Aktiengesellschaft (Berlin), lokomotywa miała numer seryjny 14168. Producentem kotła w 1943 r. była firma Skoda Lokomotivbau (Pilsen) i posiadał on numer 1483. Brak jest danych dotyczących tendra - posiadał numer 32D43-593. Lokomotywa ta była od 1945 r. do 1993 r. na stanie PKP, potem została przekazana do muzeum w Jaworzynie Śląskiej ( była tam na stanie parowozowni w latach 1968 - 1993). Lokomotywa ta w latach 1946 do 21 maja 1950 r. była na stanie lokomotywowni w Brochowie.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. (poz. 569) w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym zawiera następujące liniie kolejowe przebiegające przez Brochów:

Lp.                     Nr Linii                          Nazwa Linii/odcinka
119                    276                              Wrocław Główny
Międzylesie Granica państwa
120                    277                              Opole Groszowice
Wrocław Brochów
254                    763                              Wrocław Brochów WBB
Wrocław Główny WGA
255                    764                              Siechnice
Wrocław Brochów WBB D
256                    765                              Wrocław Brochów WBB
Lamowice


W 2015 roku zarząd PKP S.A wprowadził  kategoryzacje dworców kolejowych, która ma pomóc w ustalaniu standardów obsługi pasażerów. PKP w Polsce ma w dyspozycji 2.300 dworców, z których czynnych jest 600. Do tej pory PKP dzieliła dworce na cztery kategorie: „A”, „B”, „C” i „D”.
Obecnie istnieje sześć kategorii dworców:
„P”
Premium 16 dworców; na Dolnym Śląsku - Wrocław Główny
„W”
Wojewódzki 15 dworców; na Dolnym Śląsku - Wałbrzych Główny, Legnica
„A”
Aglomeracyjny 105 dworców; na Dolnym Śląsku - Wrocław Brochów, Wrocław Kuźniki, Żarów, Brzeg Dolny, Wałbrzych Miasto, Jaworzyna Śląska
„R”
Regionalny 96 dworców; na Dolnym Śląsku, m.in. - Oleśnica, Jelenia Góra, Kłodzko Główne
„L”
Lokalne 336 dworców; na Dolnym Śląsku, m.in. - Oborniki Śląskie, Żmigród, Korzeńsko, Duszniki Zdrój
„T”
Turystyczny 15 dworców; na Dolnym Śląsku, m.in. - Kudowa Zdrój, Szklarska Poręba Górna.
Nowy podział dworców uwzględnia nie tylko liczbę pasażerów, którzy korzystają z danego dworca, ale także charakter połączeń kolejowych obsługiwanych przez dany dworzec, a także znaczenie danego dworca dla miasta i regionu.

Na stacji w Brochowie 26 września 2016 r. dwukrotnie pojawił się pociąg retro Skrzat, który składał się z parowozu Pt 47-65 oraz z 5 dwuosiowych wagonów pasażerskich 3 klasy. Pociąg przyjechał do Wrocławia z Wolsztyna, a następnie pokonał trasę Wrocław - Jelcz Laskowice. Parowóz i wagony pochodziły z Parowozowni Wolsztyn.


W 2018 r. PKP ma przystąpić do remontu przejścia podziemnego pomiędzy peronami na stacji. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego